św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

ŚP.
KSIĄDZ PRAŁAT FRANCISZEK FECKO


Ksiądz prałat Franciszek Antoni Fecko urodził się 5 marca 1938 r. w Chomranicach (woj. małopolskie, powiat nowosądecki) w rodzinie Stanisława i Stefanii zd. Wideł, którzy prowadzili gospodarstwo rolne. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej rozpoczął naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. W 1958 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po dwóch latach przeniósł się do Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku - Oliwie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 5 czerwca 1966 r. z rąk Księdza Biskupa Edmunda Nowickiego w bazylice Mariackiej w Gdańsku i został skierowany do Parafii pw. Św. Franciszka w Gdańsku - Siedlcach (1966-1968). Następnie pracował jako wikariusz w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie (1968-1971), w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie (1971-1973) oraz w Parafii pw. Św. Mateusza w Nowym Stawie (1973-1974). Wśród kapłanów i wiernych cieszył się bardzo dobrą opinią. Z wielkim poświęceniem pracował w duszpasterstwie
i katechizacji, starannie przygotowywał się do wszelkich zadań związanych z kapłańską posługą. 1 sierpnia 1974 został ustanowiony proboszczem Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach.
Doceniając długoletnie doświadczenie duszpasterskie, Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski mianował księdza Franciszka Feckę Dziekanem Dekanatu Żuławy Steblewskie (1994), Kanonikiem Honorowym Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej w Gdańsku - Oliwie (1996), a następnie Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej w Gdańsku - Wrzeszczu (2001). Mając na uwadze szczególne zasługi dla Kościoła Gdańskiego, Ojciec Święty Jan Paweł II włączył księdza kanonika Franciszka Feckę 22 stycznia 2003 r. do grona Kapelanów Jego Świątobliwości.

Dekretem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia ksiądz prałat Franciszek Fecko został mianowany Wizytatorem Nauki Religii w Archidiecezji Gdańskiej (2009), Prałatem Kustoszem Kapituły Kolegiackiej w Gdańsku - Wrzeszczu (2010), a następnie włączony do Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Gdańskiej (2011). 1 września 2012 r. został zwolniony z urzędu Proboszcza Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach i Dziekana Dekanatu Żuławy Steblewskie. Ksiądz prałat Franciszek przez 38 lat jako proboszcz i 16 lat jako dziekan pełnił ofiarnie i z pogodą ducha swoją posługę, czym zaskarbił sobie uznanie i szacunek wśród wiernych, przyczyniając się jednocześnie do upiększenia parafialnej świątyni. Jako emeryt zamieszkał w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszczółkach.

Ksiądz prałat Franciszek Fecko zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 12 stycznia 2017 r. w Hospicjum pw. Św. Józefa w Sopocie. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego odbędą się we wtorek 17 stycznia o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicah. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy Świętej przy kościele.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00