św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dnia 12 lipca 2010 r. w godzinach wieczornych, w 74 roku życia, w 46 roku kapłaństwa, opatrzony Sakramentami Świętymi zmarł w Gdańsku na plebanii parafii św. Brygidy śp. Ksiądz Prałat Henryk Jankowski, wieloletni proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku, Kapelan „Solidarności”.

Ksiądz Prałat Henryk Jankowski urodził się 18 grudnia 1936 r. jako syn kupca Antoniego i Jadwigi zd. Jerzykiewicz. Miał 7 sióstr (4 zmarły w wieku niemowlęcym). Jego ojciec – Antoni Jankowski – trafił w 1939 r. do obozu Stutthof, a kilka lat później w 1943 r. zginął w czasie działań wojennych. Henryk po ukończeniu nauki w szkole podstawowej w Starogardzie Gdańskim zaczął w tym mieście naukę w Państwowym Liceum im. Staszica, skąd z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny po roku przeniósł się do Państwowego Liceum dla Pracujących. W czasie nauki pracował jako urzędnik państwowy m.in. w Wydziale Finansowym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Starogardzie. 

W 1958 r. po zdaniu egzaminu maturalnego zdecydował się na zrealizowanie swojego pragnienia i wstąpił do Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie. 

Ksiądz Proboszcz parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim, rodzinnej parafii Henryka, pisał w opinii o nim z tego czasu, że „zachowuje wielką staranność w stałym, wytrwałym pielęgnowaniu i pogłębianiu osobistej pobożności i wewnętrznej dojrzałości”. Po sześciu latach nauki i formacji seminaryjnej 21 czerwca 1964 r. przyjął z rąk Biskupa Edmunda Nowickiego święcenia kapłańskie i został skierowany do posługi duszpasterskiej w parafii pw. Świętego Ducha w Gdańsku (Bazylika Mariacka). Od 1 lipca 1967 r. pełnił obowiązki wikariusza w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdańsku i pomagał duszpastersko w gdańskim kościele pw. św. Barbary, gdzie następnie – od 1 kwietnia 1968 r. – był wikariuszem. Dwa lata później rozpoczął swoją posługę w parafii pw. św. Brygidy – najpierw jako kapłan z dużym zaangażowaniem organizujący duszpasterstwo w ruinach kościoła, potem administrator (od 1 sierpnia 1971 r.), w końcu jako proboszcz tej parafii (od 1 czerwca 1976 r.).

W sierpniu 1980 r. ks. Henryk odprawił Mszę św. dla strajkujących robotników w Stoczni Gdańskiej. Od tego czasu postrzegany był jako kapelan „Solidarności”, której odważnie służył do końca swoich dni. 

W latach 80. był patronem i gospodarzem wielu spotkań opozycjonistów, troszczącym się o rodziny osób represjonowanych podczas stanu wojennego. Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski powiedział o tej działalności: „Mimo istnienia wielu instytucji pomagających tym ludziom, dominowała jednak instytucja ks. Henryka”.

Ksiądz Henryk Jankowski w dowód zasług za wytężoną pracę kapłańską i zaangażowanie został ustanowiony kanonikiem honorowym Kapituły Archikatedralnej (17.09.1978 r.) oraz kapelanem Jego Świątobliwości (3.02.1990 r.), a także otrzymał godność kanonika honorowego kapituły pelplińskiej (1.01.2003 r.)

Ostatnie lata życia Ks. Prałata Henryka Jankowskiego były naznaczone ciężką chorobą. W 2004 r. przestał pełnić posługę proboszcza parafii św. Brygidy. 31 sierpnia 2009 r. podczas uroczystej Mszy św. z okazji 29 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych ogłosił swoją decyzję o przejściu na kapłańską emeryturę.

Śp. Ks. Prałat Henryk Jankowski pozostanie w pamięci wielu wiernych, nie tylko w archidiecezji gdańskiej, jako gorliwy kapłan, który dźwignął z ruin kościół św. Brygidy, człowiek wrażliwy na bliźniego, w szczególności na ludzi pracy i osoby potrzebujące pomocy; otwarty, ufny i wielkoduszny, pielęgnujący aktywnie, odważnie i konsekwentnie ideę wolności i solidarności.

W osobie śp. Księdza Prałata Henryka Jankowskiego żegnamy wytrwałego i nietuzinkowego duszpasterza, orędownika ludzi pracy, legendarnego Kapelana „Solidarności”.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00