św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.14 czerwca rano zmarł w kolegium w Gdyni o. Bernard Piepiórka SJ. Odszedł do Pana w 86. roku życia, w 68. roku powołania zakonnego i w 58 roku kapłaństwa.

O. Bernard Piepiórka urodził się 2 lipca 1930 roku w Sierakowicach, w powiecie Kartuzy. Do zakonu jezuitów wstąpił 30 lipca 1948 roku, nowicjat odbył w Kaliszu, gdzie 31 lipca 1950 roku złożył swoje pierwsze śluby zakonne.

Po nowicjacie kontynuował naukę w Starej Wsi, następnie studiował filozofię w Krakowie (1951-54). Przez kolejny rok odbywał praktykę duszpasterską w Poznaniu, a potem studiował teologię w Warszawie (1955-59). Został wyświęcony na diakona 31 maja 1958 roku w Warszawie przez bpa Wacława Majewskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 31 lipca 1958 roku w Warszawie, przez posługę kard. Stefana Wyszyńskiego.

Następnie kontynuował studia z teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1959-61) i tam uzyskał tytuł doktora. Przez kolejne lata wykładał teologię na PWT Bobolanum w Warszawie (1961-64), a w roku 1964/65 odbył III probację w Dublinie. Następnie przez dwa lata odbywał studia specjalistyczne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. 2 lutego 1966 roku złożył w Rzymie, na ręce o. Generała Pedro Arrupe uroczystą profesję zakonną. Od 1968 roku przebywał w Insbrucku i tam wykładał wprowadzenie do Pisma Świętego. Był tam również prefektem biblioteki oraz prefektem konwiktu. W 1974 roku wyjechał do Augsburga, do Prowincji Niemieckiej i tam przez wiele lat uczył religii w szkole średniej.

W 2009 roku powrócił do Polski, do kolegium w Gdyni. Na początku, na miarę sił pomagał w kościele, a przez kolejne lata przebywał w infirmerii, modląc się za Kościół i Towarzystwo Jezusowe.
Zmarł po długiej chorobie, 14 czerwca 2016 r. w kolegium w Gdyni. Odszedł do Pana w 86. roku życia, w 68. roku powołania zakonnego i 58. kapłaństwa.

Pogrzeb ojca Bernarda odbędzie się w piątek, 17 czerwca br., w Gdyni. Msza Święta pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 11.00 w kościele św. Stanisława Kostki, a po niej obrzędy pogrzebowe na cmentarzu witomińskim.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00