św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dnia 19 października 2015 r. zmarł w Gdyni o. Józef Wlazło, jezuita.

O. Józef Wlazło urodził się dnia 19 maja 1932 r. w miejscowości Bielicha, w parafii Cerkiew, w diecezji sandomierskiej. Był synem Stanisława i Florentyny z d. Jakubiec. Miał ośmioro rodzeństwa, dwaj jego bracia zostali księżmi diecezjalnymi, a dwie siostry wstąpiły do Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Do Towarzystwa Jezusowego zgłosił się po kilku latach nauki w Małym Seminarium i nowicjat rozpoczął w Kaliszu dnia 14 sierpnia 1949 r., a po dwóch latach złożył pierwsze śluby zakonne dnia 15 sierpnia 1951 r. Po nowicjacie odbył najpierw dwuletnie humaniora w Starej Wsi (1951-1953), a następnie studiował filozofię w Krakowie (1953-1958). Teologię studiował w Warszawie (1959-1963) i dnia 5 sierpnia 1962 r. otrzymał święcenia kapłańskie przez posługę kard. Stefana Wyszyńskiego.

Po ukończeniu teologii został skierowany do Kalisza, gdzie pełnił obowiązki socjusza magistra nowicjatu (1963-1965). W roku 1965/66 odbył III probację w Czechowicach pod kierunkiem o. instruktora Edwarda Bulandy i dnia 15 sierpnia 1967 r. złożył w Radomiu swoje ostatnie śluby. Następnie pracował przez rok w Toruniu (1966/67), a potem jako minister wspólnoty w kolegium jezuitów w Kaliszu (1967-1971).

W 1971 r. został posłany do Gdańsk Wrzeszcza i był tam wikariuszem w parafii oraz katechetą (1971-73). Kolejnym miejscem jego posługi był Piotrków Trybunalski, gdzie pracował od 1973 r, a od 1974 był również Superiorem wspólnoty i rektorem kościoła. W 1981 r. został skierowany do Radomia i tam posługiwał jako superior i rektor kościoła (1981-1984). Przez kolejne cztery lata był administratorem parafii i ministrem w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60 (1984-1988). Potem ponownie pracował w Piotrkowie Trybunalskim (1988-1993), a następnie w Poznaniu (1993-2000). W roku 2000 został posłany do Torunia i tam posługiwał w kościele akademickim głownie jako spowiednik. Ze względu na nasilające się problemy ze zdrowiem w październiku 2011 r. został skierowany do infirmerii w kolegium w Gdyni, gdzie na miarę swoich sił modlił się za Kościół i Towarzystwo Jezusowe.

Ojciec Józef Wlazło zmarł w kolegium w Gdyni dnia 19 października 2015 r. Odszedł do Pana w 84. roku życia, w 67. powołania zakonnego i w 54. roku kapłaństwa.
Niech Zmartwychwstały Pan da mu udział w wiecznym pokoju.

O. Janusz Motyliński SJ urodził się 24 listopada 1940 r. w miejscowości Tłuchówek k. Lipna w diecezji płockiej. W wieku 17-u lat zgłosił się do zakonu jezuitów i nowicjat rozpoczął dnia 25 sierpnia 1957 r. w Kaliszu. Po nowicjacie złożył pierwsze śluby zakonne dnia 30 sierpnia 1959 r. Następnie uzupełnił szkołę średnią i zdał egzamin maturalny w Kaliszu. Potem studiował filozofię w Krakowie (1962-1965) i  teologię w Warszawie (1966-1970). Dnia 24 czerwca 1969 roku przyjął święcenia kapłańskie w ówczesnej kaplicy św. Andrzeja Boboli Warszawie przez posługę bpa Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza Konferencji Episkopatu Polski.

Po zakończonych studiach teologicznych został najpierw skierowany do Piotrkowa Trybunalskiego i tam pracował jako katecheta oraz duszpasterz młodzieży. Również w Piotrkowie odbył III probację pod kierunkiem o. Edwarda Bulandy SJ i dnia 2 lutego 1977 r. złożył uroczystą profesję zakonną. Przez kolejne lata pracował jako ceniony przez młodzież duszpasterz i katecheta w Warszawie w parafii św. Szczepana (1979-1981), w Łodzi (1981-1984) i ponownie w Warszawie przy parafii św. Andrzeja Boboli (1984-89). Dał się wtedy poznać jako życzliwy i bardzo otwarty duszpasterz. Towarzyszył wielu młodym, którzy rozeznawali swoje powołanie do małżeństwa, do kapłaństwa czy do życia konsekrowanego.

