św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Urodził się 11 kwietnia 1915 roku w Białej Niżnej koło Grybowa. Ukończył gimnazjum staroklasyczne Redemptorystów w Toruniu. W 1935 roku zdał maturę. W Mościskach odbył roczny nowicjat zakończony 2 sierpnia 1936 roku złożeniem pierwszych ślubów zakonnych. Studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1941 roku w Tarnowie. Roczne przygotowanie do głoszenia misji i rekolekcji odbył w Lubaszowej.
Pracował jako misjonarz m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Braniewie i Zamościu. Głosił Słowo Boże w wielu diecezjach. W 1957 roku przybył do Gdyni, by założyć nową placówkę Zgromadzenia Redemptorystów i zorganizować ośrodek Duszpasterstwa Ludzi Morza Stella Maris. Nabył teren pod kościół i doprowadził do zatwierdzenia projektu kościoła przez Wojewódzką Komisję Architektury. Pobudował klasztor i prowizoryczną kaplicę, w której odprawiały się nabożeństwa przez 13 lat. Do 1965 roku pełnił funkcję przełożonego w Gdyni. Następnie pełnił funkcję rektora w Bardo Śląskim, Zamościu i Toruniu. W Bardo Śląskim przyczynił się do koronacji papieskimi koronami cudownej figury Matki Boskiej Bardzkiej. W Toruniu zorganizował festiwal religijnej pieśni młodzieżowej Sacrosong.
Do Gdyni powrócił w 1978 roku, by dalej prowadzić Duszpasterstwo Morskie. Był kapelanem na statkach: Stefan Batory, Siarkopol, Inowrocław. Uczestniczył w kilkunastu konferencjach i kongresach zagranicznych Apostolatus Maris, oraz zorganizował I Europejską Konferencję Apostolatus Maris w Gdyni w roku 1995. Przez wiele lat pełnił funkcję Diecezjalnego i Krajowego Duszpasterza Ludzi Morza.
7 października 2007 roku otrzymał medal Civitas e Mari przyznany przez Prezydenta Miasta Gdyni dr Wojciecha Szczurka.
W dniu 11 sierpnia 2009 został powołany na wieczną wachtę.

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00