św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Urodził się dnia 13 sierpnia 1964 roku w Gdyni jako syn Eligiusza i Barbary zd. Pawlak. Łaskę chrztu świętego otrzymał 30 sierpnia 1964 r. w parafii pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Rumii.

 

Marek Rybicki w 1971 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 4 w Rumii, którą ukończył w 1979 roku. W 1979 roku wraz z całą swoją rodziną przeprowadził się do Gdyni-Orłowa. W latach 1979–1983 kontynuował naukę w Liceum Zawodowym Nr 1 przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Mechaników i Elektryków w Gdańsku, gdzie także zdał egzamin dojrzałości.

 

Po zdaniu egzaminu dojrzałości w latach 1983–1989 śp. Marek Rybicki odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie ks. Marek Rybicki przyjął z rąk J. E. Biskupa Chełmińskiego Mariana Przykuckiego w dniu 14 maja 1989 roku w Pelplinie.

 

W Diecezji Chełmińskiej a następnie w Archidiecezji Gdańskiej pracował jako wikariusz i katecheta w parafiach:

 

- od 01 lipca 1989 r. do 01 lipca 1990 r. w parafii pw. św. Marcina w Sierakowicach;

 

- od 01 lipca 1990 r. do 01 lipca 1991 r. w parafii pw. św. Mikołaja w Grudziądzu;

 

- od 01 lipca 1991 r. do 24 czerwca 1994 r. w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu;

 

- od 24 czerwca 1994 r. do 26 czerwca 1999 r. w parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku Oruni;

 

- od 26 czerwca 1999 r. do 28 czerwca 2003 r. w parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Alberta Chmielowskiego w Gdyni Chyloni;

 

- od 28 czerwca 2003 r. do 01 sierpnia 2006 r. w parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu;

 

- od 01 sierpnia 2006 r. do 01 lipca 2009 r. w parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej w Pucku;

 

- od 01 lipca 2009 r. do 01 lipca 2014 r. w parafii pw. św. Józefa w Gdyni Leszczynkach;

 

- od 01 lipca 2014 r. w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Gdańsku Zaspie.

 

Ksiądz Marek Rybicki zmarł w godzinach przedpołudniowych w szpitalu, 16 lutego 2015 roku, na skutek udaru mózgu.

 

Polecamy śp. księdza Marka Rybickiego Dobremu i Miłosiernemu Bogu i prosimy, aby zmarły kapłan, który całe życie oddał w służbie budowania Królestwa Bożego w sercach ludzkich, mógł na wieki cieszyć się udziałem we wspólnocie świętych w niebie.

 

 

 

 

    

       R. i P.

Ks. Jan Baumgart urodził się 28 czerwca 1952 roku ku w Wudzynku (obecnie województwo kujawsko-pomorskie) w rodzinie rolniczej, jako najstarszy z pięciorga dzieci Kazimierza i Haliny zd. Kurowska. Chrzest św. otrzymał 13 lipca 1952 roku w parafii pw. św. Barbary w Wudzynie.

Tam też uczęszczał przez siedem lat do Szkoły Podstawowej, a następnie klasę ósmą ukończył w Szkole Podstawowej w Chełmnie. W latach 1968–1972 kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Chełmnie.

Po zdaniu egzaminu dojrzałości, w latach 1972–1978 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Biskupa Chełmińskiego Bernarda Czaplińskiego w dniu 14 maja 1978 roku w Pelplinie.

W Diecezji Chełmińskiej pracował jako wikariusz i katecheta w parafiach:

 

od 16.06.1978 r. do 19.06.1980 r. – w Piasecznie

od 20.06.1980 r. do 09.07.1983 r. – w Chełmży

od 10.07.1983 r. do 30.06.1985 r. – w Działdowie

od 01.07.1985 r. do 30.06.1987 r. – w Więcborku

od 01.07.1987 r. do 19.02.1988 r. – w parafii pw. MB Królowej Polski w Toruniu

od 20.02.1988 r. do 31.07.1989 r. - w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni

 

W sierpniu 1989 roku podjął się dzieła tworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego i budowy świątyni parafialnej w rozbudowującej się części dzielnicy Gdynia Cisowa. W dniu 03 grudnia 1989 roku został mianowany proboszczem nowo erygowanej parafii pw. Dobrego Pasterza w Gdyni Cisowej.