W sierpniu 1989 r. został mianowany przełożonym wspólnoty jezuitów w Bydgoszczy i proboszczem prowadzonej tam parafii św. Andrzeja Boboli. Z Bydgoszczy został posłany do Świętej Lipki. Tam posługiwał od 1994 do 2002 r. jako przełożony wspólnoty, kustosz sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej i proboszcz parafii. Kolejnym miejscem jego pracy duszpasterskiej i posługi w konfesjonale był kościół akademicki w Toruniu (2002-2006). Od sierpnia 2006 r. został skierowany do Gdańska Wrzeszcza, do prowadzonej tam przez jezuitów parafii Świętego Krzyża. Na początku pracował jako wikariusz tejże parafii, potem jako kapelan szpitala i przez ostatnie lata jako duszpasterz chorych oraz spowiednik.

Po kilku miesiącach ciężkiej choroby zmarł dnia 24 sierpnia 2015 r., odszedł do Pana w 75. roku życia, w 57. powołania zakonnego i 47. kapłaństwa. Śp. o. Janusz Motyliński SJ był dobrym człowiekiem i cenionym spowiednikiem oraz duszpasterzem. Wielu zapamięta go jako uśmiechniętego, bliskiego ludziom i ciepłego człowieka. Przez ostatnie lata doświadczał wielu trudności ze zdrowiem, ale przyjmował to pogodnie i z oddaniem się w zaufaniu Bożym planom. Niech Zmartwychwstały Chrystus pozwoli mu doświadczyć teraz nowego życia w Nim.

Obrzędy pogrzebowe odbyły się w Gdańsku Wrzeszczu.

Śp. Ksiądz Kanonik Paweł Pierzchała urodził się 2 stycznia 1937 r. w Woli Rzędzińskiej (dawny powiat Tarnów) w rolniczej rodzinie gorliwych katolików Franciszka i Katarzyny zd. Kokoszka. Po ukończeniu szkoły podstawowej (1951) wyjechał do Ustki i rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Słupsku, w której zdobył zawód ślusarza (1953). Przez dwa lata pracował w Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich w Ustce, a po powrocie w rodzinne strony (1955) w Zakładach Azotowych w Tarnowie. W Tarnowie uzupełniał również edukację w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących (1961). Odpowiadając na głos powołania, zgłosił się do Gdańskiego Seminarium Duchownego (1962) i po sześcioletniej formacji przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Edmunda Nowickiego 9 czerwca 1968 r. w bazylice Mariackiej w Gdańsku.


Po święceniach pracował jako wikariusz w Parafii pw. Św. Michała w Sopocie (1968-1973), w Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu (1973-1975), w Parafii Ducha Świętego przy bazylice Mariackiej w Gdańsku (1976-1979), w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie (1979-1983). Był również administratorem Parafii pw. MB Częstochowskiej w Kiezmarku (1975-1976). Wszędzie zapisał się jako kapłan bardzo obowiązkowy, gorliwy spowiednik, zaangażowany w katechizację i oddany posłudze duszpasterskiej, zwłaszcza w szpitalu. W 1983 r. został mianowany proboszczem Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie i pełnił tę funkcję do 1999 r. Na własną prośbę zwolniony z urzędu proboszcza 11 sierpnia 1999 r. pozostał w tej samej Parafii i w miarę swoich sił z zaangażowaniem służył wiernym. Ponadto był Diecezjalnym Dyrektorem Unii Apostolskiej Kleru (1981-1995). Za długoletnią, gorliwą pracę duszpasterską i wzorową postawę kapłańską otrzymał tytuł Kanonika Honorowego Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej (1996).


