św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ksiądz Jan Kaczkowski urodził się 19 lipca 1977 r. w Gdyni, w rodzinie Heleny i Józefa. Sakrament chrztu świętego przyjął w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Środowiskowym Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie, w którym uzyskał świadectwo dojrzałości w 1996 r. W tym samym roku został przyjęty do Gdańskiego Seminarium Duchownego, w którym odbył studia filozoficzno-teologiczne. W trakcie studiów seminaryjnych, podczas pełnionych praktyk duszpasterskich, m.in. w szpitalu, odkrył w sobie szczególny dar zrozumienia i cierpliwości względem osób starszych i chorych, do których zawsze podchodził z poszanowaniem, wyrozumiałością, delikatnością i osobistą kulturą.

Święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 2002 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Dekretem ówczesnego Metropolity Gdańskiego został skierowany jako wikariusz do Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pucku. W latach 2002-2004 pełnił funkcję kapelana Domu Pomocy Społecznej w Pucku. W 2005 roku uzyskał licencjat z teologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a dwa lata później otrzymał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stopień doktora nauk teologicznych na podstawie rozprawy pt. „Godność człowieka umierającego a pomoc osobom w stanie terminalnym - studium teologiczno-moralne”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Mariana Machinka. W 2008 r. ukończył dodatkowo studia podyplomowe z bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.


Równocześnie z pracą naukową zaangażował się w organizację Hospicjum Stacjonarnego im. Św. Ojca Pio w Pucku, które stało się podstawowym polem Jego działalności duszpasterskiej. Za szczególne zasługi związane z opieką paliatywną i stworzenie unikalnego programu szkoleniowego w zakresie bioetyki chrześcijańskiej został odznaczony Medalem Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych „Curate Infirmos”.

W 2012 r. u ks. Jana Kaczkowskiego wykryto chorobę nowotworową, z którą zmagał się przez kilka lat. Jednocześnie prowadził intensywną działalność na rzecz osób terminalnie chorych, głosił rekolekcje w kraju i za granicą oraz prowadził warsztaty z komunikacji i etyki w medycynie dla studentów medycyny i prawa.

Ksiądz Jan zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 28 marca 2016 r. w swoim domu rodzinnym w Sopocie. Msza św. pogrzebowa za śp. ks. Jana została odprawiona w piątek, 1 kwietnia 2016 roku, o godz. 12.00 w kościele pw. św. Jerzego w Sopocie, a o godz. 14.00 nastąpił pochówek ciała na cmentarzu komunalnym w Sopocie.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00