św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Edmund Osmólski SAC urodził się 16 listopada 1934 roku w miejscowości Żwirbliszki.

Pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego złożył 8 września 1955 roku w Wadowicach na Kopcu.

Święcenia prezbiteratu przyjął 17 czerwca 1962 roku w Ołtarzewie.

Po święceniach kapłańskich i rocznym tirocinium (1962-1963), posługiwał w: Chełmnie (1963-1964), Wałbrzychu (1964-1967), Otwocku (1967-1968), Kielcach (1968-1969), Kisielicach (1969-1972), Szczytnie (1972-1973), Szczecinie (1973-1975), Wałbrzychu (1975-1982), Hodyszewie (1982-1985), Samsiecznie (1985-1995), Szczecinie (1995-2002), Ząbkowicach Śląskich (2002-2003), Gdańsku Wrzeszczu (2003-2016).

Ks. Edmund Osmólski SAC zmarł dnia 12 lipca 2016 roku.14 czerwca rano zmarł w kolegium w Gdyni o. Bernard Piepiórka SJ. Odszedł do Pana w 86. roku życia, w 68. roku powołania zakonnego i w 58 roku kapłaństwa.

O. Bernard Piepiórka urodził się 2 lipca 1930 roku w Sierakowicach, w powiecie Kartuzy. Do zakonu jezuitów wstąpił 30 lipca 1948 roku, nowicjat odbył w Kaliszu, gdzie 31 lipca 1950 roku złożył swoje pierwsze śluby zakonne.

Po nowicjacie kontynuował naukę w Starej Wsi, następnie studiował filozofię w Krakowie (1951-54). Przez kolejny rok odbywał praktykę duszpasterską w Poznaniu, a potem studiował teologię w Warszawie (1955-59). Został wyświęcony na diakona 31 maja 1958 roku w Warszawie przez bpa Wacława Majewskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 31 lipca 1958 roku w Warszawie, przez posługę kard. Stefana Wyszyńskiego.

Następnie kontynuował studia z teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1959-61) i tam uzyskał tytuł doktora. Przez kolejne lata wykładał teologię na PWT Bobolanum w Warszawie (1961-64), a w roku 1964/65 odbył III probację w Dublinie. Następnie przez dwa lata odbywał studia specjalistyczne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. 2 lutego 1966 roku złożył w Rzymie, na ręce o. Generała Pedro Arrupe uroczystą profesję zakonną. Od 1968 roku przebywał w Insbrucku i tam wykładał wprowadzenie do Pisma Świętego. Był tam również prefektem biblioteki oraz prefektem konwiktu. W 1974 roku wyjechał do Augsburga, do Prowincji Niemieckiej i tam przez wiele lat uczył religii w szkole średniej.

W 2009 roku powrócił do Polski, do kolegium w Gdyni. Na początku, na miarę sił pomagał w kościele, a przez kolejne lata przebywał w infirmerii, modląc się za Kościół i Towarzystwo Jezusowe.
Zmarł po długiej chorobie, 14 czerwca 2016 r. w kolegium w Gdyni. Odszedł do Pana w 86. roku życia, w 68. roku powołania zakonnego i 58. kapłaństwa.

Pogrzeb ojca Bernarda odbędzie się w piątek, 17 czerwca br., w Gdyni. Msza Święta pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 11.00 w kościele św. Stanisława Kostki, a po niej obrzędy pogrzebowe na cmentarzu witomińskim.

KSIĄDZ WIESŁAW ROMAN WETT   

Ksiądz Wiesław Roman Wett urodził się 9 grudnia 1957 r., w rodzinie Franciszka i Jadwigi zd. Czerwińskiej. Sakrament chrztu świętego przyjął w kościele pw. Św. Elżbiety w Pińczynie. W 1972 wraz z rodzicami przeprowadził się do Starogardu Gdańskiego. Tam też ukończył zasadniczą szkołę zawodową, a maturę zdał w Liceum Zawodowym Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Tczewie.

