św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

20.09.1928 urodzony w Gackach (pow. Świecie n/ Wisłą)
08.09.1947 przyjęty do Zgromadzenia Księży Misjonarzy
02.10.1949 śluby święte w Krakowie
29.06.1952 święcenia kapłańskie w Krakowie z rąk ks. bpa Stanisława Rosponda
1953-1954 wikariusz w parafii św. Wincentego w Bydgoszczy
1954-1958 kapelan Szpitala Wojewódzkiego w Bydgoszczy
1958-1962 studia specjalistyczne na KUL, doktorat z filozofii
1962-1971 wykładowca filozofii w seminarium duchownym w Paradyżu; prefekt w seminarium
1971-2002 wykładowca filozofii w seminarium duchownym w Gdańsku-Oliwie; wicerektor
2002-2009 duszpasterz w parafii Zesłania Ducha Świętego w Sopocie; rezydent
zmarł 10.03.2009 r.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00