św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W czwartek 19 maja 2011 r. o godzinie 1.40 w nocy w Hospicjum św. Ojca Pio w Pucku zmarł śp. Ksiądz Kanonik Edward Brzozowski, emerytowany Proboszcz Parafii NMP Gwiazdy Morza w Sopocie i św. Wojciecha w Gdańsku-Świętym Wojciechu.

Urodził się 23 lutego 1926 roku w Pokrzywnic powiat Pułtusk, woj. mazurskie. Syn Stefana (z zawodu kowal) i Franciszki zd. Kilijańska. Oboje rodzice pobożni i pracowici zajęli się religijnym wychowaniem dzieci. Podstawowe wykształcenie młody Edward zdobywał m.in. u Księży Michaelitów w Krakowie i w Pawlikowicach k. Wieliczki. Świadectwo Dojrzałości otrzymał w Państwowym Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w 1948 r. w Gdańsku-Wrzeszczu, po czym odczytując powołanie do kapłaństwa wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie, z zamiarem przyjęcia święceń dla Diecezji Gdańskiej. Po trzecim roku w Pelplinie przeniósł się do Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Tamże 13 czerwca 1954 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Michała Klepacza.

W Archidiecezji Gdańskiej pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz w parafiach: Przemienienia Pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim (od 24.09.1954 r.); NMP Gwiazdy Morza w Sopocie (od 1.08.1957 r.); św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku-Nowym Porcie (od 1.08.1959 r.); MB Bolesnej w Gdańsku (od 1.05.1961 r.) oraz Świętej Rodziny w Gdańsku-Stogach (od 15.08.1962 r.). 1.08.1963 r. został administratorem, a następnie od 1.06.1976 r. proboszczem parafii NMP Gwiazdy Morza w Sopocie. Następnie od 2.02.1983 r. pełnił posługę proboszcza parafii św. Wojciecha w Gdańsku – Świętym Wojciechu, którą zakończył 1.08.1988 r., przechodząc na emeryturę z uwagi na pogarszający się stan zdrowia.

W uznaniu pracy duszpasterskiej Śp. Ksiądz Edward został najpierw mianowany Honorowym Radcą (21.2.1976 r.), a następnie Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej Gdańskiej (31.12.1982 r.). Jako emeryt nadal służył pomocą duszpasterską w Parafii Wojskowo – Terytorialnej św. Jerzego w Sopocie oraz w ówczesnej Parafii Wojskowej św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku-Wrzeszczu. Kontynuował także swoją posługę w Państwowym Domu Pomocy Społecznej dla dzieci szczególnej troski w Gdańsku-Oruni, rozpoczętą w czasie probostwa w św. Wojciechu.

We wspomnieniach duchowieństwa i wiernych Śp. Ksiądz Kanonik Brzozowski pozostał jako duszpasterz kierujący się w życiu szczerością i dobrocią, dobry gospodarz oddany Kościołowi. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w najbliższy wtorek 24 maja 2011 r. o godzinie 10.00 w kościele św. Jerzego w Sopocie, po czym nastąpi pochówek na Cmentarzu Katolickim w Sopocie. 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00