św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dnia 18 sierpnia br. w Hospicjum Caritas w Sopocie po dłuższej chorobie nowotworowej zmarł śp. Ks. Zenon Lewkowicz. 
Syn robotnika Bronisława i Genowefy z domu Kowgier, urodził się 25 stycznia 1943 r. w Niegibanach k/Wilna. Kiedy maił 5 lat zmarła mu matka, a ojciec ożenił się powtórnie. Powstała nowa rodzina (rodzice i siedmioro dzieci).
Podstawowe wykształcenie zdobył w rodzinnej miejscowości Niegibanach oraz w pobliskiej Kamionce.
W grudniu 1956 r. w ramach repatriacji rodzina Lewkowiczów przyjechała do Polski. Najpierw zamieszkali w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 110. Następnie w Gdańsku Nowym Porcie, gdzie mieszkają do dziś.
Maturę uzyskał w IV Liceum Ogólnokształcącym W Nowym Porcie w roku 1961. Po ukończeniu liceum, chcąc pomóc licznej rodzinie, podjął pracę zarobkową w charakterze pracownika umysłowego w Porcie i już poważnie myślał o wstąpieniu do Seminarium Duchownego. 
Studia filozoficzno–teologiczne w Gdańskim Seminarium Duchownym w Oliwie odbył w latach 1964–70.
Dnia 8 czerwca 1969 r. otrzymał święcenia diakonatu, a 7 czerwca 1970 r. święcenia kapłańskie z rąk biskupa Lecha Kaczmarka. 

Jako kapłan Diecezji Gdańskiej, a od 25.03.1992 kapłan Archidiecezji Gdańskiej, pełnił następujące funkcje duszpasterskie:

- od 1970 do 1973 był wikariuszem w par. Ducha Świętego przy Kaplicy Królewskiej w Gdańsku,
- od 1973 do 1974 był wikariuszem w św. Michała w Sopocie,
- od 1974 do 1976 był wikariuszem w par. św. Wojciecha w Gdańsku Św. Wojciechu,
- od 1976 do 1980 był administratorem par. św. Jakuba w Kłodawie Gdańskiej,
- od 1980 do 1986 był administratorem par. św. Bartłomieja w Świerkach,
- od 1986 do 1989 był proboszczem par. św. Bartłomieja w Świerkach,
- od 1989 do 1993 był skierowany do pomocy duszpasterskiej w par. Bożego Ciała w Gdańsku-Morenie,
- od 1993 do 1995 był skierowany do pomocy duszpasterskiej w par. Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku-Orłowie, pełniąc jednocześnie funkcję kapelana Szpitala Morskiego i Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
- od 1995 do 2001 był skierowany do pomocy duszpasterskiej w par. Świętej Rodziny w Gdańsku-Stogach,
- od 01.07.2001 do chwili obecnej służy pomocą duszpasterską w par. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gdańsku-Brętowie

Śp. Ks. Zenon Lewkowicz był dobrym kapłanem, bardzo gorliwym w służbie Bożej. Był dobrym spowiednikiem i ojcem duchownym kapłanów w dekanacie Gdańsk Dolne Miasto. Wielokrotnie wraz z wiernymi brał udział w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. W chorobie był cierpliwy, przyjmując z pokorą Wole Bożą.

Pogrzeb śp. Ks. Zenona Lewkowicza odbędzie się 23 sierpnia br. o godz. 10.00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdańsku Bretowie, pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Pochowanie nastąpi na cmentarzu komunalnym na Łostowicach w grobowcu kapłańskim.

Dnia 7 września 2011 r. o godz. 8.15 rano, przebywając w rodzinnych stronach (Koronowo k/Bydgoszczy), w 67 roku życia i 43 kapłaństwa, zmarł na zawał serca, śp. Ks. kanonik Wiktor Tadeusz Gawroński, emerytowany proboszcz i rezydent w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni Karwinach.
Urodził się 17 lutego 1945 r. w Altentreptow. Syn robotnika Wiktora i Władysławy z domu Matla, zamieszkały w Koronowie k/Bydgoszczy.
Świadectwo dojrzałości otrzymał w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie.
Od młodości pragnął zostać kapłanem. Rodzice jego, choć byli religijni, odradzali mu wybór stanu duchownego. Młody Wiktor trwał jednak przy swoim postanowieniu i 6 czerwca 1963 r. został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. W trakcie studiów filozoficzno-teologicznych przyjął wszystkie świecenia niższe i wyższe. Święcenia kapłańskie otrzymał 8 czerwca 1969 r. z rąk ówczesnego ordynariusza Kazimierza Józefa Kowalskiego.
Jako kapłan diecezji Chełmińskiej, a od 25 marca 1992 r. Archidiecezji Gdańskiej, pełnił następujące funkcje duszpasterskie:

