św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

19 września 2017 r. ODSZEDŁ DO PANA
w 61 roku życia, 42 roku życia zakonnego i 33 kapłaństwa

Ś.P.
Ks. Mirosław Formela SDB
współbrat ze Wspólnoty pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 22 września 2017 r.:
o godz. 11.00 wystawienie ciała i różaniec w kościele, godz. 12.00 Msza św.

Polecajmy Śp. Ks. Mirosława
Bożemu Miłosierdziu

W piątek, 15 września 2017 r. w Gdyni zmarł o. Michał Łukasik CSsR. Odszedł do Boga przeżywszy 83 lata, w 64 roku życia zakonnego i 57 roku kapłaństwa.

Msza św. pogrzebowa odbyła się w środę, 20 września 2017 r. o godz.11.00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka w Gdyni.

O. Michał Łukasik CSsR, przyszedł na świat 11 sierpnia 1934 r. w Żeleźnikowej w rodzinie Michała i Marii. Od dzieciństwa pragnął zostać kapłanem. Mimo wojny i trudności w kontynuowaniu nauki w czasach tuż po wojnie pragnienie to pozostało żywe, dlatego w 1950 r. rozpoczął edukację gimnazjalną w juwenacie redemptorystów w Toruniu. Następnie odbył nowicjat w Tuchowie i 31 sierpnia 1953 r. złożył śluby zakonne w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela. Kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Dnia 2 sierpnia 1958 r. złożył profesję wieczystą, a 26 czerwca 1960 r. przyjął święcenia prezbiteratu z rąk ks. abp. Włodzimierza Jasińskiego.

Ukończył tirocinium pastoralne w Krakowie (1961) i pracował jako misjonarz i rekolekcjonista. Przebywał w domach zakonnych w Tuchowie (1961-62), Gdyni (1962-64), Skarżysku-Kamiennej (1964-69), Zamościu (1969-72), Głogowie (1972-1977). W roku 1977 został skierowany ponownie do Gdyni, gdzie pracował jako misjonarz, a następnie pełnił posługę kapelana szpitala miejskiego w Gdyni (1978-2008) oraz kapelanem w domu zakonnym sióstr miłosierdzia. Jako emeryt pomagał w posłudze duszpasterskiej redemptorystów w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka. Zmarł w Gdyni 15 września 2017 r.

Requiescat in pace…

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Śp. Ksiądz Daniel Dąbrowski

Śp. Ksiądz Daniel Dąbrowski urodził się 1 maja 1968 roku w Szczytnie, w praktykującej swoją wiarę rodzinie Jerzego i Marii. Został ochrzczony w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Dźwierzutach. W roku 1977 rodzina Dąbrowskich przeprowadziła się do Gdyni. Daniel Dąbrowski uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Księży Zmartwychwstańców w Poznaniu. Egzamin dojrzałości zdał w 1989 r. i w tym samym roku wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego.

Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Wawrzyńca w Gdyni (1995-1995), w parafii pw. św. Michała Archanioła w Starzynie (1996-1997), w parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku (1997-1998), w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku-Suchaninie (1998-2001), w parafii pw. św. Bernarda w Sopocie (2001-2004), w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Gdyni-Fikakowie (2004-2009), w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku-Nowym Porcie (2009-2010), w parafii pw. św. Michała Archanioła w Sopocie (2010-2013), w parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w  Gdańsku-Chełmie (2013-2016). Następnie pomagał duszpastersko w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance (2016) oraz w parafii pw. św. Józefa i Judy Tadeusza w Rumi-Zagórzu (2016-2017).

Cechował się otwartością na drugiego człowieka i wielkim poczuciem humoru. Był bardzo lubiany przez dzieci, sprawując dla nich coniedzielną Eucharystię. Okazywał także wiele wrażliwości chorym, którym z oddaniem posługiwał. Sam natomiast, doświadczony w ostatnich dniach cierpieniem, do końca zachował pogodę ducha i żył nadzieją.

Ksiądz Daniel Dąbrowski zmarł 19 września 2017 r. w godzinach wieczornych w Szpitalu Miejskim w Gdyni, w 50 roku życia i w 23 roku kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego odbędą się w sobotę, 23 września  br. o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Gdyni-Leszczynkach. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu parafii pw. św. Mikołaja w Gdyni-Leszczynkach.


