św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dnia 3 kwietnia 2009 r. w wieku 80 lat życia, w tym 53 lat kapłaństwa zmarł w Toruniu, będąc na emeryturze, Ksiądz Kanonik Zdzisław Bembnista, długoletni proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Jastarni.

Syn Wiktora, z zawodu piekarza i Władysławy, z domu Zduńska, urodził się 19 sierpnia 1929 r. w miejscowości Paterek, pow. Nakło, woj. kujawsko-pomorskie. Lata dziecięce spędził w Nakle, gdzie ojciec miał piekarnię. Następnie w 1933 r. rodzina Bembnistów przeniosła się do Torunia. Podstawowe wykształcenie młody Zdzisław zdobywał podczas okupacji w niemieckiej Szkole Powszechnej. Gimnazjum i liceum ukończył egzaminem dojrzałości 7 czerwca 1950 r. Sakrament bierzmowania przyjął w parafii Chrystusa Króla w Toruniu, przez posługę ks. Karola Marię Spletta.
Studia seminaryjne odbywał w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie (25. 09. 1950 – 13. 05. 1956). Po święceniach kapłańskich (10. 05. 1956) pracował w następujących parafiach:
- od 13. 05. 1956 do 10. 11. 1957 jako wikariusz w parafii św. Katarzyny w Nawrze;
- od 1. 11. 1957 do 10.02.1973 jako administrator tejże parafii;
- 10. 02. 1973 został ustanowiony proboszczem parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Jastarni, którą to posługę pełnił aż do przejścia na emeryturę w roku 2001.
Następnie przez dwa lata mieszkał przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żelistrzewie. 
Ostatnie lata życia spędził w Toruniu, gdzie mieszkał u swojej siostry.

W 1967 roku został mianowany kierownikiem toruńskiego Ośrodka Dokształcania Katechetycznego, zaś w roku 1969 ukończył Papieski Uniwersytet Pastoralny przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas swojej posługi duszpasterskiej Ksiądz Bembnista był diecezjalnym referentem ds. turystyki i wczasów (od 1974 r.) oraz referentem ds. sztuki kościelnej dla dekanatu puckiego (1982 r.). 
5 października 1996 roku został kanonikiem honorowym Kapituły Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie.
Ś.P. Ksiądz Zdzisław Bembnista był gorliwym kapłanem. Od wczesnych lat chłopięcych służył do Mszy Św. Już wtedy marzył, by zostać księdzem. W Seminarium przełożeni podkreślali jego zdolności (szczególnie lubił historię), wzorowe zachowanie oraz jego dobre zdrowie, gdyż przez całe lata kleryckie nie chorował ani jednego dnia.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00