Ksiądz Kanonik Paweł Pierzchała zmarł po długiej i ciężkiej chorobie, zaopatrzony sakramentami świętymi, 19 sierpnia 2015 r. na plebanii Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie, w 79 roku życia i 48 roku kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego odbyły się w poniedziałek, 24 sierpnia br. o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie (ul. Malczewskiego 18). Bezpośrednio po Mszy św. nastąpił pochówek przy kościele NSPJ w Sopocie.

Śp. Ksiądz Ryszard Wołos urodził się 8 października 1933 w Kolonii Grabówce (dawne woj. lubelskie) w rodzinie rolniczej Antoniego i Apolonii zd. Mirosław, jako najmłodszy z jedenaściorga dzieci. Na Wybrzeże przyjechał w 1947 r. i zamieszkał
w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku-Chełmie. W 1951 r. ukończył Państwową Szkołę Ogólnokształcącą nr 1 w Gdańsku. W tym samym roku został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze oliwskiej 28 kwietnia 1957 r. z rąk bp. Edmunda Nowickiego.

Po święceniach pracował jako wikariusz w Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu (1957), w Parafii pw. Św. Jadwigi w Gdańsku-Nowym Porcie (1957-1959) i w Parafii pw. Gwiazdy Morza w Sopocie (1959-1964). Odznaczał się dużą gorliwością jako katecheta, kaznodzieja i spowiednik. 1 września 1964 r. został ustanowiony administratorem Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach, a w 1969 r. proboszczem tejże Parafii, w której pracował do roku 1974. Duszpasterską opieką obejmował kościół parafialny, trzy kaplice i pięć punktów katechetycznych. W pamięci współpracowników zapisał się jako wymagający wobec siebie, bardzo pracowity i uczynny, troszczący się o rozwój życia religijnego w Parafii.

W tymże roku został mianowany rektorem kaplicy pw. św. Wojciecha
w Gdańsku-Świbnie, a w 1981 r. proboszczem nowo powstałej Parafii pw. Św. Wojciecha w Gdańsku-Świbnie. Rozpoczął budowę kościoła parafialnego, który po ukończeniu stał się milenijnym sanktuarium poświęconym Chrzcicielowi gdańszczan. Za gorliwą pracę duszpasterską, a zwłaszcza za zaangażowanie w budowę kościoła, otrzymał w 1996 r. godność Kanonika Honorowego Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, a w 2001 r. godność Prałata Jego Świątobliwości.

Ze względu na pogarszający się stan zdrowia został na własną prośbę zwolniony z urzędu proboszcza 1 sierpnia 2004 r. Pozostał w tej samej Parafii i w miarę swoich sił gorliwie pomagał duszpastersko, rozwijając założone przez siebie Bractwo Świętego Wojciecha.

Ksiądz Prałat Ryszard Wołos zmarł 29 czerwca 2015 r. w godzinach przedpołudniowych, w Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, w 82 roku życia i 58 roku kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego odbędą się w piątek, 3 lipca br. o godz. 11.00 w Milenijnym Sanktuarium Chrzciciela Gdańska pw. Św. Wojciecha w Gdańsku-Świbnie (ul. Boguckiego 52 A). Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi pochówek w Gdańsku–Świbnie.

 

Requiescat in pace!

Urodzony 7 kwietnia 1934 r. w Brodnicy
- Nowicjat w Czerwińsku 1950-1951
- Studia filozoficzne w Kutnie 1951-1953
- Asystencja: Łódź św. Barbara 1953/54, Swobnica 1954/56, Nowogródek Pomorski 1956/57
- Studia teologiczne w Lądzie 1957-61
- Święcenia kapłańskie 4.06.1961
- Łódź św. Barbara 1961/62 – opiekun ministrantów
- Czaplinek 1962/66 – wikariusz parafialny
- Łódź 1966/70 – sekretarz inspektorialny
- Łódź ul. Wodna 1970/72 – duszpasterz
- Olsztyn Gutkowo 1972/77 – administrator parafii
- Olsztyn Gutkowo 1977/79 – dyrektor i administrator parafii
- Czaplinek 1979/85 – dyrektor i administrator parafii
- Aleksandrów Kujawski 1985/87 – duszpasterz, budow kościoła
- Högling (Niemcy) 1987/2011 – proboszcz
- Rumia - pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 2011/2014
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Urodził się 28 czerwca 1935 roku w Chojnicach jako syn Ignacego i Anny zd. Lajs w rodzinie robotniczej. Łaskę chrztu świętego otrzymał 07 lipca 1935 r. w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.

