św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


Dnia 8 grudnia 2009 r. rano w Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni Oksywiu w wieku 86 lat, w tym 57 w kapłaństwie, zmarł zaopatrzony sakramentami świętymi Ks. Kanonik Kazimierz Sadowski. 
Pochodził z wiejskiej rodziny z terenu archidiecezji warszawskiej. Syn kupca Wincentego i Katarzyny z domu Wiśniewskiej. 
Urodził się 24 lutego 1923 r. w Trębaczewie, powiat Rawa Mazowiecka. Świadectwo maturalne złożył w liceum dla dorosłych w Warszawie. 
Od lat chłopięcych marzył, by zostać księdzem. Do Seminarium w Pelplinie wstąpił 26 lipca 1947 r. Do diecezji pelplińskiej – jako kandydata do seminarium – skierował go Ks. Hilary Jastak, który podczas wojny pracował na terenie archidiecezji warszawskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Ks. Biskupa Kazimierza Kowalskiego 20 grudnia 1952 r 
Pełnił następujące funkcje duszpasterskie i honorowe:
od 1952 do 1954 wikariusz, par. Św. Stanisława Męczennika, Subkowy 
od 1954 do 1956 wikariusz, par. Św. Józefa, Tczew
od 1956 do 1959 wikariusz, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Gdynia 
od 1959 do 1961 wikariusz, par. Św. Józefa, Toruń
od 1961 do 1983 administrator, par. Łopatki 
od 1983 do 1991 proboszcz, par. Trzebcz
od 1991-02-01 emeryt, par. Ducha Świętego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 
Gdynia Obłuże
od 1999 kanonik honorowy kapituły archikatedralnej w Oliwie
od 2001 kanonik honorowy kapituły kolegiackiej gdyńskiej

Śp. Ks. Kanonik Kazimierz Sadowski był człowiekiem dobrym, mającym dobre relacje z przełożonymi i braćmi w kapłaństwie, oddanym Kościołowi – co wypływało z jego powołania do kapłaństwa, którego pragnął “aby jak najwięcej dusz pozyskać dla Boga” (z życiorysu złożonego do seminarium duchownego). 
Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ryszarda Kasyny, odbędą się 11 grudnia br. o godz. 11.00 w kościele pw. Ducha Św. i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gdyni Obłużu. Pochówek nastąpi na cmentarzu parafialnym w Gdyni Oksywiu.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00