św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Urodzony 27.VIII.1927 w Lublińcu. Rodzice: Emanuel i Konstancja z d. Rudek.

Gimnazjum w Lublińcu 1943-1944 r.

Juniorat w Lublińcu 1945-1948 r.

Nowicjat: w Markowicach od 7 września 1948 r.

Pierwsze śluby zakonne: 8 września 1949 r. w Markowicach.

Studia filozoficzne: 1949-1951 r. w Obrze (Wyższe Seminarium Duchowne Oblatów M. N.)

Wieczyste śluby zakonne: 8 września 1952 r. w Obrze (Wyższe Seminarium Duchowne Oblatów M. N.)

Studia teologiczne: 1951-1955 r. w Obrze (Wyższe Seminarium Duchowne Oblatów M. N.)

Diakonat: Ks. Arcbp Dymek 28.II.2954 w Obrze.

Świecenia Kapłańskie: Ks. Bp Jop 30.V.1945 w Obrze.

Obediencje:

1.VIII.1955 – Wrocław (wikary)

28.VI.1962 – Wrocław (II radny w klasztorze)

1.VII.1964 – Gorzów Wlkp. (administrator Parafii św. Józefa i II radny w klasztorze)

1.VII.1974 – Bodzanów (misjonarz ludowy)

1.VII.1978 – Wrocław Popowice (wikariusz)

1.VII.1979 – Bodzanów (pomoc duszpasterska)

1.VII.1981 – Poznań (rezydent)

1.VII.1984 – Gdańsk (spowiednik)

Od połowy 2012 roku już nie spowiadał ze względu na stan zdrowia.

W I czwartek - 3 lipca 2014 r. zaopatrzony absolucją, odpustem zupełnym i namaszczeniem chorych (bez Komunii Św.).

W niedzielę 6 lipca 2014 r. wieczorem zabrało go pogotowie ratunkowe do Szpitala Wojewódzkiego.

W środę 9 lipca 2014 r. o godz. 8.20 o. Rajmund zmarł.

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00