św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W poniedziałek, 23 sierpnia 2010 r., w godzinach popołudniowych w Hospicjum im. Św. Józefa w Sopocie w wieku 84 lat, w tym 57 kapłaństwa, zmarł zaopatrzony Świętymi Sakramentami ksiądz Zbigniew Kirsz.

Urodził się 24 października 1925 roku w Złoczowie (woj. tarnopolskie), syn Jana i Wiktorii z d. Burzańska. Ojciec pracował na kolei, co skutkowało częstą zmianą miejsca zamieszkania rodziny. W czasie wojny Zbigniew pracował fizycznie jako traktorzysta. Po wojnie, w 1946 r. zamieszkał z rodzicami w Gliwicach, gdzie ukończył, przerwaną na czas wojny naukę w szkole średniej (Państwowe Gimnazjum i Liceum Humanistyczne dla Dorosłych). Następnie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej, kontynuował je i ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie w 1953 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1953 r. w Lublinie. Pracował jako wikariusz w 2 parafiach diecezji lubelskiej (MB Częstochowskiej w Siedliszczu, Św. Agnieszki w Lublinie).

1 września 1957 r., na własną prośbę, został ustanowiony administratorem parafii pw. MB Różańcowej w Grabowie, dekanat Ełk, diecezja warmińska (obecnie diecezja ełcka).

W związku z zamiarem przeniesienia księdza Zbigniewa i ustanowienia go administratorem parafii w Świątkach, pow. Lidzbark Warmiński, Wydział ds. Wyznań w Olsztynie pismem z dnia 13.04.1959 r. wniósł zastrzeżenie i odmówił ( z tekstu uzasadnienia: „Ks. Zbigniew Kirsz w okresie swojej pracy na terenie województw lubelskiego i białostockiego, wykazał niewłaściwą postawę wobec PRL (…) W kazaniach poruszał problemy polityczne (…) Twierdził, że życie religijne i sytuacja Kościoła w Polsce jest zagrożona”). Podobne zastrzeżenia spowodowały odmowę władz na objęcie przez ks. Kirsza parafii Klon, pow. Szczytno (decyzja z dnia 12.06.1961 r.). Ze względu na zły stan zdrowia, ks. Kirsz poprosił o zwolnienie z obowiązków administratora parafii Grabowo. Podanie rozpatrzono pozytywnie i 24.08.1961 r. otrzymał zwolnienie. W związku z brakiem możliwości dalszej pracy w Archidiecezji Warmińskiej ks. Kirsz zwrócił się z prośbą o przyjęcie do pracy w Archidiecezji Wrocławskiej. Z dniem 23.11.1961 r. został przyjęty do pracy duszpasterskiej na terenie Archidiecezji Wrocławskiej i mianowany administratorem parafii Niwa, pow. Kłodzko (obecnie diecezja świdnicka).

Z dniem 23.09.1963 r. ks. Kirsz został przeniesiony i mianowany administratorem parafii w Karpaczu, pow. Jelenia Góra. 28 lutego 1973 r. Kuria Metropolitalna Wrocławska zatwierdziła wybór Księdza na stanowisko wicedziekana dekanatu Jelenia Góra – Wschód. 12 grudnia 1977 r. na prośbę Księdza, został on odwołany z parafii w Karpaczu i mianowany wikariuszem-substytutem, a następnie proboszczem parafii NSPJ we Wrocławiu Pawłowicach. W parafii tej podobnie jak w poprzednich pozostawił po sobie bardzo dobrą opinię. Był promotorem wielu dzieł. Jego zasługą była m. in. rozbudowa kościoła.
Z dniem 29.02.1988 r. na własną prośbę został odwołany z parafii i otrzymał roczny urlop zdrowotny. 18.03.1989 r. Kuria Metropolitalna przychyliła się do kolejnej prośby ks. Kirsza i przeniosła go w stan spoczynku ze względu na zły stan zdrowia. Ks. senior Zbigniew Kirsz przeprowadził się w tym samym roku do mieszkania swojej siostry Heleny, zlokalizowanego w jednej z kamienic Sopotu, położonej przy ul. Jana z Kolna, należącej do parafii pw. Św. Michała Archanioła. Ks. Zbigniew, mimo emerytury od początku swojego pobytu na Wybrzeżu aktywnie włączał się w pracę duszpasterską miejscowej wspólnoty, zyskując wdzięczność i sympatię współbraci oraz parafian.

Pismem z dnia 05.05.2003 r. ks. Henryk kard. Gulbinowicz złożył ks. Zbigniewowi serdeczne podziękowanie za jego długoletnią dobrą pracę na terenie Archidiecezji Wrocławskiej i gratulacje z racji 50-tej rocznicy jego święceń kapłańskich.

Na początku 2010 r. stan zdrowia ks. Zbigniewa gwałtownie się pogorszył. 19.06.2010 r. odprawił w koncelebrze ostatnią Mszę św. w dolnym kościele pw. MB Nieustającej Pomocy. Pod koniec czerwca br. został przewieziony do sopockiego Hospicjum im. Św. Józefa, otoczony serdeczną opieką parafii i personelu.

Zmarły Ksiądz Zbigniew był dobrym i cichym kapłanem, miłosiernym spowiednikiem, spokojnego usposobienia, chętnie dzielącym się doświadczeniami swojego kapłańskiego życia. Cierpiąc z powodu starości i związanych z nią chorób nie skarżył się. Pogodzony zasnął w Panu.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00