22 sierpnia 2017 r.

ODSZEDŁ DO PANA

w wieku 85 lat

 

Ś.P.

Ks. Stefan KIELIŃSKI SDB

współbrat ze Wspólnoty pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi

 

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 25 sierpnia.

o godz. 11.00 wystawienie ciała i różaniec w kościele, 12.00 Msza św.

 

Curriculum vitae:

 

Urodzony: 01.09.1932 w Strzepczu

Nowicjat: 1950–1951 w Czerwińsku

Pierwsza profesja: 02.08.1951 w Woźniakowie

Profesja wieczysta: 04.08.1954 w Woźniakowie

Diakonat: 31.01.1961 w Ladzie

Prezbiterat: 04.06.1961 w Lądzie

 

Placówki:

 

Łódź św. Teresa: 1961-1968

Dębno: 1968-1972 praca duszpasterska

Skrzatusz: 1972-1977 administrator parafii

Skrzatusz: 1977-1981 adm. parafii i dyrektor wspólnoty

Piła inspektorat: 1981-1985 sekretarz inspektorialny

Niemcy: 1985-2008 praca duszpasterska

Rumia Wspomożenia Wiernych: 2008-2017 praca duszpasterska

ŚP. 
KSIĄDZ PRAŁAT JANUARY KOWNACKI

 

Śp. Ksiądz prałat January Kowancki urodził się 18 lipca 1951 r. w Wąbrzeźnie w rodzinie Bonifacego i Agnieszki zd. Maćkowiak trudniących się rzemiosłem. W Wąbrzeźnie ukończył też szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1970 r. wstąpił do Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie, a następnie kształcił się w Wyższym Rzymsko Katolickim Seminarium Duchownym w Białymstoku, gdzie przygotowywał się do przyjęcia święceń kapłańskich.

Święcenia prezbiteratu otrzymał 15 czerwca 1976 r. z rąk księdza kardynała Henryka Gulbinowicza w Białymstoku i został skierowany do pracy w Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Dolistowie (1976-1979). Następnie pracował jako wikariusz w Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trzciannem (1979-1984), w Parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Dojlidach (1984-1986) oraz w Parafii pw. ŚwiętejRodziny w Czarnej Białostockiej (1986-1987).Podczas pobytu w Trzciannem jego staraniem został wybudowany kościół filialny w Boguszewie pod wezwaniem NMP Królowej Polski.

Dnia 22 czerwca 1987 r. otrzymał zezwolenie na wyjazd do Republiki Federalnej Niemiec i pracę wśród Polonii. Pracował w paru placówkach, a większość lat kapłańskiej posługi spędził w Polskiej Misji Katolickiej w Bremen (Diecezja Osnabrück), pełniąc w niej urząd proboszcza. Przebywając poza granicami kraju nie zapominał o parafiach Archidiecezji Gdańskiej i Białostockiej. Wspierał Gdańskie Seminarium Duchowne, gościł u siebie księży, służąc pomocą zwłaszcza kapłanom - budowniczym kościołów. Od 10 sierpnia 1992 roku był kapłanem Archidiecezji Gdańskiej.

Wśród kapłanów i wiernych cieszył się bardzo dobrą opinią. Z wielkim poświęceniem pracował w duszpasterstwie polonijnym, starannie przygotowywał się do wszelkich zadań związanych z kapłańską posługą, był człowiekiem wielkiej wrażliwości i skromności.Doceniając długoletnie doświadczenie duszpasterskie, ofiarne wspieranie kapłanów i parafii Archidiecezji Gdańskiej oraz nienaganne życie kapłańskie ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski mianował księdza Januarego Kowaneckiego Kanonikiem Honorowym Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej w Gdańsku - Oliwie (1992), a papież Jan Paweł II w uznaniu zasług włączył księdza kanonika Januarego Kownackiego do grona Kapelanów Honorowych Jego Świątobliwości (2003).

Stan zdrowia księdza prałata Januarego Kowanackiego, po wylewie w 2006 r., nie pozwalał na kontynuację posługi duszpasterskiej w ramach parafii. Po pobycie w szpitalu w Bremen, ksiądz January przebywał w Centrum im. Św. Ojca Pio w Gdyni, a następnie w Centrum Pomocowym im. Jana Pawła II przy ul. Fromborskiej w Gdańsku-Przymorzu.

