św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Urodzony 7 kwietnia 1934 r. w Brodnicy
- Nowicjat w Czerwińsku 1950-1951
- Studia filozoficzne w Kutnie 1951-1953
- Asystencja: Łódź św. Barbara 1953/54, Swobnica 1954/56, Nowogródek Pomorski 1956/57
- Studia teologiczne w Lądzie 1957-61
- Święcenia kapłańskie 4.06.1961
- Łódź św. Barbara 1961/62 – opiekun ministrantów
- Czaplinek 1962/66 – wikariusz parafialny
- Łódź 1966/70 – sekretarz inspektorialny
- Łódź ul. Wodna 1970/72 – duszpasterz
- Olsztyn Gutkowo 1972/77 – administrator parafii
- Olsztyn Gutkowo 1977/79 – dyrektor i administrator parafii
- Czaplinek 1979/85 – dyrektor i administrator parafii
- Aleksandrów Kujawski 1985/87 – duszpasterz, budow kościoła
- Högling (Niemcy) 1987/2011 – proboszcz
- Rumia - pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 2011/2014
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00