św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Śp. Ksiądz Kanonik Paweł Pierzchała urodził się 2 stycznia 1937 r. w Woli Rzędzińskiej (dawny powiat Tarnów) w rolniczej rodzinie gorliwych katolików Franciszka i Katarzyny zd. Kokoszka. Po ukończeniu szkoły podstawowej (1951) wyjechał do Ustki i rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Słupsku, w której zdobył zawód ślusarza (1953). Przez dwa lata pracował w Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich w Ustce, a po powrocie w rodzinne strony (1955) w Zakładach Azotowych w Tarnowie. W Tarnowie uzupełniał również edukację w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących (1961). Odpowiadając na głos powołania, zgłosił się do Gdańskiego Seminarium Duchownego (1962) i po sześcioletniej formacji przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Edmunda Nowickiego 9 czerwca 1968 r. w bazylice Mariackiej w Gdańsku.


Po święceniach pracował jako wikariusz w Parafii pw. Św. Michała w Sopocie (1968-1973), w Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu (1973-1975), w Parafii Ducha Świętego przy bazylice Mariackiej w Gdańsku (1976-1979), w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie (1979-1983). Był również administratorem Parafii pw. MB Częstochowskiej w Kiezmarku (1975-1976). Wszędzie zapisał się jako kapłan bardzo obowiązkowy, gorliwy spowiednik, zaangażowany w katechizację i oddany posłudze duszpasterskiej, zwłaszcza w szpitalu. W 1983 r. został mianowany proboszczem Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie i pełnił tę funkcję do 1999 r. Na własną prośbę zwolniony z urzędu proboszcza 11 sierpnia 1999 r. pozostał w tej samej Parafii i w miarę swoich sił z zaangażowaniem służył wiernym. Ponadto był Diecezjalnym Dyrektorem Unii Apostolskiej Kleru (1981-1995). Za długoletnią, gorliwą pracę duszpasterską i wzorową postawę kapłańską otrzymał tytuł Kanonika Honorowego Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej (1996).


Ksiądz Kanonik Paweł Pierzchała zmarł po długiej i ciężkiej chorobie, zaopatrzony sakramentami świętymi, 19 sierpnia 2015 r. na plebanii Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie, w 79 roku życia i 48 roku kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego odbyły się w poniedziałek, 24 sierpnia br. o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie (ul. Malczewskiego 18). Bezpośrednio po Mszy św. nastąpił pochówek przy kościele NSPJ w Sopocie.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00