św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

 

ŚP.
KSIĄDZ INFUŁAT ALBIN POTRACKI

Ksiądz infułat Albin Potracki urodził się 22 lipca 1933 r. w Kielnie w rodzinie Józefa i Augustyny zd. Bergmann i przyjął chrzest w tamtejszym kościele parafialnym. Naukę rozpoczął w szkole niemieckiej, a po wojnie kontynuował ją w szkole polskiej. Po ukończeniu siódmej klasy wstąpił do Małego Seminarium w Górnej Grupie prowadzonego przez księży werbistów, a następnie uczył się w Niższym Seminarium w Pelplinie. W 1953 r. został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 18 stycznia 1959 r. z rąk Księdza Biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego i został skierowany do Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pokrzydowie (1959-1961). Następnie pracował jako wikariusz w Parafii pw. Św. Anny w Radzyniu Chełmińskim (1961-1964), w Parafii pw. Św. Marcina w Świekatowie (1964), w Parafii pw. Świętej Trójcy w Byszewie (1964-1978). 20 maja 1978 r. został mianowany proboszczem Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Redzie, a w 1981 r. podjął obowiązki Wicedziekana Dekanatu Wejherowskiego. W latach 1984-1986 był Diecezjalnym Referentem Katolickiej Akcji Trzeźwości. 4 czerwca 1986 r. Ojciec Święty Jan Paweł II włączył księdza Albina Potrackiego do grona kapelanów honorowych. Tytuł ten został przyznany jako wyraz uznania dla sumiennej pracy kapłańskiej, oraz dla ogromnego poświęcenia w ratowaniu kapłanów dotkniętych chorobą alkoholową, a także ze względu na zaangażowanie w życie parafii wyrażające się w odnowieniu kościoła, w budowie plebanii, w trosce o domy parafialne oraz w przygotowaniach do utworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego w Rekowie.

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie duszpasterskie, Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski mianował księdza prałata Albina Potrackiego kolejno: Dziekanem Dekanatu Reda (1992), Członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Gdańskiej (1992), Ekonomem Archidiecezji Gdańskiej (1992), Członkiem Kolegium Konsultorów Archidiecezji Gdańskiej (1995) oraz Członkiem Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej (2001). Za wszechstronne i głębokie zaangażowanie w życie archidiecezji gdańskiej, zwłaszcza na polu gospodarczym, ksiądz prałat Albin Potracki otrzymał w dniu 9 lipca 2001 r. tytuł protonotariusza apostolskiego.

Ksiądz infułat Albin Potracki pełnił funkcję Ekonoma Archidiecezji Gdańskiej przez 16 lat. Dekretem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia został zwolniony z tejże funkcji 25 marca 2008 roku. Podczas swojej wieloletniej posługi,jako archidiecezjalny ekonom, dzięki inwencji i organizacyjnym umiejętnościom, przyczynił się m.in. do zabezpieczenia zabytkowego charakteru obiektów oliwskich (katedry i pocysterskiego kompleksu klasztornego) oraz do zmodernizowania budynków Gdańskiego Seminarium Duchownego, Kurii Metropolitalnej Gdańskiej i Domu Jana Pawła II (aula i archiwum), a także Domu Rekolekcyjnego w Straszynie. Po osiągnięciu wieku emerytalnego 1 lipca 2008 r. ksiądz infułat Albin Potracki został zwolniony z urzędu proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Katarzyny w Redzie. W tym samym roku Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź włączył Go do grona członków Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Sakralnego Archidiecezji Gdańskiej, w której służył swoim doświadczeniem.

Ksiądz infułat Albin Potracki zmarł 9 stycznia 2017 roku o godz. 11.20 w Redzie. W czwartek 12 stycznia o godzinie 17.00 nastąpi eksporta do kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny w Redzie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 13 stycznia 2017 roku Mszą św. żałobną w tymże kościele, a następnie ciało śp. Zmarłego zostanie przewiezione do Gdańska i złożone w Krypcie Kapłanów Archidiecezji Gdańskiej w Bazylice Mariackiej.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00