- 1969 – 1971 - wikariusz Parafii św. Mikołaja w Zwiniarzu

- 1971 – 1974 - wikariusz Parafii Wszystkich Świętych w Wysinie

- 1974 – 1977 - wikariusz Parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie

- 1977 – 1978 - wikariusz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku

- 1978 – 1983 - wikariusz Parafii NMP Królowej Polski w Gdyni

- 1983 – 1984 - wikariusz Ośrodka Duszpasterskiego w osiedlu Gdynia-Karwiny

- 1984 – 2000 - proboszcz Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwnach

- 08.07.2000 ze względów zdrowotnych zrezygnował z urzędu proboszcza Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach i pozostał w tejże Parafii jako emeryt i rezydent.

Poprzedni rządca Archidiecezji Gdańskiej, Arcybiskup Tadeusz Gocłowski za trud zorganizowania nowej parafii w Gdyni-Karwinach, wybudowanie kościoła i za gorliwą, wieloletnią pracę duszpasterską mianował Ks. Wiktora Tadeusza Gawrońskiego, Kanonikiem Honorowym Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej.

Znamienną cechą zmarłego kapłana począwszy od lat seminaryjnych była pracowitość. Był gorliwym i uczynnym kapłanem. Dbał o parafie, lud mu powierzony, mimo wielu dolegliwości zdrowotnych. Do śmierci pozostał rezydentem mieszkającym w plebani, służąc pomocą duszpasterską kapłanom pracującym w parafii.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 13 września 2011 r. i rozpoczną się Mszą św. o godz. 10.00 w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni Karwinach, po czym nastąpi pochowanie.

Urodził się 26.10.1935 r. w Białym Kościele / k. Krakowa.
Do Zgromadzenia Księży Misjonarzy wstąpił w 1951 r.; śluby św. złożył 08.12.1956 r.
Święcenia diakonatu otrzymał 21.02.1959 – z rąk ks. bpa Karola Wojtyły.
Święcenia kapłańskie przyjął 21.06.1959 – z rąk ks. bpa Jana Kantego Lorka CM.
1959-1967 – Bydgoszcz (katecheta)
1967-1968 – Iłowa Żagańska (katecheta)
1968-1974 – Słubice (katecheta)
1974-1980 – Trzciel (proboszcz, superior)
1980-1994 – Gdańsk-Oliwa, Wyższe Seminarium Duchowne (wykładowca, wicerektor, ekonom)
1994-2002 – Kraków-Stradom (Ekonom Prowincji, wykładowca w Instytucie Teologicznym)
2002-2011 – Kraków-Kleparz (superior, ekonom, wykładowca w Instytucie Teologicznym)

Zmarł nagle dnia 9 marca 2012 r. w godzinach rannych w plebanii Parafii Archikatedralnej w Oliwie. Syn Leona i Anny zd. Czaja urodził się 15 czerwca 1948 r. w Rumi w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, którą prowadza Księża Salezjanie. Pochodził z rodziny robotniczej. Z rodzeństwa miał brata i dwie siostry. Podstawowe wykształcenie zdobywał w miejscowej Szkole Podstawowej nr 1, zaś średnie w Liceum Ogólnokształcącym w Rumi.
Po uzyskaniu matury, czując powołanie do kapłaństwa zgłosił się do Gdańskiego Seminarium Duchownego, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne w okresie 15.09.1966 r. do 30.06.1972 r.

Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1972 r. w Katedrze w Oliwie z rąk Księdza Biskupa Lecha Kaczmarka. Jako kapłan Diecezji Gdańskiej, a od 25 marca 1992 kapłan Archidiecezji Gdańskiej pełnił następujące funkcje duszpasterskie i administracyjne:
- 1972-1973 Wikariusz i katecheta w Parafii św. Mateusza w Nowym Stawie
- 1973-1976 Wikariusz i katecheta w Parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku-Emaus
- 1976-1979 Wikariusz i katecheta w Parafii Świętej Rodziny w Gdańsku-Stogach
- 1979-1989 Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Gdańsku-Oliwie
- 1987-2004 Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Sopocie i Dziekan Dekanatu Sopot
- 2004-2008 Rezydent w Parafii św. Michała Archanioła w Sopocie, Kapelan Sanatorium MSWiA w Sopocie, Kapelan Rzemiosła Sopockiego
- 2008-2012 Rezydent w Parafii Trójcy Świętej – Katedra Oliwska i Kapelan Sanatorium MSWiA w Sopocie

Ś.p. Ksiądz Stanisław Dułak był kapłanem intelektualnie bardzo zdolnym, dobrym kaznodzieją i katechetą. Lubiany przez młodzież i dzieci. Był gorliwy w służbie Bożej i dobrym organizatorem różnych akcji duszpasterskich. Organizował wyjazdy m.in. do Krakowa i Rzymu, w ramach których młodzi spotykali się z ówczesnym Kard. Karolem Wojtyłą, a później z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Szybko i łatwo nawiązywał kontakty z ludźmi. Cechował go optymizm życiowy. Wrażliwy na ludzką biedę pomagał każdemu, kto był w potrzebie. W stosunku do braci kapłanów koleżeński, chętnie służył pomocą duszpasterską, kiedykolwiek go o to poproszono. Cieszył się życiem, cieszył się kapłaństwem i kochał ludzi.

 

Dnia 12 marca 2012 r. zmarł nagle śp. Ksiądz kanonik Janusz Rekowski, syn Leona i Jadwigi z domu Joachimczyk. Urodził się 14 grudnia 1938 r. w Gdyni, z rodzeństwa było ich pięcioro. Po ukończeniu siedmioklasowej Szkoły Podstawowej, uczęszczał do korespondencyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku i zdał egzamin dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Wydział Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku dnia 29 maja 1959 r.

Przyjęty 1 października 1957 r. do Gdańskiego Seminarium Duchownego odbył studia filozoficzno-teologiczne w latach 1957– 1963. Świecenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Edmunda Nowickiego 29 czerwca 1962 r. Po świeceniach rocznik ten pozostał jeszcze w seminarium przez jeden rok. Po opuszczeniu seminarium pracował w następujących parafiach:

- 1963-1964 wikariusz w par. św. Ignacego z Loyoli w Gdańsku Oruni
- 1964-1965 wikariusz w par. Katedralnej w Gdańsku Oliwie
- 1965-1968 studia wyższe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL)
- 1968-1969 wikariusz w par. NSPJ w Pszczółkach
- 1969-1971 studia wyższe (ciąg dalszy KUL)
- 1971-1972 wikariusz w par. Katedralnej w Gdańsku Oliwie
- 1972-1978 administrator par. pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim
- 1978-1980 studia doktoranckie (KUL)
- 1980-1983 pomoc duszpasterska w par. pw. św. Piotra i Pawła w Gdańsku
- 1983-1989 pomoc duszpasterska w par. pw. św. Brygidy w Gdańsku
- 1989-2012 proboszcz w par. pw. Macierzyństwa NMP w Jodłownie

Śp. Ksiądz Janusz Rekowski jak wynika ze świadectw studiów seminaryjnych był człowiekiem bardzo zdolnym, studia seminaryjne ukończył z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Skierowany przez biskupa Edmunda Nowickiego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu katechetyki, zdobył magisterium i licencjat. Rozpoczął doktorat. Skoro jednak czas upływał a droga do doktoratu była bardzo daleka, został odwołany ze studiów i zajął się pracą duszpasterską, którą jak wynika z różnych opinii o nim, kochał bardziej niż naukę.

Ksiadz kanonik Janusz Rekowski był dobrym człowiekiem i dobrym kapła-nem. W obejściu z ludźmi uprzejmy i taktowny. Miał podejście do młodzieży, podczas katechezy czy też jako duszpasterz studentów przy parafii katedralnej. Poświęcał im dużo czasu. Od roku 1995 wraz z założeniem w swej parafii w Jodłownie pierwszego na Wybrzeżu stowarzyszenia Rodzina Kolpinga włączył się w działalność ogólnopolskiego Dzieła. Jako jej zaangażowany duchowy opiekun i animator został w listopadzie 1996 wybrany prezesem Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie i pełnił tę funkcję do roku 2004, a do 2008 roku jako wiceprezes. W stosunku do braci kapłanów był bardzo koleżeński i serdeczny. Z szacunkiem odnosił się do wszystkich. Taki pozostanie w naszej pamięci.

