św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dnia 06.04.2010r. zmarł w Domu Zakonnym w Oliwie w 36 roku kapłaństwa O. Benedykt Stefan Zima, kapłan i współbrat Cystersów .
---------------------
O. Benedykt urodził się 21.01.1940 w Straszęncinie w diecezji Tarnowskiej.
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej a następnie Liceum Ogólnokształcącego, po odbyciu służby wojskowej wstąpił do klasztoru w Opactwie Szczyrzyckim. 
W roku 1974, po ukończeniu Studiów Filozoficzno Teologicznych otrzymał Święcenia Kapłańskie.

Przez cały czas zaangażowany był w duszpasterstwie parafialnym, pełnił funkcję wikariusza i katechety w Szczyrzycu, Henrykowie, Jodłowniku i Oliwie.
Byk gorliwym katechetą do chwili uzyskania wieku emerytalnego. Odznaczał się umiłowaniem Matki Bożej , modlitwy różańcowej, byk gorliwym kaznodzieją i rekolekcjonistą. Był pisarzem i poetą , pozostawił kilkanaście tomików poezji, rozważań różańcowych, drogi krzyżowej itp.

Zmarł w godzinie Miłosierdzia Bożego zaopatrzony sakramentami świętymi. Niech Maryja patronka naszego Zakonu wprowadzi Go do Domu naszego Ojca. 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00