Mimo choroby i braku możliwości samodzielnego sprawowania Mszy św. i celebrowania nabożeństw ksiądz prałat JanuaryKownacki bardzo przeżywał ważne wydarzenia z życia Kościoła. Za pośrednictwem Telewizji Trwam codziennie ze wzruszeniem duchowo uczestniczył w Apelu Jasnogórskim. Pomimo trudności w mówieniu i kontakcie żył na bieżąco wszystkimi sprawami Archidiecezji Gdańskiej i Białostockiej i był w nich zorientowany. Na tydzień przed śmiercią odwiedził grób siostry w Toruniu i rodzicóww Wąbrzeźnie.

Ksiądz prałat January Kownacki zmarł w Centrum im. Św. Jana Pawła II w Gdańsku przy ul. Fromborskiej, dnia 27 maja 2017 roku w godzinach porannych. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego odbędą się w czwartek, 1 czerwca 2017 roku, o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu. Pochówek nastąpi na cmentarzu katolickim w Sopocie.

O. CZESŁAW KUKLIŃSKI SJ

Urodził się dnia 28 czerwca 1930 r. w Bydgoszczy z rodziców Franciszka i Franciszki z domu Goletz. Posiadał dwóch braci i dwie siostry. W Bydgoszczy ukończył szkołę podstawową, a po niej 3 klasy szkoły zawodowej. Kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących i po ukończeniu 10 klasy wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.

Do zakonu został przyjęty przez o. Prowincjała Bogusława Waczyńskiego i nowicjat rozpoczął 6 września 1951 r. w Kaliszu. Pierwsze śluby zakonne złożył 7 września 1953 r. w Starej Wsi. Tam kontynuował naukę z zakresu szkoły średniej i w 1955 r. otrzymał świadectwo dojrzałości.

Studia filozoficzne odbył na Papieskim Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w latach 1955 – 1958. Następnie studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie w latach 1958 – 1962.

Święcenia kapłańskie przyjął 31 lipca 1961 r. w Warszawie, w kaplicy św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej 61, przez posługę bpa Jerzego Modzelewskiego.

Po ukończeniu studiów przez rok (1962/63) pracował w Kaliszu jako socjusz magistra nowicjatu.  Przeniesiony do Gdańska Wrzeszcza, w latach 1963 - 1965 w parafii św. Krzyża, pracował jako duszpasterz akademicki.

W 1965/66 odbył kolejny rok formacji zakonnej, tzw. III-a probację, w Czechowicach-Dziedzicach pod kierunkiem o. Instruktora Edwarda Bulandy.

Powrócił potem do Gdańska-Wrzeszcza i w latach 1966-1968 kontynuował pracę duszpasterską ze studentami i katechizował przy kościele.

Dnia 8 marca 1968 r. został mianowany superiorem (przełożonym wspólnoty zakonnej) i proboszczem parafii św. Krzyża w Gdańsku Wrzeszczu i obowiązki te wypełniał przez dziesięć lat.

Następnie był przełożonym wspólnoty zakonnej i proboszczem w Gdyni od 6 września 1978 r. do 1984. W 1984 r. został przełożonym wspólnoty zakonnej i proboszczem w Szczecinie.

Po zakończeniu posługiwania w Szczecinie od 1989 do 1991 pracował w Warszawie przy ul. Świętojańskiej 10 jako spowiednik w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

W latach 1991 – 1999 pracował przy jezuickim kościele Świętej Trójcy w Radomiu i był odpowiedzialny za Apostolstwo Modlitwy.

Od 1999 r. przebywał w Gdyni. Początkowo pomagał w parafii w konfesjonale i odwiedzając chorych. Kiedy narastały problemy ze zdrowiem i był coraz bardziej chory jego zasadniczym zadaniem stała się  modlitwa za Kościół i za Towarzystwo Jezusowe.

Zmarł w szpitalu w Gdyni 24 lutego 2017 r. Odszedł do Pana w 87. roku życia, w 66. roku powołania zakonnego i w 56. roku kapłaństwa.

Polecajmy Zmarłego o. Czesława Miłosiernemu Bogu.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00