Mikołaj Samp urodził się 1 października 1942 r. w Gdańsku. Ochrzczony w listopadzie tego roku w kościele parafialnym pw. Św. Ignacego z Loyoli w Gdańsku Oruni. Syn Pawła i Heleny z domu Zielke. Ojciec pracował jako rzemieślnik na kolei w Parowozowni PKP w Gdańsku Zaspie a matka zajmowała się wychowaniem czterech synów, z których Mikołaj był trzecim. Na utrzymanie rodziny dorabiała jako domowa krawcowa. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej kontynuował naukę w Zasadniczej Szkole Łączności (1956–57) i Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku Oruni.

W 1961 r. wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku Oliwie. Studia seminaryjne filozoficzno-teologiczne odbywał w latach 1961–67. Świecenia kapłańskie przyjął z rąk Biskupa Edmunda Nowickiego 11 czerwca 1967 r. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Jako kapłan Diecezji Gdańskiej a od 25 marca 1992 r. Archidiecezji Gdańskiej pełnił następujące funkcje duszpasterskie:
- 1967–1970 wikariusz w par. NMP Gwiazdy Morza w Sopocie
- 1970–1974 wikariusz w par. NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku Przymorzu
- 1974–1979 administrator par. Św. Elżbiety w Lubieszewie
- 1979–1981 proboszcz par. Św. Elżbiety w Lubieszewie
- 1981–2012 proboszcz par. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu

Otrzymał także następujące godności: 
- Kanonik Honorowy Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej (1982)
- Kapelan Jego Świątobliwości (1990)
- Prałat Prepozyt Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej przy Kolegiacie Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu (2001)
- Prałat Honorowy Jego Świątobliwości (2003)

i pełnił następujące funkcje kościelne:
- Diecezjalny Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych
- Wizytator nauki religii
- Członek Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów
- Wicedziekan dekanatu Nowy Dwór Gdański (1979–81)
- Wicedziekan Dekanatu Gdańsk Wrzeszcz (1982–1991)
- Archidiecezjalny Duszpasterz Bankowców (od 1999)
- Dziekan Dekanatu Gdańsk Wrzeszcz (2001–2009)
- Spowiednik alumnów w Gdańskim Seminarium Duchownym

Ks. Prałat Mikołaj Samp był człowiekiem bardzo zdolnym. Przełożeni Seminarium kwalifikowali go na studia specjalistyczne, gdyby taka była wola ówczesnego Rządcy Diecezji. Ks. Prałat Mikołaj Samp jako wikariusz i jako proboszcz miał zawsze dobrą opinie zarówno u kapłanów jak i u wiernych. Kiedy zabierano go z probostwa w Lubieszewie (obecnie diecezja Elbląska), parafianie prosili biskupa aby zostawił im tego „dobrego proboszcza” - tak bowiem go nazywali. Biskup - Rządca Diecezji docenił dotychczasową wzorową postawę i pracę Ks. Mikołaja i przydzielił mu dużą parafię pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu, gdzie był proboszczem od 1981 r. do śmierci (2012 r.). Ks. Mikołaja Sampa cechował w życiu spokój, opanowanie i rozwaga. Cieszył się kapłaństwem, służąc Bogu i ludziom.

