św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dnia 26 listopada 2009 r. w godzinach południowych w 69 roku życia, w tym 41 lat w kapłaństwie, opatrzony Sakramentami Świętymi zmarł nagle, przewieziony do Szpitala Miejskiego w Gdyni Śp. Ksiądz Franciszek Jarzembowski, wieloletni Sędzia Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego, Wikariusz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.
Syn Franciszka i Anny zd. Marcinkowska, urodził się 17 maja 1940 roku w Nowym Mieście Lubawskim, ochrzczony po dwóch dniach w parafii Św. Antoniego w Tereszewie. Rodzice Franciszka byli rolnikami na 10-hektarowym gospodarstwie, doczekali się siedmiorga dzieci. Szkołę Podstawową w Tereszewie ukończył Franciszek Jarzembowski w roku 1954. W tym czasie przez pięć lat był ministrantem. Naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście zakończył maturą w 1958 r. Przez rok pomagał w gospodarstwie, po czym objął posadę nauczyciela Szkoły Podstawowej w Łążynie. Idąc za głosem powołania wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie, przyjęty w Roku Akademickim 1960/61.

W kwietniu 1961 r. Kleryk Franciszek Jarzembowski został wcielony do wojska. We wrześniu 1962 r. tak opisywał swoje przeżycia w liście do Rektora Seminarium: „Każdy już myśli co będzie robił w cywilu. Ja po dwuletniej przerwie dalej chciałem kontynuować naukę w Seminarium (…) Niewątpliwie gdy odchodziłem do wojska było mi bardzo przykro. Ale z losem, który wyznaczył mi Bóg trzeba było się zgodzić (…) Wojska nie uznawałem jako zło konieczne, ale starałem się wyciągnąć to co jest dobre, to co może przydać mi się w życiu. (…) myślą zawsze jestem z wami”. Do Seminarium wrócił 21 października 1962 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 czerwca 1968 r. w Katedrze Pelplińskiej z rąk Księdza Biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego.

Po święceniach pracował w następujących placówkach duszpasterskich:
- od 1.07.1968 do 18.02.1969 był wikariuszem w Parafii w Wtelno, powiat Bydgoszcz.
-.od 19.02.1969 do 31.08.1970 był wikariuszem w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Gdyni.
- od 1.09.1970 do 30.06.1971 był wikariuszem w Parafii Sępólno Krajeńskie.
- od 01.07.1971 do 11.06.1979 był wikariuszem kościoła filialnego Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu.
- od 12.06.1979 do 2.09.1980 był wikariuszem w Parafii w Gdyni-Małym Kacku.
- od 3.09.1980 do 30.06.1982 był wikariuszem w Parafii Działdowo.
- od 1.07.1982 do 17.01.1984 był wikariuszem w Parafii Wniebowzięcia NMP w Grudziądzu.
- po kilkutygodniowym urlopie zdrowotnym od 1.03 do 9.07.1984 był wikariuszem w parafii Kaliska.
- od 10.07.1984 do 9.03.1991 był proboszczem w parafii Nowa Karczma.
- od 10.03.1991 aż do swojej śmierci był wikariuszem w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.

W latach 1969-1974 Ksiądz Jarzembowski odbył w trybie zaocznym studia z zakresu prawa w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, uwieńczone dyplomem magistra prawa. W roku 1985 uzyskał stopień magistra prawa kanonicznego w ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, by dwa lata później podjąć pracę jaką Sędzia Diecezjalny przy Biskupim Sądzie Duchownym w Pelplinie. Po reorganizacji granic diecezji polskich i powstaniu Archidiecezji Gdańskiej w 1992 r. włączony został w skład Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego jako Sędzia – Audytor. W roku 2001 otrzymał licencjat z teologii w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W tym też roku został przyjęty w poczet Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej jako Kanonik Honorowy. Ostatnią nominację otrzymał 15.09.2009 r. z rąk Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, na Duszpasterza Klubu Myśli Jana Pawła II.
Śp. Kapłan Franciszek Jarzembowski pozostał w pamięci wiernych i współpracowników jako człowiek dobroduszny i serdeczny, wrażliwy na bliźniego, pielęgnujący szerokie zainteresowania intelektualne. Pod koniec życia pragnął bardziej oddać się pracy naukowej, kontynuując studia z zakresu duchowości na poziomie doktoranckim. W osobie śp. Księdza Franciszka Jarzembowskiego żegnamy wytrwałego pracownika Sądu Biskupiego i nietuzinkowego duszpasterza.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00