św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Czesław urodził się 10 czerwca 1934 roku w miejscowości Wacławów.
Wstąpił 1 września 1948 roku do Małego Seminarium w Wadowicach.
Pierwszą konsekrację w SAC złożył 5 lipca 1953 roku w Ząbkowicach Śląskich.
Święcenia diakonatu przyjął 22 stycznia 1959 roku w Ołtarzewie.
Święcenia prezbiteratu przyjął 11 czerwca 1959 roku w Ołtarzewie.

Po święceniach kapłańskich i rocznym Studium Pastoralnym (w Gdańsku 1959-1960), posługiwał w:

Szczecinie (1960-1961);

Chełmnie (1961-1963) jako duszpasterz;

Gdańsku Wrzeszczu (1963-1968) jako duszpasterz;

Gdańsku Wrzeszczu (1968-1974) jako rektor;

Gdańsku (1974-1995) jako rekolekcjonista-misjonarz;

Gdańsku (1995-2016) jako stały spowiednik.

Zmarł 26 września 2016 roku w Gdańsku.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00