Jan Bernard Szlaga, syn Jana i Heleny z domu Ściesińskiej, urodził się 24 maja 1940 roku w Gdyni, w domu przy ul. Kurpiowskiej 13. Ochrzczony został 2 czerwca 1940 roku przez ks. prob. Pawła Lubińskiego w kościele parafialnym Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku. Ojciec, przed wojną pracownik Poczty Polskiej w Gdyni, pracował wówczas na kolei. Do pracy na poczcie w Gdyni, w ekspedycji telegramów, powrócił po zakończeniu II wojny światowej. Matka nigdy nie pracowała zawodowo. Był najmłodszym z sześciorga rodzeństwa (Tadeusz, Genowefa, Małgorzata i Maria; nie żył najstarszy syn, Kazimierz, zmarły we wczesnym niemowlęctwie). Rodzice zmarli w pierwszych „lubelskich” latach ks. Jana Szlagi – ojciec w roku 1967, a matka w 1971, wkrótce potem, w 1972, zmarł brat Tadeusz, były więzień łagru w Workucie, w 1997 zmarła najstarsza siostra Genowefa, a w 2008 Małgorzata.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Gdyni („Trzynastka”) w latach 1947-53. Po pierwszym roku nauczania uzyskał promocję do klasy III. Do I Komunii świętej przystąpił 26 czerwca 1949 roku w kościele parafialnym w Gdyni, a 8 października 1950 otrzymał sakrament bierzmowania z rąk bpa Bernarda Czaplińskiego i przyjął nowe imię Kazimierz. Jeszcze przed I Komunią świętą zaczął służbę ministrancką; w ostatnich latach szkoły podstawowej ks. prob. Robert Rompa wyznaczył go na prezesa koła ministrantów. W życiu parafialnym aktywny był ojciec, wieloletni radny parafialny. Matka aktywnie uczestniczyła w kole Żywego Różańca.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1953 roku rozpoczął naukę w szkole średniej, najpierw w Collegium Leoninum w Wejherowie, gdzie ukończył klasę VIII i IX. W 1957 Jan Szlaga zdał w Pelplinie pierwszą maturę, prywatną, za którą uzyskał Nagrodę Rektora WSD. W czasie studiów w Wyższym Seminarium Duchownym, w roku 1959, po ukończeniu klasy XI w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku („Topolówka”), zdał maturę państwową.

2 czerwca 1963 roku, uzyskawszy dyspensę od wieku, przyjął święcenia kapłańskie, odprawił Mszę świętą prymicyjną w Gdyni Małym Kacku, po czym pracował jako wikariusz w Łęgu (VII-VIII 1963) i w Jabłonowie Pomorskim (1963-65).

1 października 1965 roku zaczął studia specjalistyczne z zakresu biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1968 roku uzyskał tytuł magistra teologii oraz stopień licencjata teologii w zakresie nauk biblijnych. W 1970 roku uzyskał stopień doktora teologii w zakresie nauk biblijnych. W roku akademickim 1972/73 odbył studia specjalistyczne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, na podstawie których uzyskał stopień licencjata nauk biblijnych. W roku 1976 habilitował się na Wydziale Teologicznym KUL na podstawie rozprawy „Nowość przymierza Chrystusowego według Listu do Hebrajczyków” , po czym w 1979 roku został powołany na stanowisko docenta i kierownika Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu. W 1983 roku został powołany na stanowisko profesora w tejże katedrze i uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Wcześniej, w roku 1977, został mianowany profesorem egzegezy NT (kwestie wybrane) w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. 

Na KUL-u pełnił różne funkcje administracyjne. Był wicedyrektorem Konwiktu Księży Studentów KUL (1975-83), następnie od 1983 roku dyrektorem tegoż Konwiktu. W latach 1979-81 był prodziekanem Wydziału Teologicznego, a w 1981-84 jego dziekanem, po czym w 1984 roku został wybrany na prorektora KUL (ponownie wybrany w 1986). Również w 1984 roku został mianowany kapelanem honorowym Jego Świątobliwości. 

W latach 1969-88 pracował w zespole redakcyjnym „Encyklopedii Katolickiej”, a w latach 1981-88 był członkiem jej redakcji naczelnej. Uczestniczył w pracach wielu komisji KUL, m.in. przewodniczył komisji stypendialnej, komisji kontrolnej, komisjom rekrutacyjnym. Przez wiele lat był sekretarzem generalnym Towarzystwa Przyjaciół KUL.

26 maja 1988 roku został prekonizowany na biskupa tytularnego maskulitańskiego i pomocniczego chełmińskiego. Bullę nominacyjną podpisał papież Jan Paweł II dnia 13 czerwca 1988 roku, sama zaś nominacja została ogłoszona przez Radio Watykańskie 11 czerwca 1988 roku; biskupami konsekratorami byli kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, abp Francesco Colasuonno, Nuncjusz Apostolski do Spraw Specjalnych Poruczeń, bp Marian Przykucki, ordynariusz chełmiński. Na zawołanie biskupie wybrał hasło „Parare vias Domini”, słowa z Benedictus o św. Janie Chrzcicielu. 

Po przyjęciu sakry biskupiej, zajęcia dydaktyczne na KUL-u zachował w wymiarze pół etatu, natomiast rozszerzył zakres wykładów w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie (Wstęp do Ewangelii, Nowy Testament, język łaciński, seminarium magistranckie). W roku akademickim 1991/92 podjął jako profesor zwyczajny wykłady monograficzne z symboliki biblijnej na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (od roku 1992/93 jako półetat). Współpraca ta trwała 10 lat. Pracę dydaktyczną na KUL-u zakończył 30 września 1995 roku, czyli po 25 latach.

