św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

26 marca br., w czwartek rano, na plebani parafii Św. Brygidy w Gdańsku, w wieku niespełna 70 lat życia, w 47 roku kapłaństwa, po kilkuletniej chorobie, zmarł Ksiądz Kanonik Dr Józef Paner. Syn Józefa i Janiny zd. Olejniczak. Urodził się 5 września 1939 roku w Pyzdrach, pow. Września, woj. Poznań. Ojciec z zawodu był rzeźnikiem. Powołany do wojska brał udział w II wojnie światowej. Po wojnie, w 1945 roku rodzina Panerów przeniosła się do Gdańska-Letniewa i tu zamieszkali na stałe. Tutaj ojciec kapłana pracował w miejscowej Dyrekcji PKP oraz jako strażnik w Polskim Związku Wędkarskim.
Szkołę podstawową Ksiądz Józef ukończył w Letniewie, natomiast wykształcenie średnie – Państwowe Liceum Ogólnokształcące – w Gdańsku-Nowym Porcie, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości w 1957 roku.
Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie w okresie od 15 września 1957 do 15 czerwca 1963, kontynuowane na Wydziale Prawa Kanonicznego – KUL w Lublinie – w latach 1968-1971 i 1973-1975, zakończone doktoratem z prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie przyjął 29. 06. 1962 (w trakcie studiów seminaryjnych) z rąk Biskupa Edmunda Nowickiego w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.
Jako kapłan Diecezji Gdańskiej (od 25. 03. 1992 Archidiecezji) pełnił następujące funkcje duszpasterskie i administracyjne:
- od 15.06.1963 do 01.07.1966 był wikariuszem i katechetą w Parafii Ducha Świętego (przy Bazylice Mariackiej) w Gdańsku.
-.od 01.07.1966 do 25.09.1968 był wikariuszem i katechetą w Parafii św. Michała, w Sopocie.
- od 01.08.1971 do 31.08.1973 był wikariuszem w Parafii Katedralnej Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie.
- od 01.08.1975 do 01.07.1976 był wikariuszem w Parafii św. Brygidy w Gdańsku
- od 01.07.1976 do 10.10.1979 służył pomocą duszpasterską w Parafii św. Brygidy w Gdańsku.
- od 10.10.1979 do 15.08.1982 służył pomocą duszpasterską w Parafii MB. Bolesnej w Gdańsku.
- od 15.08.1982 do 01.08.1983 był proboszczem Parafii MB. Częstochowskiej w Kiezmarku
- od 01.08.1983 do 01.07.1988 był proboszczem Parafii MB Bolesnej w Gdańsku.
- od 01.07.1988 do chwili obecnej służy pomocą duszpasterską w Parafii św. Brygidy
w Gdańsku.
Ponadto od 1.08.1975 do 01.11.1976 był notariuszem Kurii Biskupiej w Gdańsku-Oliwie a od 1.11.1976 aż do śmierci był pracownikiem Biskupiego Sądu Duchownego w Gdańsku (od 25.03.1992 Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego) na stanowisku obrońcy węzła małżeńskiego – na etacie Kurii Biskupiej Gdańskiej od 01.05.1980 (Kurii Metropolitalnej Gdańskiej – od 25.03.1992).
Ś.P. Ksiądz Józef Paner był Wykładowcą prawa kanonicznego w Gdańskim Seminarium Duchownym. W pierwszej fazie, od 1.10.1976. Po kilkuletniej przerwie, po ponownej nominacji na profesora Seminarium – wykładał aż do samej śmierci. Doceniając dość szeroki zakres pracy Księdza Panera i wzorową postawę życia kapłańskiego Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski ustanowił go honorowym członkiem Kapituły Archikatedralnej (17. 09. 1992 r.) oraz kanonikiem gremialnym kapituły Kolegiackiej Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu (22.06.2001 r.)
Jak pisze w swoim życiorysie Ś.P. Ksiądz Profesor Józef Paner, od dziecka odczuwał powołanie do kapłaństwa: „Bardzo dobrze czułem się w kościele, lubiłem nabożeństwa, Mszę Świętą i bardzo chętnie służyłem do Mszy Świętej jako ministrant. Zawsze pragnąłem być księdzem, bo najbardziej podobała mi się praca kapłańska, zawsze odczuwałem potrzebę modlitwy i skupienia. Teraz modlę się do Matki Bożej Częstochowskiej, by spełniły się moje marzenia dziecięce i marzenia obecnie dorosłego chłopca”. (Z Życiorysu).

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00