św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W nocy z 17 na 18 stycznia br. w plebani parafii Gwiazdy Morza w Sopocie, w wieku 82 lat, w tym bez mała 58 lat w kapłaństwie, zmarł zaopatrzony świętymi sakramentami Ksiądz Kanonik Doktor Jerzy Zaremba, długoletni wykładowca teologii dogmatycznej w Gdańskim Seminarium Duchownym.

Urodzony 16 maja 1926 r. w Zabierzowie k. Krakowa jako syn cukiernika firmy Suchard Franciszka Zaremby i Karoliny zd. Łasiak. Wykształcenie średnie zdobywał w latach 1939 – 1942 – Publiczna Męska Szkoła Handlowa w Krakowie; 1942 – 1944 – pracował umysłowo w Głównym Urzędzie Statystycznym w Krakowie; 1944 – 1945 pracował w krakowskim oddziale firmy „Elin”; 1945 – 1946 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie. Maturę otrzymał 22 lutego 1946 r.

Studia seminaryjne (filozoficzno-teologiczne) odbywał w kilku seminariach w latach 1946 – 1951 (Książęco-Metropolitalne Seminarium Duchowne - Kraków, Pelplin, Opole, Olsztyn). Tonsurę otrzymał w Krakowie (1948), lektorat, ostiariat, akolitat i egzorcystat otrzymał w Olsztynie (1950); subdiakonat w Płocku (23.12.1950), diakonat w Płocku (8.03.1951), święcenia kapłańskie 24.06.1951 w Olsztynie z rąk Arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski.
Po przybyciu do diecezji gdańskiej pracował jako wikariusz w kościele św. Józefa w Gdańsku. Wysiedlony z Wybrzeża przez władze 19.11.1951 r. przebywał w Krakowie i w Dobranowicach k. Wieliczki, do 27.06.1954 r. Wówczas powrócił do Gdańska, gdzie jako kapłan diecezji gdańskiej (od 1992 archidiecezji) pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz w parafiach: Św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku-Emaus (od 1.07.1954 r.); Św. Rodziny w Gdańsku-Stogach (od 21.04.1955 r.), Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie (od 1.08.1957 r.); Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku-Chełmie (1.11.1959 r.); NMP Gwiazdy Morza w Sopocie (26.11.1960 r.); Ducha Świętego przy Kaplicy Królewskiej w Gdańsku (od 1.01.1962 r.); Chrystusa Króla w Pogorzałej Wsi (od 15.03.1964 r.); Ducha Świętego przy Kaplicy Królewskiej w Gdańsku (od 30.06.1964 r.); Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku (od 1.08.1964 r.); Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu (od 1.07.1966 r.); Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku-Jelitkowie (od 1.07.1970 r.).

W latach 1972 – 1975 odbył studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ich ukończeniu został skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii NMP Gwiazdy Morza w Sopocie, gdzie mieszkał aż do śmierci.
Ksiądz Doktor Jerzy Zaremba pełnił wielorakie funkcje kościelne. Oprócz wykładowcy w Gdańskim Seminarium Duchownym był Redaktorem Studiów Gdańskich (od 5.09.1975 r.); Przewodniczącym Gdańskiego Towarzystwa Teologicznego; Redaktorem Miesięcznika Diecezji Gdańskiej (od 15.11.1977 r.); Członkiem Concilium a Vigilantia (od 30.04.1977 r.); Egzaminatorem Prosynodalnym (od 13.03.1978 r.) oraz Duszpasterzem Klubu Inteligencji Katolickiej (od 1980 r.). Doceniając wielką pracę Księdza Doktora Jerzego Zaremby Biskup Gdański Lech Kaczmarek ustanowił go Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej (1.12.1978 r.).
Ś.P. Ksiądz Doktor Jerzy Zaremba bardzo zasłużył się Kościołowi Gdańskiemu zarówno na polu duszpasterskim, jak i naukowym. Podejmował m.in. rozległe prace translatorsko-wydawnicze, przetłumaczył z języka niemieckiego wielotomowy podręcznik teologii dogmatycznej Michaela Schmausa „Wiara Kościoła”, na którym wychowały się pokolenia alumnów Gdańskiego Seminarium Duchownego.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00