św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Śp. Ksiądz Marek Derebecki urodził się 24 kwietnia 1962 roku w Gdańsku, w praktykującej swoją wiarę rodzinie Eugeniusza i Bogumiły zd. Stożyńskiej. Został ochrzczony w bazylice św. Mikołaja w Gdańsku, do I Komunii świętej przystąpił w Parafii pw. Św. Antoniego w Gdańsku-Brzeźnie. Wraz z całą rodziną przeprowadził się na gdańskie Przymorze i w Parafii pw. NMP Królowej Różańca Świętego przyjął sakrament bierzmowania. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w zasadniczej szkole zawodowej, a następnie kontynuował ją w Technikum Samochodowym w Gdańsku. Egzamin dojrzałości zdał w 1983 r. i w tym samym roku wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego.

Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1989 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po święceniach pracował jako wikariusz w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku-Chełmie (1989-1993), w Parafii pw. Św. Antoniego w Gdańsku-Brzeźnie (1993-1996), w Parafii pw. Św. Józefa w Gdańsku-Przymorzu (1996-2002), w Parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Gdyni-Cisowej (2002-2005), w Parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Gdańsku-Łostowicach (2005-2012). W czasie posługi wikariuszowskiej katechizował, we wszystkich parafiach prowadził Liturgiczną Służbę Ołtarza, był współopiekunem Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis”, organizował letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Zawsze posłuszny, dyspozycyjny i chętny do pomocy. Pracował duszpastersko z zaangażowaniem, również chętnie wspierał Proboszczów przy remoncie i budowie kościołów. W 2011 r. został powołany do Rady Kapłańskiej Archidiecezji Gdańskiej z wyboru duchowieństwa Dekanatu Gdańsk-Łostowice.

18 marca 2012 r. Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, mianował Księdza Marka Derebeckiego proboszczem Parafii pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Jodłownie, w Dekanacie Kolbudy.

Ksiądz Proboszcz Marek Derebecki zmarł 29 października 2015 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, w 54 roku życia i w 27 roku kapłaństwa.


Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego odbędą się w sobotę, 31 października br. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Macierzyństwa NMP w Jodłownie. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi pochówek na cmentarzu w Jodłownie.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00