św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

O. CZESŁAW KUKLIŃSKI SJ

Urodził się dnia 28 czerwca 1930 r. w Bydgoszczy z rodziców Franciszka i Franciszki z domu Goletz. Posiadał dwóch braci i dwie siostry. W Bydgoszczy ukończył szkołę podstawową, a po niej 3 klasy szkoły zawodowej. Kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących i po ukończeniu 10 klasy wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.

Do zakonu został przyjęty przez o. Prowincjała Bogusława Waczyńskiego i nowicjat rozpoczął 6 września 1951 r. w Kaliszu. Pierwsze śluby zakonne złożył 7 września 1953 r. w Starej Wsi. Tam kontynuował naukę z zakresu szkoły średniej i w 1955 r. otrzymał świadectwo dojrzałości.

Studia filozoficzne odbył na Papieskim Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w latach 1955 – 1958. Następnie studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie w latach 1958 – 1962.

Święcenia kapłańskie przyjął 31 lipca 1961 r. w Warszawie, w kaplicy św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej 61, przez posługę bpa Jerzego Modzelewskiego.

Po ukończeniu studiów przez rok (1962/63) pracował w Kaliszu jako socjusz magistra nowicjatu.  Przeniesiony do Gdańska Wrzeszcza, w latach 1963 - 1965 w parafii św. Krzyża, pracował jako duszpasterz akademicki.

W 1965/66 odbył kolejny rok formacji zakonnej, tzw. III-a probację, w Czechowicach-Dziedzicach pod kierunkiem o. Instruktora Edwarda Bulandy.

Powrócił potem do Gdańska-Wrzeszcza i w latach 1966-1968 kontynuował pracę duszpasterską ze studentami i katechizował przy kościele.

Dnia 8 marca 1968 r. został mianowany superiorem (przełożonym wspólnoty zakonnej) i proboszczem parafii św. Krzyża w Gdańsku Wrzeszczu i obowiązki te wypełniał przez dziesięć lat.

Następnie był przełożonym wspólnoty zakonnej i proboszczem w Gdyni od 6 września 1978 r. do 1984. W 1984 r. został przełożonym wspólnoty zakonnej i proboszczem w Szczecinie.

Po zakończeniu posługiwania w Szczecinie od 1989 do 1991 pracował w Warszawie przy ul. Świętojańskiej 10 jako spowiednik w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

W latach 1991 – 1999 pracował przy jezuickim kościele Świętej Trójcy w Radomiu i był odpowiedzialny za Apostolstwo Modlitwy.

Od 1999 r. przebywał w Gdyni. Początkowo pomagał w parafii w konfesjonale i odwiedzając chorych. Kiedy narastały problemy ze zdrowiem i był coraz bardziej chory jego zasadniczym zadaniem stała się  modlitwa za Kościół i za Towarzystwo Jezusowe.

Zmarł w szpitalu w Gdyni 24 lutego 2017 r. Odszedł do Pana w 87. roku życia, w 66. roku powołania zakonnego i w 56. roku kapłaństwa.

Polecajmy Zmarłego o. Czesława Miłosiernemu Bogu.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00