św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

ŚP. KS. JERZY KOPEĆ SAC

Ks. Jerzy Kopeć SAC urodził się 11 listopada 1939 roku w Orzechowie.
Pierwszą konsekrację złożył 8 września 1970 roku w Ząbkowicach Śląskich.
Święcenia prezbiteratu przyjął 27 kwietnia 1975 roku w Ołtarzewie.

Po święceniach kapłańskich posługiwał w:
- Ołtarzewie (1975-1979)
- Hodyszewie (1979-1980)
- Wadowicach (1980-1981)
- Ząbkach (1981-1983)
- Otwocku (1983-1984)
- Ołtarzewie (1984-1986)
- Warszawie (1986 – tylko kilka miesięcy)
- Legionowie (1986-1991)
- Zakopanym (1991-1993)
- Warszawa (1993-2000)
- Bielsku-Białej (2000-2005)
- Gdańsku Wrzeszczu (2005-2016).

Zmarł 6 października 2016 roku.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00