św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dnia 27 marca 2009 r., w godzinach wieczornych, na skutek gwałtownej niewydolności krążenia, zmarł w plebanii, w 59 roku życia i 35 roku kapłaństwa, Ksiądz Kanonik Tadeusz Semmerling, budowniczy i proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rekowie Dolnym (Reda).

Ojciec Księdza Tadeusza – Alfons - był piekarzem (zm. 1988 r.), mama Gertruda z domu Wegner prowadziła dom, żyje nadal i do śmierci syna prowadziła także gospodarstwo plebańskie. Ks. Tadeusz miał dwoje rodzeństwa: siostrę i brata. Brat zmarł przed dwoma laty.

Ksiądz Tadeusz urodził się 24 grudnia 1950 roku w Starzynie. Tam ukończył szkołę podstawową w 1964 r. W rodzinnej parafii był przez wiele lat ministrantem, sprawy Boże pociągały go od wczesnej młodości. W tym roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Pucku. Maturę zdał w 1968 r. W tymże roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 1974 r. z rąk Biskupa Bernarda Czaplińskiego. 

Jako kapłan Diecezji Chełmińskiej a potem Gdańskiej (od 25. 03. 1992 Archidiecezji) pełnił następujące funkcje duszpasterskie i administracyjne:
- od dnia 01.07.1974 do 30.08.1975 pełnił funkcję wikariusza i katechety w par. Św. Trójcy w Pruszczu Pomorskim oraz kapelana w Domu Opieki w Gołuszycach.
- od dnia 04.04.1976 do 31.07.1983 pełnił funkcję wikariusza i katechety w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Serocku.
- od 1.08.1983 do 30.06.1986 pełnił funkcję wikariusza i katechety w par. Św. Wojciecha w Lidzbarku Welskim.
- od dnia 1.07.1986 do 31.07.1986 pełnił funkcję wikariusza w parafii MB Królowej Polski w Wejherowie.
- od dnia 1.08.1986 do dnia swojej śmierci pełnił funkcję proboszcza w parafii NMP Nieustającej Pomocy w Redzie. Był budowniczym i pierwszym Proboszczem tejże wspólnoty parafialnej. Troszczył się o rozwój duszpasterstwa w każdym zakątku parafii. Bardzo zależało mu na dostępie wiernych do Eucharystii, a także do posługi duszpasterskiej, dlatego w Rekowie Górnym, wraz z parafianami zaadaptował starą kuźnię na Kaplicę pw. Św. Huberta.

W 1995 r. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski ustanowił Ks. Tadeusza, Rejonowym Duszpasterzem Rodzin w dekanatach : Luzino, Puck, Reda, Wejherowo i Żarnowiec. Również w tym roku (1995) za gorliwą pracę oraz wzorową postawę życia kapłańskiego został ustanowiony Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej Wejherowskiej przy Kolegiacie Trójcy Św. w Wejherowie.
Zmarły Śp. Ks. Tadeusz Semmerling był kapłanem bardzo pracowitym, gorliwym w służbie Bożej, otwartym, koleżeńskim, pogodnego usposobienia, praktycznym, przez kapłanów i wiernych świeckich bardzo lubianym, o dobrym sercu.

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00