św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Urodził się 28 czerwca 1935 roku w Chojnicach jako syn Ignacego i Anny zd. Lajs w rodzinie robotniczej. Łaskę chrztu świętego otrzymał 07 lipca 1935 r. w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.

 

            Po ukończeniu szkoły średniej (Niższego Seminarium Duchownego w Pelplinie),w latach 1954 – 1959 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie ks. Alojzy Weltrowski przyjął z rąk J. E. Biskupa Chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego w dniu 12 lipca 1959 roku w Pelplinie.

 

            W Diecezji Chełmińskiej pracował jako wikariusz i katecheta w parafiach:

 

- w parafii pw. św. Marcina we Wrockach od 01.09.1959 r. do 05.10.1960 r.

- katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie od 05.10.1960 r. do 06.09.1961 r.

- w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu od 06.09.1961 r. do 01.07.1963 r.

- w parafii pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie od 01.07.1963 r. do 01.07.1965 r.

-Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niestępowie od 09.07.– 21.10.1965 r.

 

            Dekretem z dnia 21 października 1965 r. ks. Alojzy Weltrowski mianowany został Administratorem parafii Niestępowo, a następnie jej proboszczem.

 

            Na mocy bulli Papieża Jana Pawła II Totus tuus Poloniae populus z dnia 25 marca 1992 roku ks. Alojzy Weltrowski włączony został do prezbiterium Archidiecezji Gdańskiej.

 

            W uznaniu za wieloletnią gorliwą pracę duszpasterską z dniem 25 marca 2003 roku Ks. Alojzy Weltrowski mianowany został przez ówczesnego Metropolitę Gdańskiego Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej Wejherowskiej.

            W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego z dniem 30 czerwca 2010 roku Ks. Kanonik Alojzy Weltrowski zwolniony został z urzędu Proboszcza..

 

            Ks. Kanonik Alojzy Weltrowski zmarł w szpitalu, 27 lutego 2015 roku, w godzinach wieczornych.

            Polecamy śp. księdza kanonika Alojzego Weltrowskiego Dobremu i Miłosiernemu Bogu i prosimy, aby zmarły kapłan mógł na wieki cieszyć się udziałem we wspólnocie świętych w niebie.

 

 

R.i.P

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00