św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dnia 6 listopada w godzinach wieczornych zmarł o. Kalikst Szulist OFM Conv, senior gdyńskiego klasztoru OO. Franciszkanów przy parafii pw. św. Antoniego Padewskiego.

Dobry Jezu a nasz Panie…

Podajemy program uroczystości żałobnych za śp. o. Kaliksta Szulista:

Wtorek, środa i czwartek (7-9 listopada)
– po Mszy św. wieczornej – Różaniec za Zmarłego (ok. godz. 18:30).

Piątek 10 listopada – pogrzeb
– 10:00 – Różaniec
– 10:30 – Jutrznia za Zmarłego
– 11:00 – Msza św. żałobna pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiesława Szlachetki i odprowadzenie ciała na cmentarz witomiński, do grobowca franciszkańskiego

ŚP.

KSIĄDZ INFUŁAT

STANISŁAW BOGDANOWICZ

 

         Ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz urodził się 6 listopada 1939 r. w Żwiryni (dawny powiat Święciany) na ziemi wileńskiej, w głęboko wierzącej i praktykującej rodzinie Jana i Stanisławy zd. Borodo. Miał trzech braci: Witolda, Jana i Antoniego oraz siostrę Leontynę. Sakrament chrztu przyjął 12 listopada tegoż roku w kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrodziu, miejscowości należącej do parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Korkożyszkach. Do 1945 r. mieszkał z całą rodziną w miejscu urodzenia, natomiast po wkroczeniu wojsk sowieckich wyjechał do Gdańska. Tu rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 11, a następnie kształcił się w VI Liceum Ogólnokształcącym, gdzie zdał maturę w 1957 r. Sakramentu bierzmowania udzielił mu ksiądz infułat Andrzej Wronka, ówczesny administrator apostolski diecezji gdańskiej.

          We wrześniu 1957 r. wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego i należał do historycznego, pierwszego rocznika, który rozpoczął w założonym w tymże roku seminarium formację do kapłaństwa. W opinii przedstawionej władzom seminaryjnym ówczesny proboszcz Parafii pw. Świętej Rodziny w Gdańsku-Stogach, ks. Tadeusz Cabała zaznaczył, że parafianin Stanisław Bogdanowicz jest chłopcem szlachetnym, poważnym i z gruntu dobrym, oddanym sprawie Bożej. Od najmłodszych lat uczęszczał niemal codziennie do Komunii św., a w liceum nigdy nie krył się ze swoimi religijnymi i patriotycznymi poglądami, czym wzbudzał szacunek i zaufanie zarówno wśród kolegów jak i nauczycieli - także niewierzących.

         Po ukończeniu formacji przyjął święcenia kapłańskie 29 czerwca 1962 r. z rąk księdza biskupa Edmunda Nowickiego. Po święceniach został skierowany do Parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim (1962 -1964). Jako młody kapłan, w opinii księdza prałata Józefa Waląga, wywiązywał się wzorowo z powierzonych mu obowiązków, był uczynny dla innych kapłanów, dbał o kapłańską wspólnotę i kochał książki. W 1964 r. otrzymał skierowanie na dalsze studia w Rzymie. Po postawieniu przez Urząd do Spraw Wyznań zarzutów dotyczących treści głoszonych kazań, nie otrzymał paszportu na wyjazd do Włoch. Ostatecznie podjął specjalistyczne studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu pedagogiki i katechetyki zakończone obroną pracy magisterskiej pt. „Wpływ środowiska portowego na postawy moralne młodzieży” (1967), a po złożeniu stosownego egzaminu otrzymał licencjat nauk teologicznych. Podczas studiów w Lublinie, w 1966 r. został aresztowany za „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości” (po zarekwirowaniu przez władze kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej) i osadzony w aresztach śledczych w Lublinie i Warszawie-Mokotowie, gdzie jako wróg tzw. władzy ludowej zaznał wielu upokorzeń. W tymże roku został skazany wyrokiem Sądu Powiatowego w Lublinie na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata.

         Po powrocie ze studiów w 1969 r. został mianowany rektorem kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja Boboli w Sopocie (1969-1975). W tym czasie wykazywał się bardzo dużym zmysłem organizacyjnym, gruntownie odrestaurował kościół i promieniował swoim zaangażowaniem, zwłaszcza na środowisko inteligenckie gromadzące się przy tejże świątyni. Podjął jednocześnie wykłady z pedagogiki i katechetyki w Gdańskim Seminarium Duchownym (1971-2002). Następnie był proboszczem Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku (1975-1978). Został przez biskupa Lecha Kaczmarka mianowany diecezjalnym referentem ds. turystyki (1974), wizytatorem nauki religii (1975) i diecezjalnym referentem duszpasterstwa wychowawców i nauczycieli (1977-2001). W dowód zasług został ustanowiony kanonikiem honorowym kapituły katedralnej gdańskiej (1978), kanonikiem gremialnym tejże kapituły (1981), a następnie został włączony do grona kapelanów honorowych Jego Świątobliwości (1983).

