św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

O. Lechosław GROBELNY SJ

         Urodził się 21 czerwca 1931 r. w Jasieniu, w powiecie skierniewickim. Był synem Antoniego i Stanisławy. 7 września 1951 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i rozpoczął nowicjat w Kaliszu. Po zakończeniu nowicjatu złożył 8 września 1953 r. pierwsze śluby zakonne w Poznaniu i przez kolejne dwa lata kontynuował szkołę średnią i tzw. humaniora, które zakończył zdaniem matury w 1955 r. Następnie studiował filozofię przez trzy lata w Krakowie (1955-58), a potem teologię w Warszawie (1958-1962). 31 lipca 1961 roku przyjął święcenia kapłańskie w Warszawie przez posługę bpa Jerzego Modzelewskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej. Po zakończeniu studiów teologicznych pozostał w Warszawie, pomagał przy parafii św. Andrzeja Boboli i uczył religii.

         Następnie został skierowany do Radomia i tam pracował przy kościele oraz uczył religii.

         W roku 1967/68 odbył ostatni etap formacji jezuickiej, czyli III probację w Czechowicach-Dziedzicach pod kierunkiem o. Edwarda Bulandy SJ. Po probacji był przez rok przełożonym wspólnoty w Lublinie przy ul. Królewskiej, a w 1969 r. został skierowany do Gdyni, pomagał tam w pracy parafialnej oraz był duchownym we wspólnocie. Od 1971 r. pracował przez dwa lata w Wilkowie, w diecezji warmińskiej, gdzie był wikariuszem w parafii oraz uczył religii. Od 1973 r. pracował w  Świętej Lipce, przez pierwszy rok jako wikariusz, a od 1974 do 1981 jako proboszcz parafii. Kolejnym miejscem posługi duszpasterskiej o. Lechosława była Jastrzębia Góra i tam był administratorem parafii od 1981 do 1985 r.

         W 1985 r. został skierowany do Szczecina, gdzie pomagał przez wiele lat w pracy parafialnej i uczył katechezy. W 1997 r. został przeniesiony do Piotrkowa Trybunalskiego i przez kolejne lata pomagał tam przy sanktuarium, był duchownym we wspólnocie oraz kapelanem szpitala.

         Od 2003 r. pomagał w parafii w Gdyni, a od 2006 r. ponownie w Jastrzębiej Górze, gdzie był również duchownym we wspólnocie. Z gorliwością angażował się w posługę w konfesjonale i w prowadzone prace duszpasterskie.

         W grudniu 2014 r. ze względu na pogarszający się stan zdrowia został ponownie skierowany do Gdyni i tam na miarę możliwości pomagał przy parafii oraz modlił się za Kościół i Towarzystwo Jezusowe oraz wspierał swoją życzliwością współbraci przebywających tam w infirmerii zakonnej.

         Był człowiekiem szczerze oddanym Bogu, powołaniu kapłańskiemu i życzliwie odnosił się do każdego, kogo spotykał. 

        Zmarł w Gdyni 10 lutego 2017 r. Odszedł do Pana w 86 roku życia, w 66. roku powołania zakonnego i w 56 roku kapłaństwa.

ŚP.
KSIĄDZ PRAŁAT FRANCISZEK FECKO


Ksiądz prałat Franciszek Antoni Fecko urodził się 5 marca 1938 r. w Chomranicach (woj. małopolskie, powiat nowosądecki) w rodzinie Stanisława i Stefanii zd. Wideł, którzy prowadzili gospodarstwo rolne. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej rozpoczął naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. W 1958 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po dwóch latach przeniósł się do Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku - Oliwie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 5 czerwca 1966 r. z rąk Księdza Biskupa Edmunda Nowickiego w bazylice Mariackiej w Gdańsku i został skierowany do Parafii pw. Św. Franciszka w Gdańsku - Siedlcach (1966-1968). Następnie pracował jako wikariusz w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie (1968-1971), w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie (1971-1973) oraz w Parafii pw. Św. Mateusza w Nowym Stawie (1973-1974). Wśród kapłanów i wiernych cieszył się bardzo dobrą opinią. Z wielkim poświęceniem pracował w duszpasterstwie
i katechizacji, starannie przygotowywał się do wszelkich zadań związanych z kapłańską posługą. 1 sierpnia 1974 został ustanowiony proboszczem Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach.
Doceniając długoletnie doświadczenie duszpasterskie, Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski mianował księdza Franciszka Feckę Dziekanem Dekanatu Żuławy Steblewskie (1994), Kanonikiem Honorowym Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej w Gdańsku - Oliwie (1996), a następnie Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej w Gdańsku - Wrzeszczu (2001). Mając na uwadze szczególne zasługi dla Kościoła Gdańskiego, Ojciec Święty Jan Paweł II włączył księdza kanonika Franciszka Feckę 22 stycznia 2003 r. do grona Kapelanów Jego Świątobliwości.

