św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


22 sierpnia 2017 r.

ODSZEDŁ DO PANA

w wieku 85 lat

 

Ś.P.

Ks. Stefan KIELIŃSKI SDB

współbrat ze Wspólnoty pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi

 

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 25 sierpnia.

o godz. 11.00 wystawienie ciała i różaniec w kościele, 12.00 Msza św.

 

Curriculum vitae:

 

Urodzony: 01.09.1932 w Strzepczu

Nowicjat: 1950–1951 w Czerwińsku

Pierwsza profesja: 02.08.1951 w Woźniakowie

Profesja wieczysta: 04.08.1954 w Woźniakowie

Diakonat: 31.01.1961 w Ladzie

Prezbiterat: 04.06.1961 w Lądzie

 

Placówki:

 

Łódź św. Teresa: 1961-1968

Dębno: 1968-1972 praca duszpasterska

Skrzatusz: 1972-1977 administrator parafii

Skrzatusz: 1977-1981 adm. parafii i dyrektor wspólnoty

Piła inspektorat: 1981-1985 sekretarz inspektorialny

Niemcy: 1985-2008 praca duszpasterska

Rumia Wspomożenia Wiernych: 2008-2017 praca duszpasterska

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00