Urodził się dnia 13 sierpnia 1964 roku w Gdyni jako syn Eligiusza i Barbary zd. Pawlak. Łaskę chrztu świętego otrzymał 30 sierpnia 1964 r. w parafii pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Rumii.

 

Marek Rybicki w 1971 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 4 w Rumii, którą ukończył w 1979 roku. W 1979 roku wraz z całą swoją rodziną przeprowadził się do Gdyni-Orłowa. W latach 1979–1983 kontynuował naukę w Liceum Zawodowym Nr 1 przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Mechaników i Elektryków w Gdańsku, gdzie także zdał egzamin dojrzałości.

 

Po zdaniu egzaminu dojrzałości w latach 1983–1989 śp. Marek Rybicki odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie ks. Marek Rybicki przyjął z rąk J. E. Biskupa Chełmińskiego Mariana Przykuckiego w dniu 14 maja 1989 roku w Pelplinie.

 

W Diecezji Chełmińskiej a następnie w Archidiecezji Gdańskiej pracował jako wikariusz i katecheta w parafiach:

 

- od 01 lipca 1989 r. do 01 lipca 1990 r. w parafii pw. św. Marcina w Sierakowicach;

 

- od 01 lipca 1990 r. do 01 lipca 1991 r. w parafii pw. św. Mikołaja w Grudziądzu;

 

- od 01 lipca 1991 r. do 24 czerwca 1994 r. w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu;

 

- od 24 czerwca 1994 r. do 26 czerwca 1999 r. w parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku Oruni;

 

- od 26 czerwca 1999 r. do 28 czerwca 2003 r. w parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Alberta Chmielowskiego w Gdyni Chyloni;

 

- od 28 czerwca 2003 r. do 01 sierpnia 2006 r. w parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu;

 

- od 01 sierpnia 2006 r. do 01 lipca 2009 r. w parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej w Pucku;

 

- od 01 lipca 2009 r. do 01 lipca 2014 r. w parafii pw. św. Józefa w Gdyni Leszczynkach;

 

- od 01 lipca 2014 r. w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Gdańsku Zaspie.

 

Ksiądz Marek Rybicki zmarł w godzinach przedpołudniowych w szpitalu, 16 lutego 2015 roku, na skutek udaru mózgu.

 

Polecamy śp. księdza Marka Rybickiego Dobremu i Miłosiernemu Bogu i prosimy, aby zmarły kapłan, który całe życie oddał w służbie budowania Królestwa Bożego w sercach ludzkich, mógł na wieki cieszyć się udziałem we wspólnocie świętych w niebie.

 

 

 

 

    

       R. i P.