św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ksiądz Bronisław Aleksander Izdeberski urodził się 3 września 1960 r. w Gdańsku, w rodzinie Mikołaja i Jadwigi zd. Czyż, gdzie wychowywał się wraz z trójką rodzeństwa w atmosferze prawdziwej i głębokiej pobożności. Sakrament chrztu świętego przyjął w kościele pw. Św. Krzyża w Gdańsku-Wrzeszczu. W 1975 r. rozpoczął naukę w Zespole Szkół Zawodowych CZSP dla Pracujących w Gdańsku i tam uzyskał tytuł technika mechanika w zakresie mechaniki precyzyjnej. Edukację kontynuował w Technikum Mechaniki Precyzyjnej i zdał egzamin maturalny w 1981. W tymże roku został przyjęty do Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie, w którym odbył studia filozoficzno-teologiczne, zakończone obroną pracy magisterskiej.

Święcenia kapłańskie otrzymał 4 czerwca 1988 r. z rąk Księdza Biskupa Tadeusza Gocłowskiego i został skierowany do Parafii pw. Św. Brata Alberta w Gdańsku-Przymorzu (1988-1993). Następnie pracował jako wikariusz w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku-Chełmie (1993-2001), w Parafii pw. Św. Wojciecha w Gdańsku-Świętym Wojciechu (2001-2009), a następnie w Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku – Wrzeszczu (2009-2016).

Ksiądz Bronisław Izdeberski zmarł nagle 28 października 2016 r w święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, w 57 roku życia i 29 roku kapłaństwa. Zawsze pozostanie w naszej pamięci jako bardzo pogodny i głęboko wierzący kapłan. Cechowała go pokora, radość, poświęcenie i oddanie. Posiadał wielkie doświadczenie i wyczucie pastoralne, którym dzielił się chętnie ze współpracującymi z nim kapłanami. Mimo, że przez wiele lat dźwigał krzyż choroby związany ze znaczną utratą wzroku, zawsze pozostawał uśmiechnięty i pełen nadziei. Był bardzo cenionym spowiednikiem. Starał się zawsze pomóc, wysłuchać i roztropnie poradzić. Z wielkim zaangażowaniem przez wiele lat przygotowywał dorosłych do sakramentów świętych.

Msza święta pogrzebowa za śp. Księdza Bronisława odbędzie się w kolegiacie pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku – Wrzeszczu we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych dnia 2 listopada o godz. 11.30. Pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po Mszy świętej na Cmentarzu Srebrzysko (od bramy głównej).

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00