św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

ŚP. 
KSIĄDZ PRAŁAT JANUARY KOWNACKI

 

Śp. Ksiądz prałat January Kowancki urodził się 18 lipca 1951 r. w Wąbrzeźnie w rodzinie Bonifacego i Agnieszki zd. Maćkowiak trudniących się rzemiosłem. W Wąbrzeźnie ukończył też szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1970 r. wstąpił do Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie, a następnie kształcił się w Wyższym Rzymsko Katolickim Seminarium Duchownym w Białymstoku, gdzie przygotowywał się do przyjęcia święceń kapłańskich.

Święcenia prezbiteratu otrzymał 15 czerwca 1976 r. z rąk księdza kardynała Henryka Gulbinowicza w Białymstoku i został skierowany do pracy w Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Dolistowie (1976-1979). Następnie pracował jako wikariusz w Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trzciannem (1979-1984), w Parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Dojlidach (1984-1986) oraz w Parafii pw. ŚwiętejRodziny w Czarnej Białostockiej (1986-1987).Podczas pobytu w Trzciannem jego staraniem został wybudowany kościół filialny w Boguszewie pod wezwaniem NMP Królowej Polski.

Dnia 22 czerwca 1987 r. otrzymał zezwolenie na wyjazd do Republiki Federalnej Niemiec i pracę wśród Polonii. Pracował w paru placówkach, a większość lat kapłańskiej posługi spędził w Polskiej Misji Katolickiej w Bremen (Diecezja Osnabrück), pełniąc w niej urząd proboszcza. Przebywając poza granicami kraju nie zapominał o parafiach Archidiecezji Gdańskiej i Białostockiej. Wspierał Gdańskie Seminarium Duchowne, gościł u siebie księży, służąc pomocą zwłaszcza kapłanom - budowniczym kościołów. Od 10 sierpnia 1992 roku był kapłanem Archidiecezji Gdańskiej.

Wśród kapłanów i wiernych cieszył się bardzo dobrą opinią. Z wielkim poświęceniem pracował w duszpasterstwie polonijnym, starannie przygotowywał się do wszelkich zadań związanych z kapłańską posługą, był człowiekiem wielkiej wrażliwości i skromności.Doceniając długoletnie doświadczenie duszpasterskie, ofiarne wspieranie kapłanów i parafii Archidiecezji Gdańskiej oraz nienaganne życie kapłańskie ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski mianował księdza Januarego Kowaneckiego Kanonikiem Honorowym Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej w Gdańsku - Oliwie (1992), a papież Jan Paweł II w uznaniu zasług włączył księdza kanonika Januarego Kownackiego do grona Kapelanów Honorowych Jego Świątobliwości (2003).

Stan zdrowia księdza prałata Januarego Kowanackiego, po wylewie w 2006 r., nie pozwalał na kontynuację posługi duszpasterskiej w ramach parafii. Po pobycie w szpitalu w Bremen, ksiądz January przebywał w Centrum im. Św. Ojca Pio w Gdyni, a następnie w Centrum Pomocowym im. Jana Pawła II przy ul. Fromborskiej w Gdańsku-Przymorzu.

Mimo choroby i braku możliwości samodzielnego sprawowania Mszy św. i celebrowania nabożeństw ksiądz prałat JanuaryKownacki bardzo przeżywał ważne wydarzenia z życia Kościoła. Za pośrednictwem Telewizji Trwam codziennie ze wzruszeniem duchowo uczestniczył w Apelu Jasnogórskim. Pomimo trudności w mówieniu i kontakcie żył na bieżąco wszystkimi sprawami Archidiecezji Gdańskiej i Białostockiej i był w nich zorientowany. Na tydzień przed śmiercią odwiedził grób siostry w Toruniu i rodzicóww Wąbrzeźnie.

Ksiądz prałat January Kownacki zmarł w Centrum im. Św. Jana Pawła II w Gdańsku przy ul. Fromborskiej, dnia 27 maja 2017 roku w godzinach porannych. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego odbędą się w czwartek, 1 czerwca 2017 roku, o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu. Pochówek nastąpi na cmentarzu katolickim w Sopocie.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00