urodził się 23 marca 1966 roku w Bydgoszczy jako syn Kazimierza i Barbary zd. Koslowska w rodzinie rolniczej. Łaskę chrztu świętego otrzymał 10 kwietnia 1966 w parafii pw. Świętej Trójcy w Byszewie.

 

Szkołę Podstawową Andrzej Sciesiński ukończył w 1980 roku w Koronowie. W Koronowie też kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym.

Po zdaniu egzaminu dojrzałości w latach 1984–1991 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk J. E. Biskupa Chełmińskiego Mariana Przykuckiego w dniu 25 maja 1991 roku w Pelplinie.

 

W Diecezji Chełmińskiej a następnie w Archidiecezji Gdańskiej pracował jako wikariusz i katecheta w parafiach:

- od 1 lipca 1991 r. do 24 czerwca 1993 r. w parafii pw. N.M.P. Królowej Polski w Gdyni;

- od 24 czerwca 1993 r. do 27 czerwca 1996 r. w parafii pw. Chrystusa Króla w Wejherowie;

- od 27 czerwca 1996 r. do 24 czerwca 1997 r. w parafii pw. Bożego Ciała w Gdańsku-Morenie;

- od 24 czerwca 1997 r. do 01 sierpnia 2006 r. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Migowie;

- od 01 sierpnia 2006 r. do 01 lipca 2010 r. w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gdańsku-Wrzeszczu.

 

Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź mianował księdza Andrzeja Sciesińskiego z dniem 01 lipca 2010 roku Proboszczem Parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku-Emaus.

 

Ksiądz Andrzej Sciesiński zmarł wczesnym rankiem, 07 stycznia 2015 roku, w Akademii Medycznej w Gdańsku na skutek choroby serca.

Polecamy śp. księdza Andrzeja Sciesińskiego Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi i prosimy, aby zmarły kapłan, który całe życie oddał w służbie budowania Królestwa Bożego w sercach ludzkich, mógł na wieki cieszyć się udziałem we wspólnocie świętych w niebie.