św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Śp. Ksiądz Kanonik Tadeusz Losiak

Śp. Ksiądz Kanonik Tadeusz Losiak urodził się 8 września 1957 roku w Kościerzynie, w praktykującej swoją wiarę rodzinie Wacława i Gertrudy z d. Szuta. Został ochrzczony w parafii pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie. Po uzyskaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Wybickiego w Kościerzynie, w roku 1976 podjął pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Dziemianach. W tym czasie rozpoczął też studia zaoczne na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. Formację do kapłaństwa rozpoczął w roku 1981 w Gdańskim Seminarium Duchownym.

Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1987 roku z rąk Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po święceniach pracował jako wikariusz w Parafii pw. św. Kazimierza w Gdańsku-Zaspie (1987-1993), w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie (1993-2000) i w Parafii pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdyni-Chwarznie (2000-2002).W latach 2002-2013 pełnił urząd proboszcza Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowych, a od 1 lutego 2013 roku objął probostwo w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie.

W trakcie posługi kapłańskiej pełnił też różne funkcje i urzędy na płaszczyźnie dekanalnej i diecezjalnej. Był wicedziekanem a potem dziekanem Dekanatu Żuławy Stebelwskie, członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Gdańskiej. Za gorliwą pracę duszpasterską otrzymał w 2012 roku godność Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej Staroszkockiej.

Ksiądz Kanonik Tadeusz Losiak zmarł po ciężkiej chorobie 29 kwietnia 2018 roku, w 61 roku życia i 31 roku kapłaństwa. Ostatnie miesiące były dla niego czasem ciężkiego cierpienia. W pamięci wiernych pozostaje gorliwym kapłanem i zatroskanym o dobro parafii duszpasterzem.

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego odbędą się w piątek, 4 maja br. o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie. Pochówek nastąpi na cmentarzu parafialnym w Kościerzynie o godz. 14.30.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00