św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

20 stycznia 2018 r. zmarł w gdyńskim klasztorze o. Bolesław Mika OFMConv. Zmarł w 79 roku życia i w 51 roku kapłaństwa. W Gdyni pracował od 2012 roku. Wcześniej w latach 1983-86 był proboszczem parafii p.w. św. Antoniego w Gdyni.

Uroczystości pogrzebowe miały miejsce w środę (24.01.2018).

Program uroczystości:

o godz. 10.00 - różaniec; godz. 10.30 - jutrznia żałobna; o godz. 11.00 Msza św. pogrzebowa. Po Mszy św. odprowadziliśmymy o. Bolesława do grobowca franciszkańskiego na cmentarzu witomińskim.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00