św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Jan Baumgart urodził się 28 czerwca 1952 roku ku w Wudzynku (obecnie województwo kujawsko-pomorskie) w rodzinie rolniczej, jako najstarszy z pięciorga dzieci Kazimierza i Haliny zd. Kurowska. Chrzest św. otrzymał 13 lipca 1952 roku w parafii pw. św. Barbary w Wudzynie.

Tam też uczęszczał przez siedem lat do Szkoły Podstawowej, a następnie klasę ósmą ukończył w Szkole Podstawowej w Chełmnie. W latach 1968–1972 kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Chełmnie.

Po zdaniu egzaminu dojrzałości, w latach 1972–1978 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Biskupa Chełmińskiego Bernarda Czaplińskiego w dniu 14 maja 1978 roku w Pelplinie.

W Diecezji Chełmińskiej pracował jako wikariusz i katecheta w parafiach:

 

od 16.06.1978 r. do 19.06.1980 r. – w Piasecznie

od 20.06.1980 r. do 09.07.1983 r. – w Chełmży

od 10.07.1983 r. do 30.06.1985 r. – w Działdowie

od 01.07.1985 r. do 30.06.1987 r. – w Więcborku

od 01.07.1987 r. do 19.02.1988 r. – w parafii pw. MB Królowej Polski w Toruniu

od 20.02.1988 r. do 31.07.1989 r. - w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni

 

W sierpniu 1989 roku podjął się dzieła tworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego i budowy świątyni parafialnej w rozbudowującej się części dzielnicy Gdynia Cisowa. W dniu 03 grudnia 1989 roku został mianowany proboszczem nowo erygowanej parafii pw. Dobrego Pasterza w Gdyni Cisowej.

Z dniem 25 marca 1992 roku został kapłanem Archidiecezji Gdańskiej.

W uznaniu zasług duszpasterskich i zaangażowania w budowę świątyni parafialnej z dniem 26 czerwca 2001 roku został mianowany przez ówczesnego Metropolitę Gdańskiego Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego kanonikiem gremialnym nowo utworzonej Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej.

Szczególnym umiłowaniem śp. ks. Jana była muzyka i śpiew kościelny, a jako Proboszcz postarał się o organy do nowo wybudowanego kościoła.

Nie doczekał się uroczystego poświęcenia kościoła wznoszonego wielkim trudem i zaangażowaniem całej wspólnoty parafii pw. Dobrego Pasterza w Gdyni Cisowej, o czym w ostatnim okresie często myślał i przygotowywał wszystko do tegoż wydarzenia.

Zmarł wczesnym rankiem, 30 września 2014 roku w plebanii, na skutek wylewu i zawału serca.

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Biskupa Wiesława Szlachetki odbędą się, 4 października 2014 roku w kościele parafialnym pw. Dobrego Pasterza w Gdyni-Cisowej.

 

Polecamy śp. księdza kanonika Jana Baumgarta naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi Dobremu Pasterzowi i prosimy, aby zmarły kapłan mógł na wieki cieszyć się udziałem we wspólnocie świętych w niebie.

 

 

R.i.P

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00