Z dniem 25 marca 1992 roku został kapłanem Archidiecezji Gdańskiej.

W uznaniu zasług duszpasterskich i zaangażowania w budowę świątyni parafialnej z dniem 26 czerwca 2001 roku został mianowany przez ówczesnego Metropolitę Gdańskiego Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego kanonikiem gremialnym nowo utworzonej Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej.

Szczególnym umiłowaniem śp. ks. Jana była muzyka i śpiew kościelny, a jako Proboszcz postarał się o organy do nowo wybudowanego kościoła.

Nie doczekał się uroczystego poświęcenia kościoła wznoszonego wielkim trudem i zaangażowaniem całej wspólnoty parafii pw. Dobrego Pasterza w Gdyni Cisowej, o czym w ostatnim okresie często myślał i przygotowywał wszystko do tegoż wydarzenia.

Zmarł wczesnym rankiem, 30 września 2014 roku w plebanii, na skutek wylewu i zawału serca.

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Biskupa Wiesława Szlachetki odbędą się, 4 października 2014 roku w kościele parafialnym pw. Dobrego Pasterza w Gdyni-Cisowej.

 

Polecamy śp. księdza kanonika Jana Baumgarta naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi Dobremu Pasterzowi i prosimy, aby zmarły kapłan mógł na wieki cieszyć się udziałem we wspólnocie świętych w niebie.

 

 

R.i.P

14 lipca w wieku 82 lat zmarł o. Stefan Pęgiel, redemptorysta, wieloletni misjonarz ludowy ze wspólnoty w Gdyni.

O. Stefan Pęgiel urodził się 18 grudnia 1931 r. w miejscowości Sąspów k. Olkusza (diecezja kielecka). Jego rodzicami byli Bolesław i Julianna zd. Bień. Redemptorystów poznał jako13-letni młodzieniec podczas misji ludowych prowadzonych w 1944 r. w jego rodzinnej parafii przez ojców Grodniewskiego i Szczurka. Wstąpił do juwenatu redemptorystów w Toruniu. Maturę zakonną uzyskał 19 czerwca 1952 roku, państwową w Tarnowie 24 czerwca 1958 r.

Nowicjat rozpoczął 4 sierpnia 1949 roku w Braniewie pod kierunkiem o. Stanisława Zdunka. Pierwszą profesję zakonną złożył 5 sierpnia 1950 roku, a wieczystą 2 sierpnia 1955 roku. Studia seminaryjne odbywał w następujących latach: filozofia 1952-1954 i teologia 1954-1958. Święcenia diakonatu otrzymał 28 kwietnia 1957 roku, a prezbiteratu 29 czerwca 1957 roku w Tuchowie z rąk ks. abp. Włodzimierza Jasińskiego. Po ukończeniu studiów odbył tirocinium pastoralne w Warszawie, które trwało od 16 sierpnia 1958 roku do 16 maja 1959 roku, pod kierunkiem o. Franciszka Brzoskowskiego.

Pracował jako misjonarz w następujących placówkach:

1959-1961 – Szczecinek

1961 kwiecień-grudzień – Zamość

1962-1967 – Gdynia

1967-1977 – Gliwice

1977-1984 – Zamość (przełożony wspólnoty)

1984-1990 – Elbląg

1990-1995 – Gdynia (prefekt tirocinium)

1995-2014 – Gdynia.

 

Posługę misyjną i rekolekcyjną podejmował z wielkim zapałem i godną naśladowania umiejętnością. W podobnym duchu przygotowywał też nowych misjonarzy redemptorystów.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

W nocy z 17 na 18 stycznia br. w plebani parafii Gwiazdy Morza w Sopocie, w wieku 82 lat, w tym bez mała 58 lat w kapłaństwie, zmarł zaopatrzony świętymi sakramentami Ksiądz Kanonik Doktor Jerzy Zaremba, długoletni wykładowca teologii dogmatycznej w Gdańskim Seminarium Duchownym.

