św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Śp. Ksiądz Ryszard Wołos urodził się 8 października 1933 w Kolonii Grabówce (dawne woj. lubelskie) w rodzinie rolniczej Antoniego i Apolonii zd. Mirosław, jako najmłodszy z jedenaściorga dzieci. Na Wybrzeże przyjechał w 1947 r. i zamieszkał
w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku-Chełmie. W 1951 r. ukończył Państwową Szkołę Ogólnokształcącą nr 1 w Gdańsku. W tym samym roku został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze oliwskiej 28 kwietnia 1957 r. z rąk bp. Edmunda Nowickiego.

Po święceniach pracował jako wikariusz w Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu (1957), w Parafii pw. Św. Jadwigi w Gdańsku-Nowym Porcie (1957-1959) i w Parafii pw. Gwiazdy Morza w Sopocie (1959-1964). Odznaczał się dużą gorliwością jako katecheta, kaznodzieja i spowiednik. 1 września 1964 r. został ustanowiony administratorem Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach, a w 1969 r. proboszczem tejże Parafii, w której pracował do roku 1974. Duszpasterską opieką obejmował kościół parafialny, trzy kaplice i pięć punktów katechetycznych. W pamięci współpracowników zapisał się jako wymagający wobec siebie, bardzo pracowity i uczynny, troszczący się o rozwój życia religijnego w Parafii.

W tymże roku został mianowany rektorem kaplicy pw. św. Wojciecha
w Gdańsku-Świbnie, a w 1981 r. proboszczem nowo powstałej Parafii pw. Św. Wojciecha w Gdańsku-Świbnie. Rozpoczął budowę kościoła parafialnego, który po ukończeniu stał się milenijnym sanktuarium poświęconym Chrzcicielowi gdańszczan. Za gorliwą pracę duszpasterską, a zwłaszcza za zaangażowanie w budowę kościoła, otrzymał w 1996 r. godność Kanonika Honorowego Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, a w 2001 r. godność Prałata Jego Świątobliwości.

Ze względu na pogarszający się stan zdrowia został na własną prośbę zwolniony z urzędu proboszcza 1 sierpnia 2004 r. Pozostał w tej samej Parafii i w miarę swoich sił gorliwie pomagał duszpastersko, rozwijając założone przez siebie Bractwo Świętego Wojciecha.

Ksiądz Prałat Ryszard Wołos zmarł 29 czerwca 2015 r. w godzinach przedpołudniowych, w Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, w 82 roku życia i 58 roku kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego odbędą się w piątek, 3 lipca br. o godz. 11.00 w Milenijnym Sanktuarium Chrzciciela Gdańska pw. Św. Wojciecha w Gdańsku-Świbnie (ul. Boguckiego 52 A). Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi pochówek w Gdańsku–Świbnie.

 

Requiescat in pace!

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00