św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W dniu 1 listopada 2010 r. o godz. 1.30 w nocy w Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku Oliwie, zmarł w wieku 68 lat i 44 kapłaństwa, Ksiądz Kanonik Władysław Żakowski, emerytowany proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Starzynie. 
Urodził się 26 marca 1942 r. w Bydgoszczy z ojca Franciszka i Kazimiery z domu Ficner. Ksiądz Władysław Żakowski pochodził z rodziny wielodzietnej, było ich siedmioro. 
Szkołę podstawową nr 1 w Bydgoszczy rozpoczął w roku 1948. Po upływie roku ojciec jego został służbowo przeniesiony do Gdańska. Cała rodzina zamieszkała w Gdańsku Nowym Porcie. Młody Władysław kontynuował swoje podstawowe wykształcenie oraz w Liceum Ogólnokształcącym otrzymał świadectwo dojrzałości. 

Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku Oliwie w latach 1960 - 1966.
Wyświęcony w 1966 r. przez biskupa Edmunda Nowickiego na kapłana Diecezji Gdańskiej, pełnił następujące funkcje duszpasterskie:
- od 1966 – 1969 był wikariuszem w parafii Ducha Świętego (przy Kaplicy Królewskiej) w Gdańsku,
- od 1969 – 1972 był wikariuszem w parafii Bożego Ciała w Pręgowie,
- od 1972 – 1973 był wikariuszem w parafii Najświętszej Mariy Panny Gwiazdy Morza w Sopocie,
- od 1973 – 1974 był wikariuszem w parafii Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach,
- od 1974 – 1979 był wikariuszem ekspozytem w parafii Św. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach przy kościele Św. Anny w Suchym Dębie i Kaplicy Trójcy Świętej w Grabinie-Zameczku,
- od 1979 – 1994 był proboszczem w parafii Św. Anny w Suchym Dębie,
- od 1994 – 2004 był proboszczem w parafii Św. Michała Archanioła w Starzynie i przy tejże parafii po wielu przeżytych chorobach i przy słabym zdrowiu pozostał jako rezydent do końca życia.

Ś.p. Ksiądz Kanonik Władysław Żakowski był osobą pogodną, towarzyską i dobrym organizatorem.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00