Jako wikariusz generalny w diecezji chełmińskiej miał pod nadzorem sprawy nauki katolickiej, katechizacji; przewodniczył radzie programowej Wydawnictwa Diecezjalnego i wielu komisjom diecezjalnym; kierował diecezjalnymi zespołami II Polskiego Synodu Plenarnego. W ramach Konferencji Episkopatu Polski był członkiem Komisji Duszpasterstwa Rodzin, Komisji Duszpasterstwa Akademickiego, Komisji do Spraw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Komisji do Spraw Ekumenizmu. Po reorganizacji struktur Konferencji Episkopatu Polski został 2 maja 1996 wybrany na przewodniczącego Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Był także członkiem Rady do Spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, a nadto (od 1997) uczestniczył w pracach Komisji do Spraw Dialogu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną. 

19 marca 1992 roku Jan Bernard Szlaga został prekonizowany na pierwszego biskupa diecezjalnego pelplińskiego; nominacja ta została ogłoszona 25 marca 1992 roku. Rządy w nowo powstałej diecezji pelplińskiej objął 29 marca 1992 roku. Uroczysty ingres do Bazyliki katedralnej w Pelplinie odbył 24 maja 1992 roku. 

Jako biskup diecezjalny dokonał niezbędnych zmian personalnych na kluczowych stanowiskach – w Seminarium Duchownym i w Kurii Diecezjalnej. Przeprowadził reformę administracji diecezji w ramach dekanatów, ustanowił nowe parafie, błogosławił i poświęcał nowe kościoły, utworzył Kapitułę Kartuską i Koronowską. Zwołał I Synod Diecezji Pelplińskiej. Zwołał i przeprowadził diecezjalny Kongres Eucharystyczny (1993), diecezjalny Kongres Trzeźwości (1994) i diecezjalny Kongres Różańcowy (1998). Powołał do istnienia Katolicką Rozgłośnię Diecezji Pelplińskiej Radio „Głos”.

Zainicjował proces beatyfikacyjny kapłanów-męczenników okresu II wojny światowej.

Dbałość o stan materialny Kościoła diecezjalnego wyraża się przede wszystkim w trosce o Bazylikę katedralną. Pod patronatem Biskupa przeprowadzono renowację wnętrza Bazyliki i krużganków, całkowicie odnowiono strefę ołtarzową. Wszystkie te działania wysoko oceniła Kapituła Konserwatorów Wojewódzkich, która w roku 2004 jednomyślnie przyznali ks. biskupowi Szladze tytuł Conservator Ecclesiae.

Biorąc pod uwagę realną sytuację i wszystkie możliwe okoliczności, po przedstawieniu sprawy Ojcu Świętemu, odstąpił od afiliacji Wyższego Seminarium Duchownego do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Laterańskiego, poszerzając współpracę z Wydziałem Teologii KUL, a następnie z Wydziałem Teologicznym UMK. Nadto powołał kolegia teologiczne do kształcenia katechetów. Erygował dom dla księży emerytów im. Biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego w Pelplinie (1996). W 1998 roku połączył Wydawnictwo Diecezjalne i Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego „Bernardinum”, w wyniku czego powstała nowa oficyna – Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”. Powołał do istnienia uniwersytety ludowe w Chojnicach, Starogardzie, Karolewie. Utworzył w diecezji licea katolickie w Tczewie, Lęborku, Chojnicach, Kartuzach i Świeciu. W Pelplinie z wielkim rozmachem rozpoczął odbudowę Collegium Marianum, od 2000 roku czynnego jako liceum męskie z internatem.

Ustanowił Medal za Zasługi dla Diecezji Pelplińskiej, przyznawany osobom świeckim za wkład w duszpasterstwo, kulturę i naukę diecezji pelplińskiej.

Z Gdyni do Tczewa przeniósł tamtejsze studium teologiczne i ustanowił je Instytutem Teologicznym Diecezji Pelplińskiej, podtrzymując umowę dydaktyczno-administracyjną z ATK (następnie UKSW) w Warszawie. 

