św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dnia 24 marca 2011 r. w godzinach wieczornych w 39 roku życia i w 14 roku kapłaństwa zmarł w swoim mieszkaniu wikariusz parafii św. Krzysztofa w Gdańsku Ks. Krzysztof Mutka.
Zmarły kapłan urodził się 12 kwietnia 1972 roku w Bierzwniku, diecezja Szczecińsko-Kamieńska. Pochodził z rodziny robotniczo – chłopskiej. Ojciec Marian był kierowcą (zmarł przed dwoma laty), matka Alicja z domu Gula pracowała w piekarni jako magazynier. Starszy brat zmarł kilkanaście lat temu.

Swoją edukację rozpoczął w 1979 r., mając siedem lat w miejscowości Klasztornie, gmina Bierzwnik. Tego samego roku (1979) w październiku, wraz z rodzicami przeprowadził się do Wejherowa, gdzie kontynuował naukę w Szkole Podstawowej nr 2. Następnie podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, otrzymując w 1991 roku świadectwo maturalne.
Pragnąc być kapłanem, studia filozoficzno – teologiczne rozpoczął w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie w latach 1991 – 1992, kontynuując je po zmianie granic diecezji w Gdańskim Seminarium Duchownym w Oliwie w okresie 1992 – 1997. Zakończył je uzyskaniem dyplomu magistra teologii na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego).
Wyświęcony 21 czerwca 1997 r. na kapłana Archidiecezji Gdańskiej pełnił następujące funkcje duszpasterskie:
- od 1997 – 2002 był wikariuszem w parafii św. Wawrzyńca w Luzinie
- od 2002 – 2004 wikariuszem w parafii Miłosierdzia Bożego w Żukowie
- od 2004 – 2009 wikariuszem w parafii św. Kazimierza w Gdańsku Zaspie
- od 2009 do 24 marca 2011 roku (dzień śmierci) pracował w parafii św. Krzysztofa w Gdańsku

Śp. Ks. Krzysztof Mutka w swojej pracy kapłańskiej w szczególny sposób angażował się w formację i wychowanie młodzieży. Będąc na parafii w Luzinie został mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży na terenie dekanatu Luzino. Tam też m. in. przygotował młodzież do spotkania z Ojcem Świętym w Toronto w 2002 r. oraz organizował pielgrzymki parafialne do różnych sanktuariów w kraju.
W ostatnich latach rodzice zamieszkali w Luzinie.

Był dobrym, gorliwym kapłanem: sumiennym, obowiązkowym, posłusznym, chętnie wykonywał zlecone mu zadania, otwarty na wszelkie propozycje duszpasterskie. Był człowiekiem wielkiej kultury osobistej. Z szacunkiem odnosił się do ludzi, zarówno do osób duchownych jak i świeckich. Był wrażliwym na biedę ludzką, w miarę możliwości działał charytatywnie, szczególnie pomagał osobom starszym, chorym, samotnym i opuszczonym. Jego szczególną cechą było zaufanie do ludzi, łagodny, uprzejmy, nikogo nie podejrzewał o wrogość, łatwo przebaczał. Był nieśmiały, trochę skryty, refleksyjny. Był domatorem.
Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia odbędą się 30 marca 2011 r. o godz. 11.00 w parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Luzinie. 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00