W 1977 roku został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, w którym odbył studia filozoficzno-teologiczne.

Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1983 r. z rąk Księdza Biskupa Mariana Przykuckiego i został skierowany jako wikariusz do Parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku-Osowej (1983-1986). Następnie pracował w Parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach (1986-1994). Zapisał się jako lubiany, punktualny i sumienny duszpasterz związany przede wszystkim z chórem parafialnym i scholą.


W 1988 r. zdał egzamin proboszczowski. 10 czerwca 1994 r., dekretem Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, ówczesnego Metropolity Gdańskiego został mianowany proboszczem Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Chłapowie. Zyskując szacunek parafian, zapisał się jako budowniczy świątyni parafialnej i oddany sprawie Bożej duszpasterz.


Ks. Wiesław Roman Wett zmarł zaopatrzony sakramentami świętymi 7 czerwca 2016 r. w Szpitalu Specjalistycznym Św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie.

K o m u n i k a t

o śmierci Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego
3 maja 2016 r.Ze smutkiem powiadamiamy, że w dniu 3 maja 2016 roku, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski o godz. 16:12 odszedł do Domu Miłosiernego Ojca w 84 roku życia, 60 roku kapłaństwa i 33 roku biskupstwa ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski, pierwszy Metropolita Gdański.


Prosimy, by dziś w godz. 17:45-18:00 w kościołach archidiecezji biły dzwony, a w wieczornej Mszy św. została dołączona modlitwa o spokój Jego duszy.


Informacje o uroczystościach pogrzebowych zostaną podane w osobnym komunikacie Kurii Metropolitalnej Gdańskiej.

Łączę serdeczne pozdrowienia w Panu,


+ Sławoj  Leszek  Głódź
Arcybiskup
Metropolita  Gdański

-------

Słowo Metropolity Gdańskiego
w związku z odejściem do Domu Ojca
Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego CM

Ur. 27.IV.1927 r. w Bartodziejach
I śluby zakonne: 15.VIII.1949 r. w Krakowie
Śluby wieczyste: 15.VIII.1952 r. w Krakowie
Święcenia kapłańskie: 29.VI.1953 r. w Krakowie

SZLAK KAPŁAŃSKI:

Kraków (1948-1949)
Kraków (1949-1954)
Sulisławice (1954)
Warszawa (1955-1960)
Mszana Górna (1960-1961)
Gdańsk (1961-1964)
Wierzchowo (1964-1976)
Poznań Krzyżowniki (1976-1979)
Dębki (1979-1981)
Kościerzyna (1981-1984)
Sulisławice (1984-1991)
Kraków (1991-1992)
Poznań (1992-1993)
Ełk (1993-1994)
Poznań (1994-1997)
Kraków (1997-1998)
Chicago (1998-2001)
Kraków (2001-2008)
Gdańsk (2008-2016)

Odszedł do Domu Ojca 5 marca 2016 r.

Msza św. pogrzebowa została odprawiona 11 marca (piątek) o godz. 12.00 w kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku, ul. Gomółki 9, pod przewodnictwem bpa Wiesława Szlachetki.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu Srebrzysko o godz. 14.00.

Ksiądz Jan Kaczkowski urodził się 19 lipca 1977 r. w Gdyni, w rodzinie Heleny i Józefa. Sakrament chrztu świętego przyjął w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Środowiskowym Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie, w którym uzyskał świadectwo dojrzałości w 1996 r. W tym samym roku został przyjęty do Gdańskiego Seminarium Duchownego, w którym odbył studia filozoficzno-teologiczne. W trakcie studiów seminaryjnych, podczas pełnionych praktyk duszpasterskich, m.in. w szpitalu, odkrył w sobie szczególny dar zrozumienia i cierpliwości względem osób starszych i chorych, do których zawsze podchodził z poszanowaniem, wyrozumiałością, delikatnością i osobistą kulturą.

Święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 2002 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Dekretem ówczesnego Metropolity Gdańskiego został skierowany jako wikariusz do Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pucku. W latach 2002-2004 pełnił funkcję kapelana Domu Pomocy Społecznej w Pucku. W 2005 roku uzyskał licencjat z teologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a dwa lata później otrzymał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stopień doktora nauk teologicznych na podstawie rozprawy pt. „Godność człowieka umierającego a pomoc osobom w stanie terminalnym - studium teologiczno-moralne”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Mariana Machinka. W 2008 r. ukończył dodatkowo studia podyplomowe z bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.


Równocześnie z pracą naukową zaangażował się w organizację Hospicjum Stacjonarnego im. Św. Ojca Pio w Pucku, które stało się podstawowym polem Jego działalności duszpasterskiej. Za szczególne zasługi związane z opieką paliatywną i stworzenie unikalnego programu szkoleniowego w zakresie bioetyki chrześcijańskiej został odznaczony Medalem Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych „Curate Infirmos”.

W 2012 r. u ks. Jana Kaczkowskiego wykryto chorobę nowotworową, z którą zmagał się przez kilka lat. Jednocześnie prowadził intensywną działalność na rzecz osób terminalnie chorych, głosił rekolekcje w kraju i za granicą oraz prowadził warsztaty z komunikacji i etyki w medycynie dla studentów medycyny i prawa.

Ksiądz Jan zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 28 marca 2016 r. w swoim domu rodzinnym w Sopocie. Msza św. pogrzebowa za śp. ks. Jana została odprawiona w piątek, 1 kwietnia 2016 roku, o godz. 12.00 w kościele pw. św. Jerzego w Sopocie, a o godz. 14.00 nastąpił pochówek ciała na cmentarzu komunalnym w Sopocie.

Śp. Ksiądz Marek Derebecki urodził się 24 kwietnia 1962 roku w Gdańsku, w praktykującej swoją wiarę rodzinie Eugeniusza i Bogumiły zd. Stożyńskiej. Został ochrzczony w bazylice św. Mikołaja w Gdańsku, do I Komunii świętej przystąpił w Parafii pw. Św. Antoniego w Gdańsku-Brzeźnie. Wraz z całą rodziną przeprowadził się na gdańskie Przymorze i w Parafii pw. NMP Królowej Różańca Świętego przyjął sakrament bierzmowania. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w zasadniczej szkole zawodowej, a następnie kontynuował ją w Technikum Samochodowym w Gdańsku. Egzamin dojrzałości zdał w 1983 r. i w tym samym roku wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego.

Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1989 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po święceniach pracował jako wikariusz w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku-Chełmie (1989-1993), w Parafii pw. Św. Antoniego w Gdańsku-Brzeźnie (1993-1996), w Parafii pw. Św. Józefa w Gdańsku-Przymorzu (1996-2002), w Parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Gdyni-Cisowej (2002-2005), w Parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Gdańsku-Łostowicach (2005-2012). W czasie posługi wikariuszowskiej katechizował, we wszystkich parafiach prowadził Liturgiczną Służbę Ołtarza, był współopiekunem Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis”, organizował letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Zawsze posłuszny, dyspozycyjny i chętny do pomocy. Pracował duszpastersko z zaangażowaniem, również chętnie wspierał Proboszczów przy remoncie i budowie kościołów. W 2011 r. został powołany do Rady Kapłańskiej Archidiecezji Gdańskiej z wyboru duchowieństwa Dekanatu Gdańsk-Łostowice.

18 marca 2012 r. Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, mianował Księdza Marka Derebeckiego proboszczem Parafii pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Jodłownie, w Dekanacie Kolbudy.

Ksiądz Proboszcz Marek Derebecki zmarł 29 października 2015 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, w 54 roku życia i w 27 roku kapłaństwa.


Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego odbędą się w sobotę, 31 października br. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Macierzyństwa NMP w Jodłownie. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi pochówek na cmentarzu w Jodłownie.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00