św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dnia 16 grudnia 2009 r. w godzinach rannych, w 70 roku życia w tym 45 kapłaństwa, zmarł nagle na plebani Ks. Prałat Andrzej Rurarz. 
Urodził się 30 września 1940 r. w Niekłaniu Małym, woj. kieleckie, z ojca Jana i matki Pauliny z domu Sorbyan. W 1947 r. rodzina Rurarzów sprowadziła się do Gdańska i 7-letni Andrzej rozpoczął naukę w szkole Podstawowej. Jako chłopiec był ministrantem u OO. Karmelitów a następnie u OO. Dominikanów w Gdańsku. 
Egzamin dojrzałości złożył w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Porcie w roku 1958. 
Do Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku Oliwie wstąpił w roku 1959. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Biskupa Edmunda Nowickiego 13 czerwca 1965 r. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. 
Jako kapłan diecezji gdańskiej (a od 25.03.1992 r. kapłan archidiecezji gdańskiej) pełnił następujące funkcje duszpasterskie:

- od 01.07.1965 do 01.07.1968 - wikariusz w Par. Św. Jerzego w Sopocie 
- od 01.07.1968 do 01.12.1968 - wikariusz w Par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszczółkach
- od 01.12.1968 do 24.12.1972 - wikariusz w Par. Katedralnej pw. Św. Trójcy w Gdańsku-Oliwie
- od 24.12.1972 do 01.03.1979 - administrator Par. Św. Stanisława Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu
- od 01.03.1979 do 16.12.2009 - proboszcz Par. Św. Stanisława Biskupa w Gdańsku- Wrzeszczu

Śp. Ks. Andrzej Rurarz jako bardzo dobry duszpasterz, w Kościele gdańskim pełnił również różne szczególne funkcje duszpasterskie:
- Diecezjalny Referent Duszpasterstwa Głuchoniemych (1968 - 2001)
- Diecezjalny Referent Duszpasterstwa Ministrantów (1972 - 1986)
- Sędzia Prosynodalny w Gdańskim Sądzie Biskupim (od 1980) 
- Przewodniczący Funduszu Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej (1979 - 1992)
- Dziekan dekanatu Gdańsk-Wrzeszcz (1981 - 2001)
Był odznaczony różnymi godnościami kościelnymi:
- Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej w Gdańsku-Oliwie (12.10.1083)
- Prałat Kustosz Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej (22.06.2001)
- Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości (22.12.2007)

Zmarły Ks. Andrzej Rurarz, intelektualnie był człowiekiem zdolnym. Studia seminaryjne ukończył z ogólnym wynikiem bardzo dobrym. Był człowiekiem niezwykle praktycznym, systematycznym i dokładnym. W tym godny zauważenia jest fakt, iż przez wszystkie lata (37) proboszczowania w parafii Św. Stanisława Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu, prowadził pięknie ilustrowaną fotografiami Kronikę Parafialną, która odzwierciedlała bardzo żywo życie religijne tej cząstki Kościoła gdańskiego.
Ks. Andrzej Rurarz był bardzo koleżeński, miał dobre relacje z Braćmi Kapłanami. Potwierdzeniem tego był liczny udział księży podczas uroczystości parafialnych, na które zawsze chętnie i szczerze zapraszał.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00