Dekretem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia ksiądz prałat Franciszek Fecko został mianowany Wizytatorem Nauki Religii w Archidiecezji Gdańskiej (2009), Prałatem Kustoszem Kapituły Kolegiackiej w Gdańsku - Wrzeszczu (2010), a następnie włączony do Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Gdańskiej (2011). 1 września 2012 r. został zwolniony z urzędu Proboszcza Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach i Dziekana Dekanatu Żuławy Steblewskie. Ksiądz prałat Franciszek przez 38 lat jako proboszcz i 16 lat jako dziekan pełnił ofiarnie i z pogodą ducha swoją posługę, czym zaskarbił sobie uznanie i szacunek wśród wiernych, przyczyniając się jednocześnie do upiększenia parafialnej świątyni. Jako emeryt zamieszkał w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszczółkach.

Ksiądz prałat Franciszek Fecko zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 12 stycznia 2017 r. w Hospicjum pw. Św. Józefa w Sopocie. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego odbędą się we wtorek 17 stycznia o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicah. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy Świętej przy kościele.

 

ŚP.
KSIĄDZ INFUŁAT ALBIN POTRACKI

Ksiądz infułat Albin Potracki urodził się 22 lipca 1933 r. w Kielnie w rodzinie Józefa i Augustyny zd. Bergmann i przyjął chrzest w tamtejszym kościele parafialnym. Naukę rozpoczął w szkole niemieckiej, a po wojnie kontynuował ją w szkole polskiej. Po ukończeniu siódmej klasy wstąpił do Małego Seminarium w Górnej Grupie prowadzonego przez księży werbistów, a następnie uczył się w Niższym Seminarium w Pelplinie. W 1953 r. został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 18 stycznia 1959 r. z rąk Księdza Biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego i został skierowany do Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pokrzydowie (1959-1961). Następnie pracował jako wikariusz w Parafii pw. Św. Anny w Radzyniu Chełmińskim (1961-1964), w Parafii pw. Św. Marcina w Świekatowie (1964), w Parafii pw. Świętej Trójcy w Byszewie (1964-1978). 20 maja 1978 r. został mianowany proboszczem Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Redzie, a w 1981 r. podjął obowiązki Wicedziekana Dekanatu Wejherowskiego. W latach 1984-1986 był Diecezjalnym Referentem Katolickiej Akcji Trzeźwości. 4 czerwca 1986 r. Ojciec Święty Jan Paweł II włączył księdza Albina Potrackiego do grona kapelanów honorowych. Tytuł ten został przyznany jako wyraz uznania dla sumiennej pracy kapłańskiej, oraz dla ogromnego poświęcenia w ratowaniu kapłanów dotkniętych chorobą alkoholową, a także ze względu na zaangażowanie w życie parafii wyrażające się w odnowieniu kościoła, w budowie plebanii, w trosce o domy parafialne oraz w przygotowaniach do utworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego w Rekowie.

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie duszpasterskie, Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski mianował księdza prałata Albina Potrackiego kolejno: Dziekanem Dekanatu Reda (1992), Członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Gdańskiej (1992), Ekonomem Archidiecezji Gdańskiej (1992), Członkiem Kolegium Konsultorów Archidiecezji Gdańskiej (1995) oraz Członkiem Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej (2001). Za wszechstronne i głębokie zaangażowanie w życie archidiecezji gdańskiej, zwłaszcza na polu gospodarczym, ksiądz prałat Albin Potracki otrzymał w dniu 9 lipca 2001 r. tytuł protonotariusza apostolskiego.

Ksiądz infułat Albin Potracki pełnił funkcję Ekonoma Archidiecezji Gdańskiej przez 16 lat. Dekretem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia został zwolniony z tejże funkcji 25 marca 2008 roku. Podczas swojej wieloletniej posługi,jako archidiecezjalny ekonom, dzięki inwencji i organizacyjnym umiejętnościom, przyczynił się m.in. do zabezpieczenia zabytkowego charakteru obiektów oliwskich (katedry i pocysterskiego kompleksu klasztornego) oraz do zmodernizowania budynków Gdańskiego Seminarium Duchownego, Kurii Metropolitalnej Gdańskiej i Domu Jana Pawła II (aula i archiwum), a także Domu Rekolekcyjnego w Straszynie. Po osiągnięciu wieku emerytalnego 1 lipca 2008 r. ksiądz infułat Albin Potracki został zwolniony z urzędu proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Katarzyny w Redzie. W tym samym roku Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź włączył Go do grona członków Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Sakralnego Archidiecezji Gdańskiej, w której służył swoim doświadczeniem.