         W 1979 r. ksiądz kanonik Stanisław Bogdanowicz otrzymał nominację na proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (wcześniej Parafii pw. Ducha Świętego) i od samego początku czynił starania, aby odzyskać utracone zabytki oraz przywrócić świetność tej wyjątkowej świątyni. Będąc proboszczem bazyliki Mariackiej został włączony do Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów (1985). W 1991 r. został też rektorem kościoła pw. Św. Jana w Gdańsku i przez wiele lat dokładał starań, aby należycie zabezpieczyć obiekt. Przyczyniał się do jego odbudowy i przywrócenia w nim kultu religijnego. W 1995 r. został mianowany archidiecezjalnym moderatorem Akcji Katolickiej (1995-2001), w 1997 r. dziekanem Dekanatu Gdańsk-Śródmieście (1997-2002), a w 2001 r. członkiem Komisji Głównej III Synodu Gdańskiego i Instytutu Stałej Formacji Kapłańskiej. Ukoronowaniem dotychczasowego wysiłku i zasług księdza prałata Stanisława Bogdanowicza było przyznanie mu w 1996 r. tytułu protonotariusza apostolskiego (infułata).

         Ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz został ponadto uhonorowany licznymi nagrodami i odznaczeniami kościelnymi oraz państwowymi, m.in. Nagrodą im. Brata Alberta (1981), przyznanym przez Radę Miasta Gdańska Medalem Świętego Wojciecha i Księcia Mściwoja II (2001) za całokształt dokonań związanych z popularyzacją dziejów Gdańska, szczególnie gdańskiego Kościoła i podejmowanych działań na rzecz ocalenia gdańskich zabytków oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2008). W 2004 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

         W 2008 r. został przez księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji gdańskiej i członkiem Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Sakralnego Archidiecezji Gdańskiej. W 2010 r. zorganizował uroczystości patriotyczne, podczas których w bazylice Mariackiej został odsłonięty i poświęcony pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, powstały z inicjatywy metropolity gdańskiego. W 2014 r., po 35 latach gorliwej proboszczowskiej pracy duszpasterskiej i dbania o piękno bazyliki Mariackiej, po osiągnięciu stosownego wieku przeszedł na emeryturę, pozostając nadal członkiem Rady Kapłańskiej i wikariuszem generalnym (2008-2016) oraz kapłanem czynnie zaangażowanym w życie parafii i archidiecezji.

         Ponadto ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz był autorem kilkudziesięciu opracowań historycznych, książek poświęconych architekturze i dziejom gdańskich kościołów (w tym bazyliki Mariackiej), artykułów publikowanych w prasie katolickiej    i bajek dla dzieci. Do najważniejszych pozycji należą m.in. monografia „Kościół Gdański pod rządami komunizmu 1945–1984” oraz monografie poświęcone sylwetkom biskupów gdańskich.

         Piastował ponadto funkcję kapelana Stowarzyszenia „Godność” zrzeszającego więźniów politycznych PRL. W czasie pełnienia przez Niego urzędu proboszcza bazylika Mariacka stała się wyjątkowym azylem dla ludzi ‚Solidarności”. To z inicjatywy Księdza Infułata odbywały od lat 70. ubiegłego wieku Msze św. za Ojczyznę - 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada, które gromadziły rzesze wiernych. Umożliwiał przeprowadzenie w bazylice głodówek w sprawie aresztowanych działaczy opozycji niepodległościowej, po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał i pomagał w ukrywaniu wielu działaczy „Solidarności”, odwiedzał obozy dla internowanych i zabiegał o uwolnienie związkowców skazanych za zorganizowanie strajku w Porcie Gdańskim. Organizował pomoc dla represjonowanych, umożliwiał umieszczanie w bazylice Mariackiej tablic upamiętniających żołnierzy antykomunistycznego podziemia zbrojnego oraz ofiary niemieckich i sowieckich represji.

         W osobie księdza infułata Stanisława Bogdanowicza archidiecezja gdańska traci wybitnego kapłana i duszpasterza, świadka historii, który swoim życiem zaświadczył o wielkiej miłości do Boga, Kościoła i Ojczyzny.

         Ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz zmarł 20 października 2017 roku o godz. 17.50. W piątek 27 października o godzinie 16.00 nastąpi wprowadzenie trumny do Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę 28 października 2017 roku Mszą św. żałobną o godz. 11.00 sprawowaną w tejże bazylice pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego, a następnie ciało śp. Zmarłego zostanie złożone w Krypcie Kapłanów Archidiecezji Gdańskiej.

19 września 2017 r. ODSZEDŁ DO PANA
w 61 roku życia, 42 roku życia zakonnego i 33 kapłaństwa

Ś.P.
Ks. Mirosław Formela SDB
współbrat ze Wspólnoty pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 22 września 2017 r.:
o godz. 11.00 wystawienie ciała i różaniec w kościele, godz. 12.00 Msza św.

