św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ś.P Ks. Piotr Andrzej Mazur (1971-2009)
W niedzielę rano 22 marca 2009 r. w parafii Św. Trójcy w Gdyni-Dąbrowej, w wieku niespełna 38 lat życia, w dziewiątym roku kapłaństwa, zmarł w wyniku nagłego nasilenia dolegliwości zdrowotnych Ksiądz Wikariusz mgr Piotr Andrzej Mazur. Właśnie w tym dniu miał głosić rekolekcje wielkopostne w Parafii Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie.
Syn Stanisława i Bogumiły zd. Oleksa, urodził się 25 maja 1971 roku w Gdyni. Z rodzeństwa miał tylko młodszą siostrę. Świadectwo dojrzałości otrzymał w Gdyńskim Technikum Mechaniczno-Elektrycznym dla Dorosłych w roku 1993. Następnie przez rok pracował jako kasjer w jednym z gdyńskich banków (PKO S.A.).

Studia wyższe rozpoczął w Zgromadzeniu Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie (1994-1995). Tam związał się z ośrodkiem pomocy dla narkomanów „Betania” w Jastkowie, prowadzonego przez Księdza Biskupa Antoniego Długosza, a zdobyte tam doświadczenie spożytkował także w późniejszej pracy duszpasterskiej na Pomorzu, m.in. we współpracy ze wspólnotą CENACOLO w Gniezkowie.
Po nowicjacie i pierwszym roku filozofii doszedł do wniosku, iż lepiej się będzie czuł i realizował jako kapłan diecezjalny. W październiku 1995 r. został przyjęty na drugi rok do Gdańskiego Seminarium Duchownego. W trakcie studiów seminaryjnych zaangażował się w działania na rzecz Kościoła na Wschodzie. Wielokrotnie w czasie poświątecznym i wakacyjnym udawał się do Nowogródka, pomagając w prowadzeniu rekolekcji, „Wakacji z Bogiem”. Organizował liczne zbiórki pomocy materialnej dla dzieci ze Wschodu. W Seminarium był odpowiedzialnym także za Dzieło Miłosierdzia i Kleryckie Koło Honorowych Dawców Krwi „Serca - Sercom”.

Święcenia kapłańskie przyjął w Bazylice Mariackiej w Gdańsku (17.06.2000), z rąk Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, Metropolity Gdańskiego. Po święceniach jako wikariusz pracował tylko w dwóch placówkach: w parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku (1.07.2000), i Świętej Trójcy w Gdyni-Dąbrowej (30.06.2004). Już jako kleryk był często zapraszany przez kapłanów do poprowadzenia różnorodnych akcji duszpasterskich i rekolekcyjnych w wielu parafiach diecezji – głównie dla dzieci i młodzieży.
W tym czasie związał się z Gdańską Szkołą Nowej Ewangelizacji. Owocem tej działalności było powstanie w parafii wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej. Podobnie stało się, gdy w 2004 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. Trójcy Świętej w Gdyni Dąbrowie, gdzie owocem jego posługi jest działająca tam wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna „Ikona Trójcy Świętej”. Wraz z członkami wspólnoty organizował m.in. liczne rekolekcje: parafialne, przygotowujące młodzież do przyjęcia sakramentu Bierzmowania, dni skupienia. Będąc wikariuszem w Pucku został mianowany duszpasterzem młodzieży na terenie dekanatu Puck.

Posługa Księdza Piotra miała również wymiar diecezjalny. Reprezentując gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji, od początku swojej posługi kapłańskiej, współtworzył każdego roku liczne Kursy Ewangelizacyjne, obejmujące także alumnów Gdańskiego Seminarium Duchownego; Forum Ewangelizacyjne; dwukrotnie Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej w Sopocie – w 2006 i 2007r., coroczną inicjatywę w uroczystość Bożego Ciała „Katolicy na ulicy”, koncerty zespołów chrześcijańskich, comiesięczne Eucharystie w intencji uzdrowienia duszy i ciała (początkowo w Gdańsku Wrzeszczu, natomiast w ostatnich latach w Sopocie) oraz rekolekcje z charyzmatycznym kaznodzieją księdzem Johnem Bashobora. Był pionierem w organizowaniu katechez audiowizualnych.
Zmarły Ksiądz Piotr Mazur wyjeżdżał także zagranicę (Niemcy, Włochy, Szwajcaria) na formacyjną „szkołę letnią”, organizowaną przez ruch Foccolari. W Adwencie 2008 r. przyjął wraz ze wspólnotą zaproszenie, by głosić rekolekcje dla Polonii w Chicago.

Ś.P. Ksiądz Piotr dojrzale przeżył śmierć swojego ojca w 2006 roku, a jego samego śmierć zastała także przygotowanym – po spowiedzi i prywatnym dniu skupienia, jaki odprawił w sobotę 21 marca w Monastyrze Sióstr Betlejemitek w Grabowcu.
W opinii kapłanów Ś.P. Ksiądz Piotr miał wiele pięknych zalet. Był człowiekiem wielkiej kultury osobistej, w stosunku zarówno do braci kapłanów jak i wiernych. Pracowity, sumiennie wykonywał swoje obowiązki. Solidnie przygotowywał się do kazań i katechez. Nie miał problemów z posłuszeństwem, dyspozycyjny, twórczy, pełen inicjatyw duszpasterskich, które chętnie podejmował i realizował. Miał swoje zdanie na dany temat, które śmiało wypowiadał, ale zawsze z pokora i kultura słowa. Był człowiekiem otwartym, łatwo nawiązującym kontakty z ludźmi. Cechowało go poczucie humoru, nawet w odniesieniu do własnych dolegliwości i cierpień.
Był poszukiwanym spowiednikiem. Miał także wielu penitentów w spowiedziach indywidualnych. W parafiach, w których służył jako kapłan pozostawił trwały ślad swej bogatej osobowości.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00