 

            Po ukończeniu szkoły średniej (Niższego Seminarium Duchownego w Pelplinie),w latach 1954 – 1959 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie ks. Alojzy Weltrowski przyjął z rąk J. E. Biskupa Chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego w dniu 12 lipca 1959 roku w Pelplinie.

 

            W Diecezji Chełmińskiej pracował jako wikariusz i katecheta w parafiach:

 

- w parafii pw. św. Marcina we Wrockach od 01.09.1959 r. do 05.10.1960 r.

- katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie od 05.10.1960 r. do 06.09.1961 r.

- w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu od 06.09.1961 r. do 01.07.1963 r.

- w parafii pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie od 01.07.1963 r. do 01.07.1965 r.

-Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niestępowie od 09.07.– 21.10.1965 r.

 

            Dekretem z dnia 21 października 1965 r. ks. Alojzy Weltrowski mianowany został Administratorem parafii Niestępowo, a następnie jej proboszczem.

 

            Na mocy bulli Papieża Jana Pawła II Totus tuus Poloniae populus z dnia 25 marca 1992 roku ks. Alojzy Weltrowski włączony został do prezbiterium Archidiecezji Gdańskiej.

 

            W uznaniu za wieloletnią gorliwą pracę duszpasterską z dniem 25 marca 2003 roku Ks. Alojzy Weltrowski mianowany został przez ówczesnego Metropolitę Gdańskiego Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej Wejherowskiej.

            W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego z dniem 30 czerwca 2010 roku Ks. Kanonik Alojzy Weltrowski zwolniony został z urzędu Proboszcza..

 

            Ks. Kanonik Alojzy Weltrowski zmarł w szpitalu, 27 lutego 2015 roku, w godzinach wieczornych.

            Polecamy śp. księdza kanonika Alojzego Weltrowskiego Dobremu i Miłosiernemu Bogu i prosimy, aby zmarły kapłan mógł na wieki cieszyć się udziałem we wspólnocie świętych w niebie.

 

 

R.i.P

urodził się 23 marca 1966 roku w Bydgoszczy jako syn Kazimierza i Barbary zd. Koslowska w rodzinie rolniczej. Łaskę chrztu świętego otrzymał 10 kwietnia 1966 w parafii pw. Świętej Trójcy w Byszewie.

 

Szkołę Podstawową Andrzej Sciesiński ukończył w 1980 roku w Koronowie. W Koronowie też kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym.

Po zdaniu egzaminu dojrzałości w latach 1984–1991 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk J. E. Biskupa Chełmińskiego Mariana Przykuckiego w dniu 25 maja 1991 roku w Pelplinie.

 

W Diecezji Chełmińskiej a następnie w Archidiecezji Gdańskiej pracował jako wikariusz i katecheta w parafiach:

- od 1 lipca 1991 r. do 24 czerwca 1993 r. w parafii pw. N.M.P. Królowej Polski w Gdyni;

- od 24 czerwca 1993 r. do 27 czerwca 1996 r. w parafii pw. Chrystusa Króla w Wejherowie;

- od 27 czerwca 1996 r. do 24 czerwca 1997 r. w parafii pw. Bożego Ciała w Gdańsku-Morenie;

- od 24 czerwca 1997 r. do 01 sierpnia 2006 r. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Migowie;

- od 01 sierpnia 2006 r. do 01 lipca 2010 r. w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gdańsku-Wrzeszczu.

 

Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź mianował księdza Andrzeja Sciesińskiego z dniem 01 lipca 2010 roku Proboszczem Parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku-Emaus.

 

Ksiądz Andrzej Sciesiński zmarł wczesnym rankiem, 07 stycznia 2015 roku, w Akademii Medycznej w Gdańsku na skutek choroby serca.

Polecamy śp. księdza Andrzeja Sciesińskiego Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi i prosimy, aby zmarły kapłan, który całe życie oddał w służbie budowania Królestwa Bożego w sercach ludzkich, mógł na wieki cieszyć się udziałem we wspólnocie świętych w niebie.

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00