Polecajmy Śp. Ks. Mirosława
Bożemu Miłosierdziu

W piątek, 15 września 2017 r. w Gdyni zmarł o. Michał Łukasik CSsR. Odszedł do Boga przeżywszy 83 lata, w 64 roku życia zakonnego i 57 roku kapłaństwa.

Msza św. pogrzebowa odbyła się w środę, 20 września 2017 r. o godz.11.00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka w Gdyni.

O. Michał Łukasik CSsR, przyszedł na świat 11 sierpnia 1934 r. w Żeleźnikowej w rodzinie Michała i Marii. Od dzieciństwa pragnął zostać kapłanem. Mimo wojny i trudności w kontynuowaniu nauki w czasach tuż po wojnie pragnienie to pozostało żywe, dlatego w 1950 r. rozpoczął edukację gimnazjalną w juwenacie redemptorystów w Toruniu. Następnie odbył nowicjat w Tuchowie i 31 sierpnia 1953 r. złożył śluby zakonne w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela. Kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Dnia 2 sierpnia 1958 r. złożył profesję wieczystą, a 26 czerwca 1960 r. przyjął święcenia prezbiteratu z rąk ks. abp. Włodzimierza Jasińskiego.

Ukończył tirocinium pastoralne w Krakowie (1961) i pracował jako misjonarz i rekolekcjonista. Przebywał w domach zakonnych w Tuchowie (1961-62), Gdyni (1962-64), Skarżysku-Kamiennej (1964-69), Zamościu (1969-72), Głogowie (1972-1977). W roku 1977 został skierowany ponownie do Gdyni, gdzie pracował jako misjonarz, a następnie pełnił posługę kapelana szpitala miejskiego w Gdyni (1978-2008) oraz kapelanem w domu zakonnym sióstr miłosierdzia. Jako emeryt pomagał w posłudze duszpasterskiej redemptorystów w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka. Zmarł w Gdyni 15 września 2017 r.

Requiescat in pace…

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Śp. Ksiądz Daniel Dąbrowski

Śp. Ksiądz Daniel Dąbrowski urodził się 1 maja 1968 roku w Szczytnie, w praktykującej swoją wiarę rodzinie Jerzego i Marii. Został ochrzczony w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Dźwierzutach. W roku 1977 rodzina Dąbrowskich przeprowadziła się do Gdyni. Daniel Dąbrowski uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Księży Zmartwychwstańców w Poznaniu. Egzamin dojrzałości zdał w 1989 r. i w tym samym roku wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego.

Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Wawrzyńca w Gdyni (1995-1995), w parafii pw. św. Michała Archanioła w Starzynie (1996-1997), w parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku (1997-1998), w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku-Suchaninie (1998-2001), w parafii pw. św. Bernarda w Sopocie (2001-2004), w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Gdyni-Fikakowie (2004-2009), w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku-Nowym Porcie (2009-2010), w parafii pw. św. Michała Archanioła w Sopocie (2010-2013), w parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w  Gdańsku-Chełmie (2013-2016). Następnie pomagał duszpastersko w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance (2016) oraz w parafii pw. św. Józefa i Judy Tadeusza w Rumi-Zagórzu (2016-2017).

Cechował się otwartością na drugiego człowieka i wielkim poczuciem humoru. Był bardzo lubiany przez dzieci, sprawując dla nich coniedzielną Eucharystię. Okazywał także wiele wrażliwości chorym, którym z oddaniem posługiwał. Sam natomiast, doświadczony w ostatnich dniach cierpieniem, do końca zachował pogodę ducha i żył nadzieją.

Ksiądz Daniel Dąbrowski zmarł 19 września 2017 r. w godzinach wieczornych w Szpitalu Miejskim w Gdyni, w 50 roku życia i w 23 roku kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego odbędą się w sobotę, 23 września  br. o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Gdyni-Leszczynkach. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu parafii pw. św. Mikołaja w Gdyni-Leszczynkach.


22 sierpnia 2017 r.

ODSZEDŁ DO PANA

w wieku 85 lat

 

Ś.P.

Ks. Stefan KIELIŃSKI SDB

współbrat ze Wspólnoty pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi

 

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 25 sierpnia.

o godz. 11.00 wystawienie ciała i różaniec w kościele, 12.00 Msza św.

 

Curriculum vitae:

 

Urodzony: 01.09.1932 w Strzepczu

Nowicjat: 1950–1951 w Czerwińsku

Pierwsza profesja: 02.08.1951 w Woźniakowie

Profesja wieczysta: 04.08.1954 w Woźniakowie

Diakonat: 31.01.1961 w Ladzie

Prezbiterat: 04.06.1961 w Lądzie

 

Placówki:

 

Łódź św. Teresa: 1961-1968

Dębno: 1968-1972 praca duszpasterska

Skrzatusz: 1972-1977 administrator parafii

Skrzatusz: 1977-1981 adm. parafii i dyrektor wspólnoty

Piła inspektorat: 1981-1985 sekretarz inspektorialny

Niemcy: 1985-2008 praca duszpasterska

Rumia Wspomożenia Wiernych: 2008-2017 praca duszpasterska

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00