Urodzony 16 maja 1926 r. w Zabierzowie k. Krakowa jako syn cukiernika firmy Suchard Franciszka Zaremby i Karoliny zd. Łasiak. Wykształcenie średnie zdobywał w latach 1939 – 1942 – Publiczna Męska Szkoła Handlowa w Krakowie; 1942 – 1944 – pracował umysłowo w Głównym Urzędzie Statystycznym w Krakowie; 1944 – 1945 pracował w krakowskim oddziale firmy „Elin”; 1945 – 1946 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie. Maturę otrzymał 22 lutego 1946 r.

Studia seminaryjne (filozoficzno-teologiczne) odbywał w kilku seminariach w latach 1946 – 1951 (Książęco-Metropolitalne Seminarium Duchowne - Kraków, Pelplin, Opole, Olsztyn). Tonsurę otrzymał w Krakowie (1948), lektorat, ostiariat, akolitat i egzorcystat otrzymał w Olsztynie (1950); subdiakonat w Płocku (23.12.1950), diakonat w Płocku (8.03.1951), święcenia kapłańskie 24.06.1951 w Olsztynie z rąk Arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski.
Po przybyciu do diecezji gdańskiej pracował jako wikariusz w kościele św. Józefa w Gdańsku. Wysiedlony z Wybrzeża przez władze 19.11.1951 r. przebywał w Krakowie i w Dobranowicach k. Wieliczki, do 27.06.1954 r. Wówczas powrócił do Gdańska, gdzie jako kapłan diecezji gdańskiej (od 1992 archidiecezji) pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz w parafiach: Św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku-Emaus (od 1.07.1954 r.); Św. Rodziny w Gdańsku-Stogach (od 21.04.1955 r.), Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie (od 1.08.1957 r.); Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku-Chełmie (1.11.1959 r.); NMP Gwiazdy Morza w Sopocie (26.11.1960 r.); Ducha Świętego przy Kaplicy Królewskiej w Gdańsku (od 1.01.1962 r.); Chrystusa Króla w Pogorzałej Wsi (od 15.03.1964 r.); Ducha Świętego przy Kaplicy Królewskiej w Gdańsku (od 30.06.1964 r.); Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku (od 1.08.1964 r.); Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu (od 1.07.1966 r.); Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku-Jelitkowie (od 1.07.1970 r.).

W latach 1972 – 1975 odbył studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ich ukończeniu został skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii NMP Gwiazdy Morza w Sopocie, gdzie mieszkał aż do śmierci.
Ksiądz Doktor Jerzy Zaremba pełnił wielorakie funkcje kościelne. Oprócz wykładowcy w Gdańskim Seminarium Duchownym był Redaktorem Studiów Gdańskich (od 5.09.1975 r.); Przewodniczącym Gdańskiego Towarzystwa Teologicznego; Redaktorem Miesięcznika Diecezji Gdańskiej (od 15.11.1977 r.); Członkiem Concilium a Vigilantia (od 30.04.1977 r.); Egzaminatorem Prosynodalnym (od 13.03.1978 r.) oraz Duszpasterzem Klubu Inteligencji Katolickiej (od 1980 r.). Doceniając wielką pracę Księdza Doktora Jerzego Zaremby Biskup Gdański Lech Kaczmarek ustanowił go Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej (1.12.1978 r.).
Ś.P. Ksiądz Doktor Jerzy Zaremba bardzo zasłużył się Kościołowi Gdańskiemu zarówno na polu duszpasterskim, jak i naukowym. Podejmował m.in. rozległe prace translatorsko-wydawnicze, przetłumaczył z języka niemieckiego wielotomowy podręcznik teologii dogmatycznej Michaela Schmausa „Wiara Kościoła”, na którym wychowały się pokolenia alumnów Gdańskiego Seminarium Duchownego.

