św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Edmund Osmólski SAC urodził się 16 listopada 1934 roku w miejscowości Żwirbliszki.

Pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego złożył 8 września 1955 roku w Wadowicach na Kopcu.

Święcenia prezbiteratu przyjął 17 czerwca 1962 roku w Ołtarzewie.

Po święceniach kapłańskich i rocznym tirocinium (1962-1963), posługiwał w: Chełmnie (1963-1964), Wałbrzychu (1964-1967), Otwocku (1967-1968), Kielcach (1968-1969), Kisielicach (1969-1972), Szczytnie (1972-1973), Szczecinie (1973-1975), Wałbrzychu (1975-1982), Hodyszewie (1982-1985), Samsiecznie (1985-1995), Szczecinie (1995-2002), Ząbkowicach Śląskich (2002-2003), Gdańsku Wrzeszczu (2003-2016).

Ks. Edmund Osmólski SAC zmarł dnia 12 lipca 2016 roku.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00