św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

O. Janusz Motyliński SJ urodził się 24 listopada 1940 r. w miejscowości Tłuchówek k. Lipna w diecezji płockiej. W wieku 17-u lat zgłosił się do zakonu jezuitów i nowicjat rozpoczął dnia 25 sierpnia 1957 r. w Kaliszu. Po nowicjacie złożył pierwsze śluby zakonne dnia 30 sierpnia 1959 r. Następnie uzupełnił szkołę średnią i zdał egzamin maturalny w Kaliszu. Potem studiował filozofię w Krakowie (1962-1965) i  teologię w Warszawie (1966-1970). Dnia 24 czerwca 1969 roku przyjął święcenia kapłańskie w ówczesnej kaplicy św. Andrzeja Boboli Warszawie przez posługę bpa Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza Konferencji Episkopatu Polski.

Po zakończonych studiach teologicznych został najpierw skierowany do Piotrkowa Trybunalskiego i tam pracował jako katecheta oraz duszpasterz młodzieży. Również w Piotrkowie odbył III probację pod kierunkiem o. Edwarda Bulandy SJ i dnia 2 lutego 1977 r. złożył uroczystą profesję zakonną. Przez kolejne lata pracował jako ceniony przez młodzież duszpasterz i katecheta w Warszawie w parafii św. Szczepana (1979-1981), w Łodzi (1981-1984) i ponownie w Warszawie przy parafii św. Andrzeja Boboli (1984-89). Dał się wtedy poznać jako życzliwy i bardzo otwarty duszpasterz. Towarzyszył wielu młodym, którzy rozeznawali swoje powołanie do małżeństwa, do kapłaństwa czy do życia konsekrowanego.

W sierpniu 1989 r. został mianowany przełożonym wspólnoty jezuitów w Bydgoszczy i proboszczem prowadzonej tam parafii św. Andrzeja Boboli. Z Bydgoszczy został posłany do Świętej Lipki. Tam posługiwał od 1994 do 2002 r. jako przełożony wspólnoty, kustosz sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej i proboszcz parafii. Kolejnym miejscem jego pracy duszpasterskiej i posługi w konfesjonale był kościół akademicki w Toruniu (2002-2006). Od sierpnia 2006 r. został skierowany do Gdańska Wrzeszcza, do prowadzonej tam przez jezuitów parafii Świętego Krzyża. Na początku pracował jako wikariusz tejże parafii, potem jako kapelan szpitala i przez ostatnie lata jako duszpasterz chorych oraz spowiednik.

Po kilku miesiącach ciężkiej choroby zmarł dnia 24 sierpnia 2015 r., odszedł do Pana w 75. roku życia, w 57. powołania zakonnego i 47. kapłaństwa. Śp. o. Janusz Motyliński SJ był dobrym człowiekiem i cenionym spowiednikiem oraz duszpasterzem. Wielu zapamięta go jako uśmiechniętego, bliskiego ludziom i ciepłego człowieka. Przez ostatnie lata doświadczał wielu trudności ze zdrowiem, ale przyjmował to pogodnie i z oddaniem się w zaufaniu Bożym planom. Niech Zmartwychwstały Chrystus pozwoli mu doświadczyć teraz nowego życia w Nim.

Obrzędy pogrzebowe odbyły się w Gdańsku Wrzeszczu.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00