św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

 

Dnia 24 sierpnia 2018 roku zmarł

KS. TADEUSZ PŁONKA SAC

Ks. Tadeusz Płonka SAC urodził się 6 września 1916 roku w miejscowości Wieprz. Pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) złożył 15 sierpnia 1937 roku w Sucharach. Święcenia prezbiteratu przyjął 7kwietnia 1941 roku w Warszawie.

Po święceniach kapłańskich posługiwał między innymi w Warszawie, Wadowicach, Chełmnie, Szymonce (Mazury). Od 1975 roku pracował w Gdańsku jako kapelan szpitali.

Msza św. pogrzebowa w intencji śp. ks. Tadeusza została odprawiona 30 sierpnia 2018 (czwartek) o godz. 11.00 w pallotyńskim kościele p.w. św. Elżbiety w Gdańsku.

Po Mszy św. odbył się pogrzeb na gdańskim cmentarzu Srebrzysko.

Śp. ks. Tadeusza polecajmy Miłosierdziu Bożemu, prosząc dla Niego o łaskę nieba.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00