W Gorzędzieju ustanowił sanktuarium Świętego Wojciecha. Dla fary chojnickiej Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela uzyskał tytuł bazyliki mniejszej. Po koronacji koronami papieskimi obrazów Matki Bożej powołał do istnienia Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lubiszewie (1997) oraz Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Kościerskiej, Królowej Rodzin (1998). W Chojnicach, w 1997 roku powołał do istnienia Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Ogłosił św. Wojciecha Biskupa i Męczennika patronem Starogardu, św. Jakuba Apostoła patronem Lęborka, bł. Józefa Jankowskiego patronem Brus, św. Brunona patronem Kartuz. 
W 1997 roku powołał Chrześcijańską Szkołę pod Żaglami i jest jej patronem. Pierwszą załogę tej Szkoły pożegnał w Szczecinie przed rejsem dalekomorskim 25 września 1998 roku (sam rejs rozpoczął się 29 września).
W 1993, 1998 oraz w 2005 roku, wraz z wszystkimi polskimi biskupami diecezjalnymi, składał wizytę ad limina Apostolorum w Rzymie. 
W październiku 1994 roku, wybrany przez Konferencję Plenarną Episkopatu Polski i powołany przez Ojca Świętego, brał udział w zwyczajnej sesji Synodu Biskupów w Rzymie, poświęconej życiu konsekrowanemu. 

Na zaproszenie ks. biskupa Jana Bernarda Szlagi w czerwcu 1998 roku, po raz pierwszy w Pelplinie, odbyło się 295. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W 1998 roku rozpoczął w diecezji pelplińskiej przygotowania do wizyty Ojca Świętego w Pelplinie. Na zaproszenie Księdza Biskupa Ojciec Święty przybył do Pelplina 6 czerwca 1999 roku.

Ustanowił w diecezji instytucję nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, a także wyświęcił pierwszego diakona stałego.
Oprócz rozprawy habilitacyjnej opublikował wiele artykułów, rozpraw, przyczynków i haseł encyklopedycznych. Był redaktorem wielu prac zbiorowych, w tym zwłaszcza „Wstępu ogólnego do Pisma Świętego” (Poznań 1986), w którym zawarł m.in. własne opracowanie hermeneutyki biblijnej. Był recenzentem blisko 300 prac magisterskich, w tym 150 napisanych pod jego przewodnictwem, promował czterech własnych doktorów, a piętnastu innym napisał recenzje doktorskie; siedem razy jako recenzent uczestniczył w przewodach habilitacyjnych, m.in. w przewodzie ks. dr. Michała Czajkowskiego (1987) i ks. dr. Waldemara Chrostowskiego na ATK (1996), a nadto w opiniowaniu wniosków o awansach profesorskich. 

9 lutego 1996 roku otrzymał nagrodę „Media książce”, przyznaną za zbiór wywiadów na tematy religijne, głównie biblijne, jakie przeprowadziła red. Marzena Burczycka-Woźniak i zawarła w zbiorze „Reportażu stamtąd nie będzie” (Poznań 1995). W 2005 roku ukazał się kolejny zbiór rozmów zatytułowany „Na początku była miłość”, tej samej autorki.

Opublikował wiele listów pasterskich. Rozwinął działalność pisarską w ramach małych form publicystycznych – artykułów i felietonów, zamieszczanych głównie w „Pielgrzymie”, „Inspiracjach” oraz „Mszy świętej”. Ukazały się cztery tomy jego refleksji biblijno-liturgicznych „Przy stole słowa Bożego”, będących zapisem konferencji wygłoszonych na falach Rozgłośni Diecezji Pelplińskiej Radia „Głos”. W ramach cyklu „Biblioteka Pielgrzyma”, Wydawnictwo Diecezjalne wydało „Powtórkę z Biblii”, zbiór artykułów dotyczących problemów związanych z Pismem Świętym, opublikowanych wcześniej na łamach „Pielgrzyma”.
W listopadzie 2005 r. odbył III wizytę ad limina Apostolorum.

24 czerwca 2008 r. Biskup Pelpliński obchodził 20-lecie sakry biskupiej. Z tej okazji odbyła się promocja książki „Kościół Pelpliński na swoje 15-lecie”. W maju 2009 roku prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ważnym wydarzeniem w życiu biskupa Jana Bernarda Szlagi było zakończenie (24 maja 2011) ogólnopolskiego etapu na szczeblu diecezjalnym procesu beatyfikacyjnego II grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej.

24 marca 2012 r. Biskup Pelpliński przewodniczył uroczystościom 20-lecia diecezji. 25 kwietnia 2012 r. biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga zmarł w starogardzkim szpitalu powiatowym.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00