św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

KSIĄDZ WIESŁAW ROMAN WETT   

Ksiądz Wiesław Roman Wett urodził się 9 grudnia 1957 r., w rodzinie Franciszka i Jadwigi zd. Czerwińskiej. Sakrament chrztu świętego przyjął w kościele pw. Św. Elżbiety w Pińczynie. W 1972 wraz z rodzicami przeprowadził się do Starogardu Gdańskiego. Tam też ukończył zasadniczą szkołę zawodową, a maturę zdał w Liceum Zawodowym Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Tczewie.

W 1977 roku został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, w którym odbył studia filozoficzno-teologiczne.

Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1983 r. z rąk Księdza Biskupa Mariana Przykuckiego i został skierowany jako wikariusz do Parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku-Osowej (1983-1986). Następnie pracował w Parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach (1986-1994). Zapisał się jako lubiany, punktualny i sumienny duszpasterz związany przede wszystkim z chórem parafialnym i scholą.


W 1988 r. zdał egzamin proboszczowski. 10 czerwca 1994 r., dekretem Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, ówczesnego Metropolity Gdańskiego został mianowany proboszczem Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Chłapowie. Zyskując szacunek parafian, zapisał się jako budowniczy świątyni parafialnej i oddany sprawie Bożej duszpasterz.


Ks. Wiesław Roman Wett zmarł zaopatrzony sakramentami świętymi 7 czerwca 2016 r. w Szpitalu Specjalistycznym Św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00