św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

urodził się 23 marca 1966 roku w Bydgoszczy jako syn Kazimierza i Barbary zd. Koslowska w rodzinie rolniczej. Łaskę chrztu świętego otrzymał 10 kwietnia 1966 w parafii pw. Świętej Trójcy w Byszewie.

 

Szkołę Podstawową Andrzej Sciesiński ukończył w 1980 roku w Koronowie. W Koronowie też kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym.

Po zdaniu egzaminu dojrzałości w latach 1984–1991 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk J. E. Biskupa Chełmińskiego Mariana Przykuckiego w dniu 25 maja 1991 roku w Pelplinie.

 

W Diecezji Chełmińskiej a następnie w Archidiecezji Gdańskiej pracował jako wikariusz i katecheta w parafiach:

- od 1 lipca 1991 r. do 24 czerwca 1993 r. w parafii pw. N.M.P. Królowej Polski w Gdyni;

- od 24 czerwca 1993 r. do 27 czerwca 1996 r. w parafii pw. Chrystusa Króla w Wejherowie;

- od 27 czerwca 1996 r. do 24 czerwca 1997 r. w parafii pw. Bożego Ciała w Gdańsku-Morenie;

- od 24 czerwca 1997 r. do 01 sierpnia 2006 r. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Migowie;

- od 01 sierpnia 2006 r. do 01 lipca 2010 r. w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gdańsku-Wrzeszczu.

 

Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź mianował księdza Andrzeja Sciesińskiego z dniem 01 lipca 2010 roku Proboszczem Parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku-Emaus.

 

Ksiądz Andrzej Sciesiński zmarł wczesnym rankiem, 07 stycznia 2015 roku, w Akademii Medycznej w Gdańsku na skutek choroby serca.

Polecamy śp. księdza Andrzeja Sciesińskiego Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi i prosimy, aby zmarły kapłan, który całe życie oddał w służbie budowania Królestwa Bożego w sercach ludzkich, mógł na wieki cieszyć się udziałem we wspólnocie świętych w niebie.

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00