W dniu 3 marca 2011 r., o godz.14.00 zmarł nagle na zawał serca w 67 roku życia i 39 roku kapłaństwa Ksiądz Tadeusz Markiewicz, zamieszkały w Domu Opieki Społecznej „Złota Jesień”, znajdującym się na terenie parafii św. Kazimierza w Gdańsku-Zaspie.
Śp. Ksiądz Tadeusz Markiewicz urodził się 4 stycznia 1945 r. w Odrzywołku w powiecie grójeckim z ojca Stanisława i matki Marianny zd. Witczak. Miał dwoje rodzeństwa – siostrę i brata. Szkołę podstawową i liceum ukończył w Grójcu. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, idąc za głosem serca, wstąpił do Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Planował pracować wśród Polaków – emigrantów. Nie mogąc jednak w pełni wywiązać się z zadań, jakie Towarzystwo Chrystusowe stawia swoim członkom (praca w krajach Ameryki, w Australii, w trudnym klimacie itp.), ze względu na swoje zdrowie postanowił pracować jako kapłan w swojej ojczyźnie. Po nowicjacie i pierwszym roku studiów w Zgromadzeniu Towarzystwa Chrystusowego (1964 – 1966), zgłosił się do Biskupiego Seminarium Duchownego i został przyjęty na pierwszy rok. Studia seminaryjne odbył w latach: 1966 – 1972. Świecenia kapłańskie przyjął 28 maja 1972 r. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, z rąk Biskupa Lecha Kaczmarka. 
Jako kapłan pracował w następujących parafiach:
- od 01.07.1972 r. do 31.07.1973 r. jako wikariusz w Parafii Bożego Ciała w Pręgowie.
-.od 01.08.1973 r. do 24.06.1975 r. jako wikariusz w Parafii św. Ignacego Loyoli w Gdańsku-Oruni.
- od 25.06.1975 r. do 10.01.1979 r. jako wikariusz w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku.
- od 11.01.1979 r. do 04.06.1986 r. jako administrator w Parafii Przemienienia Pańskiego w Sobowidzu
- od 05.06.1986 r. do 30.06.1991 r. jako proboszcz w Parafii Przemienienia Pańskiego w Sobowidzu
- od 30.06.1991 r. do 02.11.1993 r. jako misjonarz na Białorusi.
- od 03.11.1993 r. do 23.06.1994 r. przebywał na kuracji u oo. Jezuitów w Melbourne w Australii (był w tym czasie przypisany do parafii pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku-Zaspie, gdzie miał posługiwać jako pomoc duszpasterska).
- od 24.06.1994 r. do 26.06.1996 r. był proboszczem Parafii św. Jana Chrzciciela w Gdańsku-Kiełpinie Górnym.
- od 27.06.1996 r. przebywał na leczeniu w Domu Opieki „ Złota Jesień” w Gdańsku.

Zmarły kapłan Tadeusz Markiewicz był dobrym człowiekiem, wrażliwym na ludzkie cierpienie i biedę. Sam przez wiele lat zmagał się z chorobą nowotworową. Był wzorowym Kapłanem, bardzo koleżeńskim, posłusznym przełożonym, dyspozycyjnym, gotowym służyć ludowi Bożemu.