W niedzielę dnia 25 stycznia 2009 r. o godzinie 9.20 w domu, u swojej siostry (par. św. Stanisława Kostki w Gdańsku-Oliwie), w wieku 59 lat, w tym bez mała 36 lat w kapłaństwie, zmarł zaopatrzony Świętymi Sakramentami Ksiądz Proboszcz Ryszard Lewarski.
Urodził się 10.09.1949 r. w Gdańsku-Starych Szkotach jako syn Jana, z zawodu kupiec i Felicji zd. Bognowska. Jako sześcioletni chłopiec uczęszczał do Szkoły Baletowej w Gdańsku. Jednak po roku, na interwencję ojca, zaprzestał tych ćwiczeń.
Wykształcenie podstawowe i średnie pobierał w szkołach w rodzinnej Oruni. Maturę otrzymał 6.06.1967 r. Studia seminaryjne odbywał w latach 1967 – 1973 w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie. Niższe święcenia przyjął w roku 1971. Diakonat – 8.04.1973 r. w Katedrze z rąk Biskupa Kazimierza Kluza. Święcenia kapłańskie 27.05.1973 r. z rąk Biskupa Lecha Kaczmarka, również w Katedrze.
W Archidiecezji Gdańskiej pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz w parafiach: Przemienienia Pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim (od 1.07.1973 r.); Św. Jerzego w Sopocie (od 25.06.1975 r.); Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gdańsku-Wrzeszczu (od 15.06.1979); NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku-Przymorzu (od 3.02.1982 r.). 1.08.1983 r. został administratorem, a następnie od 5.06.1986 r. proboszczem parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku. Od 30.06.1991 r. pełnił posługę proboszcza parafii Najświętszego Imienia Maryi w Gdańsku-Krakowcu, którą zakończył 16.12.2007 r., z uwagi na zdecydowanie pogarszający się stan zdrowia.
Ś.P. Ksiądz Proboszcz Ryszard Lewarski interesował się – jak sam napisał w swoim życiorysie – historią, szczególnie historią starożytnej Grecji i Rzymu. Kochał także muzykę, w tym najbardziej Fryderyka Chopina i Piotra Czajkowskiego.
Zmarły Ksiądz Ryszard był dobrym i cichym kapłanem, spokojnego usposobienia. Cierpiąc z powodu choroby nowotworowej nie skarżył się. Pogodzony zasnął w Panu.

Dnia 28 stycznia 2009 w Sopocie, w 48 roku życia i 23 roku kapłaństwa zmarł nagle ks. mgr lic. Marian Wnuk CM. 

Ks. Marian Wnuk urodził się 22 listopada 1961 r. we Włodowicach k. Zawiercia. Dnia 9 września 1980 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Dnia 8 grudnia 1984 r. złożył śluby święte. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 24 maja 1986 r. w Krakowie z rąk ks. bpa Mariana Jaworskiego.

W latach 1986 -1991 był duszpasterzem w parafii p.w. Świętego Krzyża w Warszawie jednocześnie odbywając studia specjalistyczne na kierunku Historii Sztuki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, uwieńczone tytułem magistra historii sztuki sakralnej.
W latach 1991 - 1996 pełnił funkcję wykładowcy historii sztuki sakralnej i konserwacji zabytków w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. 
W 1992 wyjechał do Rzymu na stypendium naukowe.
W latach 1996 - 1998 był dyrektorem kleryków, wykładowcą i dyrektorem Galerii w Collegio Alberoni w Piacenzy we Włoszech.
W latach 1999 - 2000 kontynuował własne badania naukowe w Rzymie. 
W latach 2000-2002 pełnił obowiązki Asystenta Domu Prowincjalnego w Krakowie oraz podjął ponownie wykłady z historii sztuki w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, które prowadził aż do śmierci.
W 2002 został mianowany Superiorem Domu Księży Misjonarzy przy ul. Radnej w Warszawie oraz kapelanem Domu Pomocy Społecznej na Solcu w Warszawie.
Od czerwca 2007 roku sprawował urząd superiora domu misjonarskiego i proboszcza parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Sopocie.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00