Ksiądz infułat Albin Potracki zmarł 9 stycznia 2017 roku o godz. 11.20 w Redzie. W czwartek 12 stycznia o godzinie 17.00 nastąpi eksporta do kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny w Redzie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 13 stycznia 2017 roku Mszą św. żałobną w tymże kościele, a następnie ciało śp. Zmarłego zostanie przewiezione do Gdańska i złożone w Krypcie Kapłanów Archidiecezji Gdańskiej w Bazylice Mariackiej.

Ksiądz Bronisław Aleksander Izdeberski urodził się 3 września 1960 r. w Gdańsku, w rodzinie Mikołaja i Jadwigi zd. Czyż, gdzie wychowywał się wraz z trójką rodzeństwa w atmosferze prawdziwej i głębokiej pobożności. Sakrament chrztu świętego przyjął w kościele pw. Św. Krzyża w Gdańsku-Wrzeszczu. W 1975 r. rozpoczął naukę w Zespole Szkół Zawodowych CZSP dla Pracujących w Gdańsku i tam uzyskał tytuł technika mechanika w zakresie mechaniki precyzyjnej. Edukację kontynuował w Technikum Mechaniki Precyzyjnej i zdał egzamin maturalny w 1981. W tymże roku został przyjęty do Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie, w którym odbył studia filozoficzno-teologiczne, zakończone obroną pracy magisterskiej.

Święcenia kapłańskie otrzymał 4 czerwca 1988 r. z rąk Księdza Biskupa Tadeusza Gocłowskiego i został skierowany do Parafii pw. Św. Brata Alberta w Gdańsku-Przymorzu (1988-1993). Następnie pracował jako wikariusz w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku-Chełmie (1993-2001), w Parafii pw. Św. Wojciecha w Gdańsku-Świętym Wojciechu (2001-2009), a następnie w Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku – Wrzeszczu (2009-2016).

Ksiądz Bronisław Izdeberski zmarł nagle 28 października 2016 r w święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, w 57 roku życia i 29 roku kapłaństwa. Zawsze pozostanie w naszej pamięci jako bardzo pogodny i głęboko wierzący kapłan. Cechowała go pokora, radość, poświęcenie i oddanie. Posiadał wielkie doświadczenie i wyczucie pastoralne, którym dzielił się chętnie ze współpracującymi z nim kapłanami. Mimo, że przez wiele lat dźwigał krzyż choroby związany ze znaczną utratą wzroku, zawsze pozostawał uśmiechnięty i pełen nadziei. Był bardzo cenionym spowiednikiem. Starał się zawsze pomóc, wysłuchać i roztropnie poradzić. Z wielkim zaangażowaniem przez wiele lat przygotowywał dorosłych do sakramentów świętych.

Msza święta pogrzebowa za śp. Księdza Bronisława odbędzie się w kolegiacie pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku – Wrzeszczu we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych dnia 2 listopada o godz. 11.30. Pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po Mszy świętej na Cmentarzu Srebrzysko (od bramy głównej).

ŚP. KS. JERZY KOPEĆ SAC

Ks. Jerzy Kopeć SAC urodził się 11 listopada 1939 roku w Orzechowie.
Pierwszą konsekrację złożył 8 września 1970 roku w Ząbkowicach Śląskich.
Święcenia prezbiteratu przyjął 27 kwietnia 1975 roku w Ołtarzewie.

Po święceniach kapłańskich posługiwał w:
- Ołtarzewie (1975-1979)
- Hodyszewie (1979-1980)
- Wadowicach (1980-1981)
- Ząbkach (1981-1983)
- Otwocku (1983-1984)
- Ołtarzewie (1984-1986)
- Warszawie (1986 – tylko kilka miesięcy)
- Legionowie (1986-1991)
- Zakopanym (1991-1993)
- Warszawa (1993-2000)
- Bielsku-Białej (2000-2005)
- Gdańsku Wrzeszczu (2005-2016).

Zmarł 6 października 2016 roku.

Ks. Czesław urodził się 10 czerwca 1934 roku w miejscowości Wacławów.
Wstąpił 1 września 1948 roku do Małego Seminarium w Wadowicach.
Pierwszą konsekrację w SAC złożył 5 lipca 1953 roku w Ząbkowicach Śląskich.
Święcenia diakonatu przyjął 22 stycznia 1959 roku w Ołtarzewie.
Święcenia prezbiteratu przyjął 11 czerwca 1959 roku w Ołtarzewie.

Po święceniach kapłańskich i rocznym Studium Pastoralnym (w Gdańsku 1959-1960), posługiwał w:

Szczecinie (1960-1961);

Chełmnie (1961-1963) jako duszpasterz;

Gdańsku Wrzeszczu (1963-1968) jako duszpasterz;

Gdańsku Wrzeszczu (1968-1974) jako rektor;

Gdańsku (1974-1995) jako rekolekcjonista-misjonarz;

Gdańsku (1995-2016) jako stały spowiednik.

Zmarł 26 września 2016 roku w Gdańsku.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00