św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Śp. Ksiądz Prałat Ryszard Kwiatek

Śp. Ksiądz Prałat Ryszard Kwiatek urodził się dnia 30 lipca 1940 roku w Raciniewie (powiat Chełmno), w praktykującej rodzinie katolickiej Jana i Gertrudy z d. Nawrockiej, gdzie mieszkał do 6 roku życia. Z rodzeństwa miał dwie siostry, starszą i młodszą. Od 1946 roku rodzina mieszkała w Nawrze, przy stacji kolejowej na której pracował ojciec śp. Księdza Prałata Ryszarda.

Ks. Prałat Ryszard ochrzczony został w parafii Unisław, a sakrament bierzmowania otrzymał z ks. Biskupa Bernarda Czaplińskiego 14 maja 1950 roku. W 1954 roku rozpoczął edukację w Collegium Marianum w Pelplinie, zaś w roku 1958 w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1964 roku w Pelplinie z rąk Biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w następujących placówkach duszpasterskich: w Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Zblewie (1964-1966), w Parafii pw. Św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim (1966-1967), w Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Lubawie (1967-1968), w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni (1968-1977), w Parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach (1977-1980), w Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Toruniu (1980). Dnia 5 sierpnia 1980 roku został ustanowiony proboszczem Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Toruniu, zaś od 1 września 1989 roku objął probostwo w Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Gdyni – Wielkim Kacku. W parafii tej po 26 latach pełnienia urzędu proboszcza przeszedł na emeryturę, podczas której w miarę możliwości wspomagał pracujących tu kapłanów w posłudze duszpasterskiej.

W trakcie pracy kapłańskiej Śp. Ksiądz Ryszard Kwiatek pełnił różne funkcje i urzędy na płaszczyźnie dekanalnej i diecezjalnej. Między innymi był wicedziekanem Dekanatu Toruń, a później Dekanatu Gdynia - Orłowo. Gorliwa praca i zaangażowanie pasterskie Śp. Księdza Ryszarda Kwiatka zostało docenione uhonorowaniem go tytułem prałata i włączeniem do grona Kapelanów Honorowych Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II. Śp. Ksiądz Prałat Ryszard został również zamianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej.

Ksiądz Prałat Ryszard Kwiatek zmarł nagle 4 października 2018 roku, w 79 roku życia i 55 roku kapłaństwa. W pamięci wiernych pozostaje gorliwym kapłanem i zatroskanym o dobro parafii duszpasterzem.

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego odbędą się w sobotę, 6 października br. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Gdyni – Wielkim Kacku. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu parafialnym.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00